คอร์ดเพลง พร้อมเป็นคนใหม่ให้อ้ายวันนี้ นุชนันท์ วรรวิรา

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Bm | Em A | Bm |
INTRO | D A | D Bm | Em A | Bm |

 
ขอโทษที่
D 
ตั๋ว 
 
เเละเ
A 
คยทำ
D 
ตัวเหลว
Bm 
ไหล..

Bm 
  ล่ะมื้อนี้ฮักเพียงชาย 
 
หนึ่งเดียวกะคือเจ้า
 
เคยบ่เซื่อคำเว้า หลงเขาจนมัวเมา
 
 
จนเจ็บร้าวได้แผลใหม่ ชายเอ๋ย..
 
 
ขอกลับโตกลับใจเป็นคนใหม่เพื่ออ้าย
 
 
ขอวอนอ้าย อย่าหน่ายซังเด้อล่ะชาย
 
 
มีเพียงอ้าย มีเพียงอ้าย.. เอย..
 

INSTRU | Bm | ( 8 Times )

 
ยอมรับเคยหลา
Bm 
ยใจ 
 
คุยกับใครหลายคน
 
เพราะเหตุผลหาคนจริ
F#m 
งใจ
 
เคยเที่ยวเคย
Bm 
เมา 
 
เคยมองข้ามใจอ้
D 
าย
 
ชอบเอาหัวใจ ไปให้ใครทำปวด
F#m 
ร้าว

 
ซึ้งใจเจ้า
Bm 
วันนี้ 
 
อ้ายผู้มีน้ำใจ
 
คอยเฟซคอยไลน์เยี่ยมยามถาม
F#m 
ข่าว
 
เฝ้าดู
Em 
แลแม้น้องเจ็บจากเขา
 
สำนึกแล้วเ
D 
รา 
 
บ่ฮู้สิ
F#m 
สายไ
Bm 
ปบ่

INSTRU | Bm | ( 4 Times )

Bm 
  ขอโทษอ้ายเคยมองข้ามใจพี่
 
ขอโทษอ้ายเคยมองข้ามใจพี่
 
 
อดีตบ่ดีมีหลายแฟนหลายซู้ให้ฮู้บ่เซา
 
 
คนเขาเว้าว่าเป็นหญิงหลายใจ
 
 
ให้แต่ชายมาตั๋วตัวจริงบ่มีแท้
 

 
น้องเหลือแต่อ้ายอี
Bm 
หลีในทุกวันนี้ที่ยังห่วงใย
 
บ่มีไผอีกแล้ว ลบถิ่มเบิ้ดแล้วทั้งเฟซและไลน์
 
 
ย้อนอยากเป็นล่ะคนใหม่ของอ้าย
 
 
ให้โอกาสน้องแนเด้ออ้าย ยิ้มตอบกะได้น้องนี้สิรอ
 
 
เด้ออ้าย เด้ออ้าย เด้ออ้าย  
 

Bm 
  ยอมเฮ็ดได้ล่ะเพื่ออ้ายทุกอย่าง
 
ยอมเฮ็ดได้ล่ะเพื่ออ้ายทุกอย่าง
 
 
กลับสว่างหาเที่ยวกินเหล้าซูมื้อบ่มี
 
 
มีเต็มที่หมูกระทะริมทาง
 
 
กินแล้วย่างเมือนอนฮำฮอนนำอ้าย
 

 
เหล้ากะสิกินน้อ
Bm 
ยลง
 
อยากก๊งอยากเ
E 
มากะสิเมากับ
Em 
อ้าย
 
เที่ยวคนเดียว
Bm 
บ่ไปถ้ามีอ้ายไ
E 
ปล่ะก็ไป
Em 
ทุกที่
 
เคียงข้
D 
างล่ะ
F#m 
บ่หนี บ่หนี เด้อ เด้อ อ้
D 
ายอย่าหนีไ
F#m 
ปใส
 
ให้อ
A 
ภัยโตน้องแ
Bm 
น่หนา

INSTRU | Bm | ( 4 Times )

Bm 
  เป็นแล้วหนาเป็นคนใหม่ของพี่
 
เป็นแล้วหนาเป็นคนใหม่ของพี่  
 
 
จากนารีล่ะหนีเที่ยวมื้อนั้นวันนี้ทำงาน
 
 
อยู่แต่บ้านเฮ็ดเวียกคอยรอ
 
 
ถืกใจบ่น้อชายสเปคใจบ่น้ออ้าย  
 
 
เฮ็ดได้เบิ้ดย้อนฮักอ้าย..โอยฮักอ้าย.. เอย..
 

OUTRO | Bm E | Em | Bm E | Em |
OUTRO | D F#m | D F#m | A Bm |
OUTRO | Bm | Bm | Bm | Bm | Bm |


ขอโทษที่ตั๋ว เเละเคยทำตัวเหลวไหล..

ล่ะมื้อนี้ฮักเพียงชาย หนึ่งเดียวกะคือเจ้า
เคยบ่เซื่อคำเว้า หลงเขาจนมัวเมา
จนเจ็บร้าวได้แผลใหม่ ชายเอ๋ย..
ขอกลับโตกลับใจเป็นคนใหม่เพื่ออ้าย
ขอวอนอ้าย อย่าหน่ายซังเด้อล่ะชาย
มีเพียงอ้าย มีเพียงอ้าย.. เอย..

( ดนตรี )

ยอมรับเคยหลายใจ คุยกับใครหลายคน
เพราะเหตุผลหาคนจริงใจ
เคยเที่ยวเคยเมา เคยมองข้ามใจอ้าย
ชอบเอาหัวใจ ไปให้ใครทำปวดร้าว

ซึ้งใจเจ้าวันนี้ อ้ายผู้มีน้ำใจ
คอยเฟซคอยไลน์เยี่ยมยามถามข่าว
เฝ้าดูแลแม้น้องเจ็บจากเขา
สำนึกแล้วเรา บ่ฮู้สิสายไปบ่

ขอโทษอ้ายเคยมองข้ามใจพี่
ขอโทษอ้ายเคยมองข้ามใจพี่
อดีตบ่ดีมีหลายแฟนหลายซู้ให้ฮู้บ่เซา
คนเขาเว้าว่าเป็นหญิงหลายใจ
ให้แต่ชายมาตั๋วตัวจริงบ่มีแท้

น้องเหลือแต่อ้ายอีหลีในทุกวันนี้ที่ยังห่วงใย
บ่มีไผอีกแล้ว ลบถิ่มเบิ้ดแล้วทั้งเฟซและไลน์
ย้อนอยากเป็นล่ะคนใหม่ของอ้าย
ให้โอกาสน้องแนเด้ออ้าย ยิ้มตอบกะได้น้องนี้สิรอ
เด้ออ้าย เด้ออ้าย เด้ออ้าย

ยอมเฮ็ดได้ล่ะเพื่ออ้ายทุกอย่าง
ยอมเฮ็ดได้ล่ะเพื่ออ้ายทุกอย่าง
กลับสว่างหาเที่ยวกินเหล้าซูมื้อบ่มี
มีเต็มที่หมูกระทะริมทาง
กินแล้วย่างเมือนอนฮำฮอนนำอ้าย

เหล้ากะสิกินน้อยลง
อยากก๊งอยากเมากะสิเมากับอ้าย
เที่ยวคนเดียวบ่ไปถ้า มีอ้ายไปล่ะก็ไปทุกที่
เคียงข้างล่ะบ่หนี บ่หนี เด้อ เด้อ อ้ายอย่าหนีไปใส
ให้อภัยโตน้องแน่หนา

เป็นแล้วหนาเป็นคนใหม่ของพี่
เป็นแล้วหนาเป็นคนใหม่ของพี่
จากนารีล่ะหนีเที่ยวมื้อนั้นวันนี้ทำงาน
อยู่แต่บ้านเฮ็ดเวียกคอยรอ
ถืกใจบ่น้อชายสเปคใจบ่น้ออ้าย
เฮ็ดได้เบิ้ดย้อนฮักอ้าย..โอยฮักอ้าย.. เอย..

มิวสิควิดีโอ พร้อมเป็นคนใหม่ให้อ้ายวันนี้ นุชนันท์ วรรวิรา

เพลง : พร้อมเป็นคนใหม่ให้อ้ายวันนี้ (คอร์ด)
ศิลปิน : นุชนันท์ วรรวิรา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ซอ เกษตรวิสัย
เรียบเรียง : สวัสดิ์ สารคาม
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend