คอร์ดเพลง รักกันตอนยังหายใจ กิม ชญาภา

  
Text   


INTRO | C | Em | Dm G | C |
INTRO | F | Em | Dm G | C |

 
ชี
C 
วิตคนเราไม่แน่นอน 
 
ความ
Em 
รักเราสองก็เช่นกัน
 
พรุ่ง
Dm 
นี้เธออาจจะไม่มี
G 
ฉัน..ก็เ
C 
ป็นได้ 
 
 
G 
 
วัน
C 
นี้อาจจะเป็นวันสุดท้าย 
 
ก่อนที่
Em 
ฟ้าจะพรากเราให้จากกัน
 
ไป
Dm 
นิรันดร์
G 
  ไม่มีวันหว
C 
นคืน

 
ก็ไม่
Dm 
รู้ว่าวันพรุ่งนี้ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร
 
ลมหายใ
Em 
จจะยังคงมีหรือ
Am 
เปล่า
 
อาจจะเ
F 
จอเรื่องราวร้ายๆ 
 
มาพรากเราให้จา
G 
กกัน

 
รักกันตอนยังหา
F 
ยใจ 
 
ดูแลกันไปใ
Em 
ห้ดี
 
ไม่
Am 
รู้ว่าวันพ
Dm 
รุ่งนี้ 
 
G 
ราจะอยู่หรื
C 
อไป
 
ชีวิตคนเราไม่แ
F 
น่นอน 
 
ตายจากกันไม่รู้
Em 
วันใด
 
ต้องทำให้ดีตอนยังไม่
Dm 
สายไป 
 
อย่าใ
G 
ห้เสียดายในภา
C 
ยหลัง 
 
 
G 

 
อะ
C 
ไรที่เราไม่เข้าใจกัน 
 
ผิดใจ
Em 
กันก็ควรจะให้อภัย
 
ก่อนที่
Dm 
ลมหายใจสุดท้
G 
าย..มา
C 
ถึง
F 
โปรดจงดูแลกันให้ดี 
 
ก่อนจะไ
Em 
ม่มีโอกาสเหล่
Am 
านั้น
Dm 
จงทำทุกๆ
G 
วันให้ดี
C 
ที่สุด 
 
 
G 

INSTRU | C | Em | Dm G | C |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |

 
ก็ไม่
Dm 
รู้ว่าวันพรุ่งนี้ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร
 
ลมหายใ
Em 
จจะยังคงมีหรือ
Am 
เปล่า
 
อาจจะเ
F 
จอเรื่องราวร้ายๆ 
 
มาพรากเราให้จา
G 
กกัน

 
รักกันตอนยังหา
F 
ยใจ 
 
ดูแลกันไปใ
Em 
ห้ดี
 
ไม่
Am 
รู้ว่าวันพ
Dm 
รุ่งนี้ 
 
G 
ราจะอยู่หรื
C 
อไป
 
ชีวิตคนเราไม่แ
F 
น่นอน 
 
ตายจากกันไม่รู้
Em 
วันใด
 
ต้องทำให้ดีตอนยังไม่
Dm 
สายไป 
 
อย่าใ
G 
ห้เสียดายในภา
C 
ยหลัง

 
รักกันตอนยังหา
F 
ยใจ 
 
ดูแ
G 
ลกันไปใ
Em 
ห้ดี
 
ไม่
Am 
รู้ว่าวันพ
Dm 
รุ่งนี้ 
 
G 
ราจะอยู่หรื
C 
อไป
 
ชีวิตคนเราไม่แ
F 
น่นอน 
 
ตายจากกันไม่รู้
Em 
วันใด
 
ต้องทำให้ดีตอนยังไม่
Dm 
สายไป 
 
อย่าใ
G 
ห้เสียดายในภา
C 
ยหลัง

 
โปรดจงรักจงดูแลกันใ
Dm 
ห้ดี.
G 
.. 
 
ก่อนที่มันจะสา
C 
ยไป..

OUTRO | F | Em | Dm G | C |


ชีวิตคนเราไม่แน่นอน ความรักเราสองก็เช่นกัน
พรุ่งนี้เธออาจจะไม่มีฉันก็เป็นได้
วันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้าย ก่อนที่ฟ้าจะพรากเราให้จากกัน
ไปนิรันดร์ ไม่มีวันหวนคืน

ก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร
ลมหายใจจะยังคงมีหรือเปล่า
อาจจะเจอเรื่องราวร้ายๆ มาพรากเราให้จากกัน

รักกันตอนยังหายใจ ดูแลกันไปให้ดี
ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ เราจะอยู่หรือไป
ชีวิตคนเราไม่แน่นอน ตายจากกันไม่รู้วันใด
ต้องทำให้ดีตอนยังไม่สายไป อย่าให้เสียดายในภายหลัง

อะไรที่เราไม่เข้าใจกัน ผิดใจกันก็ควรจะให้อภัย
ก่อนที่ลมหายใจสุดท้าย..มาถึง
โปรดจงดูแลกันให้ดี ก่อนจะไม่มีโอกาสเหล่านั้น
จงทำทุกๆวันให้ดีที่สุด

( ดนตรี )

ก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร
ลมหายใจจะยังคงมีหรือเปล่า
อาจจะเจอเรื่องราวร้ายๆ มาพรากเราให้จากกัน

รักกันตอนยังหายใจ ดูแลกันไปให้ดี
ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ เราจะอยู่หรือไป
ชีวิตคนเราไม่แน่นอน ตายจากกันไม่รู้วันใด
ต้องทำให้ดีตอนยังไม่สายไป อย่าให้เสียดายในภายหลัง

รักกันตอนยังหายใจ ดูแลกันไปให้ดี
ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ เราจะอยู่หรือไป
ชีวิตคนเราไม่แน่นอน ตายจากกันไม่รู้วันใด
ต้องทำให้ดีตอนยังไม่สายไป อย่าให้เสียดายในภายหลัง

โปรดจงรักจงดูแลกันให้ดี.. ก่อนที่มันจะสายไป..

มิวสิควิดีโอ รักกันตอนยังหายใจ กิม ชญาภา

เพลง : รักกันตอนยังหายใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : กิม ชญาภา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ตู่ ไทรงาม (ประเสริฐ ไกรลาศ)
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องานศิลปิน : 065-1789959 & 064-1546656

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend