คอร์ดเพลง เบาหวาน เต้น นรารักษ์

  
Text   


INTRO | Eb Ab | Cm Bb |
INTRO | Gm Ab | Fm Bb |
INTRO | Eb Ab | Cm Bb |
INTRO | Gm Ab | Fm Bb |

 
ความคิด
Bb 
ถึงที่เธอเคย
Ab 
มี 
 
ในวัน
Cm 
นี้ไม่ค่อยมีเ
Bb 
ลย
 
จะทำไ
Gm 
รที่ไหนเธอ
Ab 
ก็เฉย ดูๆ เห
Fm 
มือนละเลยกัน
Gm 
ไป

 
ก็เห
Ab 
มือนว่าความหวานที่เคยห
Bb 
วานนั้นเบาลง
 
ก็เห
Gm 
มือนว่าความหลงที่เคยห
D 
ลงนั้นมันแผ่ว
 
ดูมันไ
Ab 
ม่ใช่แนว..
 
ที่เธอ
Bb 
นั้นเคยทำให้ฉันเมื่อก่อนหน้
Eb 
านี้

 
อยู่ใก
Eb 
ล้ๆ 
 
กันแต่ละค
Ab 
รั้ง 
 
มีกี่
Cm 
ครั้งที่เธอมอง
Bb 
ตา
 
ในบาง
Gm 
ครั้งก็คิดทำไม
Ab 
วะ 
 
อยากจะ
Fm 
ถามว่าเป็นอ
Gm 
ะไร

 
ก็เห
Ab 
มือนว่าความหวานที่เคยห
Bb 
วานนั้นเบาลง
 
ก็เห
Gm 
มือนว่าความหลงที่เคยห
Cm 
ลงนั้นมันแผ่ว
 
ดูมันไ
Ab 
ม่ใช่แนว 
 
ดูมันไ
Fm 
ม่ใช่แนวที่เธอเคยทำกับ
Bb 
ฉัน

Eb 
หรือความจริงเธอ
Bb/D 
ไม่ได้รัก
 
อาจเ
Cm 
พราะความจริงเธอไ
Bb 
ม่ได้เคยรัก
Ab 
กันจริง
 
ไม่เ
Bb 
คยจริงจัง 
 
 
Eb 
บอกให้
Bb/D 
ฉันได้
Cm 
ฟังสัก
Bb 
ที
Ab 
ที่เธอเคยบอก
Bb 
ว่ารักกัน 
 
วัน
Gm 
นั้นเธอพูด
Cm 
จริงไหม
 
ช่วยตอบ
Ab 
ดีๆ 
 
คน
Bb 
ที่ยังยืนข้างๆ 
 
ตัวเธอตรงนี้
 
ควรที่จะยืนหรือคว
Eb 
รจะไป..

INSTRU | Ab Db7 | Gm7b5 C |
INSTRU | Fm | Bb | Eb |

 
ก็เห
Ab 
มือนว่าความหวานที่เคยห
Bb 
วานนั้นเบาลง
 
ก็เห
Gm 
มือนว่าความหลงที่เคยห
Cm 
ลงนั้นมันแผ่ว
 
ดูมันไ
Ab 
ม่ใช่แนว 
 
ดูมันไ
Fm 
ม่ใช่แนวที่เธอเคยทำกับ
Bb 
ฉัน

Eb 
หรือความจริงเธอ
Bb/D 
ไม่ได้รัก
 
อาจเ
Cm 
พราะความจริงเธอไ
Bb 
ม่ได้เคยรัก
Ab 
กันจริง
 
ไม่เ
Bb 
คยจริงจัง 
 
 
Eb 
บอกให้
Bb/D 
ฉันได้
Cm 
ฟังสัก
Bb 
ที
Ab 
ที่เธอเคยบอก
Bb 
ว่ารักกัน 
 
วัน
Gm 
นั้นเธอพูด
Cm 
จริงไหม
 
ช่วยตอบ
Ab 
ดีๆ 
 
คน
Bb 
ที่ยังยืนข้างๆ 
 
ตัวเธอตรงนี้
 
ยังมีความหมายบ้างไหมบางวัน..
 

OUTRO | Eb Ab | Cm Bb |
OUTRO | Gm Ab | Fm Bb | Eb |


ความคิดถึงที่เธอเคยมี ในวันนี้ไม่ค่อยมีเลย
จะทำไรที่ไหนเธอก็เฉย ดูๆ เหมือนละเลยกันไป

ก็เหมือนว่าความหวานที่เคยหวานนั้นเบาลง
ก็เหมือนว่าความหลงที่เคยหลงนั้นมันแผ่ว
ดูมันไม่ใช่แนว..
ที่เธอนั้นเคยทำให้ฉันเมื่อก่อนหน้านี้

อยู่ใกล้ๆ กันแต่ละครั้ง มีกี่ครั้งที่เธอมองตา
ในบางครั้งก็คิดทำไมวะ อยากจะถามว่าเป็นอะไร

ก็เหมือนว่าความหวานที่เคยหวานนั้นเบาลง
ก็เหมือนว่าความหลงที่เคยหลงนั้นมันแผ่ว
ดูมันไม่ใช่แนว ดูมันไม่ใช่แนวที่เธอเคยทำกับฉัน

หรือความจริงเธอไม่ได้รัก
อาจเพราะความจริงเธอไม่ได้เคยรักกันจริง
ไม่เคยจริงจัง บอกให้ฉันได้ฟังสักที
ที่เธอเคยบอกว่ารักกัน วันนั้นเธอพูดจริงไหม
ช่วยตอบดีๆ คนที่ยังยืนข้างๆ ตัวเธอตรงนี้
ควรที่จะยืนหรือควรจะไป..

( ดนตรี )

ก็เหมือนว่าความหวานที่เคยหวานนั้นเบาลง
ก็เหมือนว่าความหลงที่เคยหลงนั้นมันแผ่ว
ดูมันไม่ใช่แนว ดูมันไม่ใช่แนวที่เธอเคยทำกับฉัน

หรือความจริงเธอไม่ได้รัก
อาจเพราะความจริงเธอไม่ได้เคยรักกันจริง
ไม่เคยจริงจัง บอกให้ฉันได้ฟังสักที
ที่เธอเคยบอกว่ารักกัน วันนั้นเธอพูดจริงไหม
ช่วยตอบดีๆ คนที่ยังยืนข้างๆ ตัวเธอตรงนี้
ยังมีความหมายบ้างไหมบางวัน..

มิวสิควิดีโอ เบาหวาน เต้น นรารักษ์

เพลง : เบาหวาน (คอร์ด)
ศิลปิน : เต้น นรารักษ์
เนื้อร้อง : นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ
ทำนอง/เรียบเรียง : จิรศักดิ์ ปานพุ่ม
IG: tennararak
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend