คอร์ดเพลง รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก K-OTIC

  
Text   


INTRO | Bm C#m D E | ( 2 Times )
INTRO | A F#m | Bm E |
INTRO | C#m F#m | Bm E |

A 
เรายังรักกัน
F#m 
ไม่ได้ 
 
มันยังไม่ถึ
Bm 
งวัน
E 
เธอให้รอไ
C#m 
ปก่อน 
 
แล้
F#m 
วกัน
Bm 
พูดว่าฉันต้องเชื่อ
E 
ใจเธอบ้างสิ

A 
จับมือกันก็ไ
F#m 
ม่ได้กลัวคนมอง
Em 
ไม่ดี
D 
รักต้องอยู่ใน
C#m 
กฎ 
 
ที่
D 
มี
Bm 
พรุ่งนี้ไม่สายก็ได้ 
 
อ๊ะ
E 
ฉันเชื่อตามเธอ

C#m 
  และที่เค้าไปรับและไปส่ง
F#m 
  ทุกๆ 
 
ครั้งที่เห็นยัง
Bm 
งงๆ
 
  ตกลงต้องรอหรือไม่ต้อง
E 
รอ
 
  เธอจะช่วยบอกทีได้
C#m 
ไหม
 
  ฉัน
F#m 
ไม่รู้.. 
 
 
Dm 
 
E 

 
ที่บอกว่ารักไม่
D 
ได้
 
ที่จริงเธอ
C#m 
ไม่ได้รัก
F#m 
 
ถ้า
Bm 
เธอไม่จริงจัง
 
แล้ว
E 
มาให้ความหวังฉัน
A 
ทำไม

 
ที่
A7 
บอกเธอรักไม่
D 
ได้
 
เพราะเธ
C#m 
อมีฉันเอาไว้
F#m 
แค่คั่นเวลาหรือเป
D 
ล่า
 
หรือแค่
Bm 
คบเอา
C#m 
ไว้แก้เห
D 
งา
 
ช่วย
E 
บอกฉัน
A 
ที

A 
ไม่โทรหาทำเป็
F#m 
นหวง
 
ทำเป็นห่วงเหมือ
Bm 
นแคร์
 
แต่
E 
ไม่ให้บอกค
C#m 
นอื่น 
 
ว่า
F#m 
แฟน
Bm 
ฉันก็นึกว่าเรากำ
E 
ลังดูใจ
A 
อย่าเพิ่งนู้น 
 
อย่าเ
F#m 
พิ่งนี้
 
อย่าเพิ่งคิดมาก
Em 
มาย
D 
ถึงเวลาที่
C#m 
ควร 
 
เมื่อไ
D 
หร่
Bm 
และเธอนั้นจะเป็นคน
E 
พูดมันเอง

C#m 
และที่เค้าไปรับและไ
F#m 
ปส่ง
 
ทุกๆ ครั้งที่เห็นยัง
Bm 
งงๆ
 
ตกลงต้องรอหรือไม่ต้อง
E 
รอ
 
เธอจะช่วยบอกทีได้
C#m 
ไหม
 
ฉัน
F#m 
ไม่รู้.. 
 
 
Dm 
 
E 

 
ที่บอกว่ารักไม่
D 
ได้
 
ที่จริงเธอ
C#m 
ไม่ได้รัก
F#m 
 
ถ้า
Bm 
เธอไม่จริงจัง
 
แล้ว
E 
มาให้ความหวังฉัน
A 
ทำไม

 
ที่
A7 
บอกเธอรักไม่
D 
ได้
 
เพราะเธ
C#m 
อมีฉันเอาไว้
F#m 
แค่คั่นเวลาหรือเป
D 
ล่า
 
หรือแค่
Bm 
คบเอา
C#m 
ไว้แก้เห
D 
งา
 
ช่วย
E 
บอกฉัน
A 
ที..

INSTRU | A F#m | Bm E |
INSTRU | C#m D | Bm E |

C#m 
  และที่เค้าไปรับและไปส่ง
F#m 
  ทุกๆ 
 
ครั้งที่เห็นยัง
Bm 
งงๆ 
 
 
E 
 
C#m 
 
F#m 
 
D 

 
ที่บอกว่ารักไม่
D 
ได้
 
ที่จริงเธอ
C#m 
ไม่ได้รัก
F#m 
 
ถ้า
Bm 
เธอไม่จริงจัง
 
แล้ว
E 
มาให้ความหวังฉัน
A 
ทำไม

 
ที่
A7 
บอกเธอรักไม่
D 
ได้
 
เพราะเธ
C#m 
อมีฉันเอาไว้
F#m 
แค่คั่นเวลาหรือเป
D 
ล่า
 
หรือแค่
Bm 
คบเอา
C#m 
ไว้แก้เห
D 
งา
 
ช่วย
E 
บอกฉันที..
 

 
ที่บอกว่ารักไม่
D 
ได้
 
ที่จริงเธอ
C#m 
ไม่ได้รัก
F#m 
 
Bm 
 
E 
 
A 

 
ที่
A7 
บอกเธอรักไม่
D 
ได้
 
เพราะเธ
C#m 
อมีฉันเอาไว้
F#m 
แค่คั่นเวลาหรือเป
D 
ล่า
 
หรือแค่
Bm 
คบเอา
C#m 
ไว้แก้เห
D 
งา
 
ช่วย
E 
บอกฉันที..

OUTRO | Bm C#m D E | ( 2 Times ) | A |


เรายังรักกันไม่ได้ มันยังไม่ถึงวัน
เธอให้รอไปก่อน แล้วกัน
พูดว่าฉันต้องเชื่อใจเธอบ้างสิ

จับมือกันก็ไม่ได้กลัวคนมองไม่ดี
รักต้องอยู่ในกฎ ที่มี
พรุ่งนี้ไม่สายก็ได้ อ๊ะฉันเชื่อตามเธอ

และที่เค้าไปรับและไปส่ง
ทุกๆ ครั้งที่เห็นยังงงๆ
ตกลงต้องรอหรือไม่ต้องรอ
เธอจะช่วยบอกทีได้ไหม
ฉันไม่รู้..

ที่บอกว่ารักไม่ได้
ที่จริงเธอไม่ได้รัก
ถ้าเธอไม่จริงจัง
แล้วมาให้ความหวังฉันทำไม

ที่บอกเธอรักไม่ได้
เพราะเธอมีฉันเอาไว้
แค่คั่นเวลาหรือเปล่า
หรือแค่คบเอาไว้แก้เหงา
ช่วยบอกฉันที

ไม่โทรหาทำเป็นหวง
ทำเป็นห่วงเหมือนแคร์
แต่ไม่ให้บอกคนอื่น ว่าแฟน
ฉันก็นึกว่าเรากำลังดูใจ
อย่าเพิ่งนู้น อย่าเพิ่งนี้
อย่าเพิ่งคิดมากมาย
ถึงเวลาที่ควร เมื่อไหร่
และเธอนั้นจะเป็นคนพูดมันเอง

และที่เค้าไปรับและไปส่ง
ทุกๆ ครั้งที่เห็นยังงงๆ
ตกลงต้องรอหรือไม่ต้องรอ
เธอจะช่วยบอกทีได้ไหม
ฉันไม่รู้..

ที่บอกว่ารักไม่ได้
ที่จริงเธอไม่ได้รัก
ถ้าเธอไม่จริงจัง
แล้วมาให้ความหวังฉันทำไม

ที่บอกเธอรักไม่ได้
เพราะเธอมีฉันเอาไว้
แค่คั่นเวลาหรือเปล่า
หรือแค่คบเอาไว้แก้เหงา
ช่วยบอกฉันที..

( ดนตรี )

และที่เค้าไปรับและไปส่ง
ทุกๆ ครั้งที่เห็นยังงงๆ

ที่บอกว่ารักไม่ได้
ที่จริงเธอไม่ได้รัก
ถ้าเธอไม่จริงจัง
แล้วมาให้ความหวังฉันทำไม

ที่บอกเธอรักไม่ได้
เพราะเธอมีฉันเอาไว้
แค่คั่นเวลาหรือเปล่า
หรือแค่คบเอาไว้แก้เหงา
ช่วยบอกฉันที..

ที่บอกว่ารักไม่ได้
ที่จริงเธอไม่ได้รัก

ที่บอกเธอรักไม่ได้
เพราะเธอมีฉันเอาไว้
แค่คั่นเวลาหรือเปล่า
หรือแค่คบเอาไว้แก้เหงา
ช่วยบอกฉันที..

มิวสิควิดีโอ รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก K-OTIC

เพลง : รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก
ศิลปิน : K-OTIC
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend