คอร์ดเพลง อาการซึมเศร้า เอก-เวฟ นายพลเรคคอร์ด

  
Text   


 
อาการซึมเศ
E 
ร้า เป็นย้อน
G#m 
เจ้าที่ถิ่มอ้า
C#m 
ยไป
 
เป็นโรคซึมเห
B 
งา ฮ้องไห้ น้ำ
A 
ตาไหล
 
เฮ็ดจังใ
B 
ด๋ 
 
มันจั่งสิทุเ
E 
ลา..

INSTRU | C#m | A | B | C#m B |

E 
ยังรับมือบ่
G#m 
ไหว 
 
กับการที่เสียเจ้
C#m 
าไป
 
เฮ็ดใจบ่ได้ บ่อาจลบเ
B 
ลือนภาพเก่าในสมอง
E 
ยังคิดฮอดแต่
G#m 
เจ้า 
 
หัวใจของอ้ายมันเป็นของ
C#m 
น้อง
 
หลับก็ฝันตื่น
B 
มา 
 
หัวใจก็เรียกร้
A 
อง.. 
 
 
B 
 
หาแต่คนขอ
E 
งใจ

C#m 
  อ้ายยังทำใจบ่ได้ 
 
ตั้งแต่ที่เจ้าถิ่มไป
G#m 
  ยังฮ้องไห้น้ำตาไหล 
 
คิดฮอดเจ้าซุมื้อ
A 
  กลับมาคือเก่าได้บ่หือ.. 
 
B 
ฮ..

 
อาการซึมเศ
E 
ร้า 
 
เป็นย้อน
B/D# 
เจ้าที่ถิ่มอ้า
C#m 
ยไป
 
เป็นโรคซึมเห
B 
งา ฮ้องไห้ น้ำ
A 
ตาไหล..
 
เฮ็ดจัง
B 
ใด๋ 
 
จั่งสิทุเลา
 
อาการซึมเศ
E 
ร้า 
 
เป็นย้อน
B/D# 
อ้ายฮักเจ้าเบิ
C#m 
ดใจ
 
อ้ายยัง
B 
รับมือบ่ไ
A 
หว..
 
กับก
B 
ารที่เสียเจ้าไ
E 
ปให้เขา..

INSTRU | C#m | G#m | A | G# |

C#m 
  เมื่อภาพเก่าความหลังยังคงชัดเจน
A 
  เธอยังเป็นที่หนึ่งของใจ
 
  ฉันไม่อ
E 
าจจะลบเลือนเธอได้
 
  ฉันยังทำใจไม่ไ
B 
ด้สักที

C#m 
  เรื่องเก่าความหลังยังฝังใจ
A 
  เหตุไฉนไม่ลืมสักที
 
  เจ็บป
E 
วดทรมานเหลือเกินคนดี
 
  ช่วย
G# 
บอกฉันทีต้องทำเช่นไร

INSTRU | C#m | A | E | G# |
INSTRU | C#m | A | E | G# | G# |

C#m 
  อ้ายยังทำใจบ่ได้ 
 
ตั้งแต่ที่เจ้าถิ่มไป
G#m 
  ยังฮ้องไห้น้ำตาไหล 
 
คิดฮอดเจ้าซุมื้อ
A 
  กลับมาคือเก่าได้บ่หือ.. 
 
B 
อ้..

 
อาการซึมเศ
E 
ร้า 
 
เป็นย้อน
B/D# 
เจ้าที่ถิ่มอ้า
C#m 
ยไป
 
เป็นโรคซึมเห
B 
งา ฮ้องไห้ น้ำ
A 
ตาไหล..
 
เฮ็ดจัง
B 
ใด๋ 
 
จั่งสิทุเลา
 
อาการซึมเศ
E 
ร้า 
 
เป็นย้อน
B/D# 
อ้ายฮักเจ้าเบิ
C#m 
ดใจ
 
อ้ายยัง
B 
รับมือบ่ไ
A 
หว..
 
กับก
B 
ารที่เสียเจ้าไปใ
E 
ห้เขา..

INSTRU | C#m | G#m | A | G# |

C#m 
  เมื่อภาพเก่าความหลังยังคงชัดเจน
A 
  เธอยังเป็นที่หนึ่งของใจ
 
  ฉันไม่อ
E 
าจจะลบเลือนเธอได้
 
  ฉันยังทำใจไม่ไ
B 
ด้สักที

C#m 
  เรื่องเก่าความหลังยังฝังใจ
A 
  เหตุไฉนไม่ลืมสักที
 
  เจ็บป
E 
วดทรมานเหลือเกินคนดี
 
  ช่วย
G# 
บอกฉันทีต้องทำเช่นไร

OUTRO | C#m | A | E | G# | C#m |


อาการซึมเศร้า เป็นย้อนเจ้าที่ถิ่มอ้ายไป
เป็นโรคซึมเหงา ฮ้องไห้ น้ำตาไหล
เฮ็ดจังใด๋ มันจั่งสิทุเลา

ดนตรี

ยังรับมือบ่ไหว กับการที่เสียเจ้าไป
เฮ็ดใจบ่ได้ บ่อาจลบเลือนภาพเก่าในสมอง
ยังคิดฮอดแต่เจ้า หัวใจของอ้ายมันเป็นของน้อง
หลับก็ฝันตื่นมา หัวใจก็เรียกร้อง หาแต่คนของใจ

อ้ายยังทำใจบ่ได้ ตั้งแต่ที่เจ้าถิ่มไป
ยังฮ้องไห้น้ำตาไหล คิดฮอดเจ้าซุมื้อ
กลับมาคือเก่าได้บ่ฮือ… โอ้ย…

อาการซึมเศร้า เป็นย้อนเจ้าที่ถิ่มอ้ายไป
เป็นโรคซึมเหงา ฮ้องไห้ น้ำตาไหล
เฮ็ดจังใด๋ จั่งสิทุเลา
อาการซึมเศร้า เป็นย้อนอ้ายฮักเจ้าเบิ่ดใจ
อ้ายยังรับมือ บ่ไหว
กับการ ที่เสียเจ้าไปให้เขา

ดนตรี

เมื่อภาพเก่าความหลัง ยังคงชัดเจน
เธอยังเป็นที่หนึ่งชองใจ
ฉันไม่อาจจะลบเลือนเธอได้
ฉันยังทำใจไม่ได้สักที

เรื่องเก่าความหลังยังฝังใจ เหตุไฉนไม่ลืมสักที
เจ็บปวดทรมานเหลือเกินคนดี
ช่วยบอกฉันทีต้องทำเช่นไร

ดนตรี

อ้ายยังทำใจบ่ได้ ตั้งแต่ที่เจ้าถิ่มไป
ยังฮ้องไห้น้ำตาไหล คิดฮอดเจ้าซุมื้อ
กลับมาคือเก่าได้บ่ฮือ… โอ้ย…

อาการซึมเศร้า เป็นย้อนเจ้าที่ถิ่มอ้ายไป
เป็นโรคซึมเหงา ฮ้องไห้ น้ำตาไหล
เฮ็ดจังใด๋ จั่งสิทุเลา
อาการซึมเศร้า เป็นย้อนอ้ายฮักเจ้าเบิ่ดใจ
อ้ายยังรับมือ บ่ไหว
กับการ ที่เสียเจ้าไปให้เขา

เมื่อภาพเก่าความหลัง ยังคงชัดเจน
เธอยังเป็นที่หนึ่งชองใจ
ฉันไม่อาจจะลบเลือนเธอได้
ฉันยังทำใจไม่ได้สักที

เรื่องเก่าความหลังยังฝังใจ เหตุไฉนไม่ลืมสักที
เจ็บปวดทรมานเหลือเกินคนดี
ช่วยบอกฉันทีต้องทำเช่นไร

มิวสิควิดีโอ อาการซึมเศร้า เอก-เวฟ นายพลเรคคอร์ด

เพลง : อาการซึมเศร้า
ศิลปิน : เอก-เวฟ นายพลเรคคอร์ด
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยิ้มยิ้ม
เรียบเรียง : อ.สุเทพ หะขุนทด
ติดต่องานแสดง : เพจ นายพลแฟนคลับ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend