คอร์ดเพลง ใจร้ายได้เลยเราชอบ RubyTan

  
Text   


Capo #1
INTRO | Em A | D B7 |
INTRO | Em A | D |

 
เธออาจจะดูใ
Em 
จร้าย
 
แต่
A 
ฉันเองที่ไปห
D 
ลงรักเ
B7 
ธอ
 
เธอคงไม่คิดจะ
Em 
ชอบฉัน
 
แต่
A 
ฉันไม่มีวันเ
D 
ลิกชอบเ
B7 
ธอ

 
เพราะว่า
Em 
ฉันยืนยันจะไ
A 
ปต่อ
 
ก็ตั้งใ
D 
จจะรอเธอใ
B7 
จอ่อน
 
ที่ฉัน
Em 
งอแง 
 
เพราะว่าแ
A 
คร์แค่เ
D 
ธอ 
 
 
B7 

 
บางทีเธอก็
Em 
ยิ้มเวลาที่ส
A 
บตา
 
บางทีเธอก็
D 
ทําท่าทีที่เฉ
B7 
ยชา
 
ไม่
Em 
รู้จริง ๆ ว่าเ
A 
ธอคิดแบบไ
D 
หน
 
(I don’t even know about that)
 

 
แต่วันนี้
Em 
รู้แล้ว 
 
 
A 
ว่าเธอไม่เ
D 
คยคิดอะ
B7 
ไร
 
ให้
Em 
เลิกชอบเธอยังไ
A 
งทําไม่เ
D 
ป็น..

G 
  ทุกรอยยิ้มและ
F#m 
ท่าทีแบบนั้น 
 
(ท่าทีแบบนั้น)
 
  ถูก
Em 
แล้วแหละ
F#m 
ที่ฉันห้
G 
ามใจไม่ไ
A 
ด้..

 
เธออาจจะดูใ
Em 
จร้าย
 
แต่
A 
ฉันเองที่ไปห
D 
ลงรักเ
B7 
ธอ
 
เธอคงไม่คิดจะ
Em 
ชอบฉัน
 
แต่
A 
ฉันไม่มีวันเ
D 
ลิกชอบเ
B7 
ธอ

 
เพราะว่า
Em 
ฉันยืนยันจะไ
A 
ปต่อ
 
ก็ตั้งใ
D 
จจะรอเธอใ
B7 
จอ่อน
 
ตอนนี้
Em 
เธอใจร้ายต่อ
A 
ไปได้เ
D 
ลย.. 
 
 
B7 

Em 
  จั๊ดจา 
 
ดี
A 
ดา ดาดีดา ดัด
D 
  จั๊ดจา 
 
ดี
B7 
ดา ดา ดีดาดีดา
Em 
  จั๊ดจา 
 
ดี
A 
ดา ดาดีดา ดัด  
D 
ฮู้ว์ 
 
 
B7 

Em 
  ไม่เจอเองก็ไ
A 
ม่รู้ 
 
(Shuu..)
 
  เพื่อนก็
D 
บอกว่าอย่าไปคิดไกล
 
  But  
B7 
what can I do
Em 
  ใครก็บอกว่าเธอน่ะใ
A 
จร้าย 
 
(ทําไมไม่ฟังเพื่อนอะ)
 
  แต่
D 
ฉันว่าฉันน่ะชอบคนใจร้าย

Em 
  คลั่งรักก็ต้องไ
A 
ปให้สุด (I’m fallin)
D 
  ใจร้ายได้เ
B7 
ลยไม่ต้องหยุด
Em 
  เป็นแค่คน
A 
คุยฉันต้องยอม
D 
รับตรง
B7 
นี้ก่อน

G 
  ทุกรอยยิ้มและ
F#m 
ท่าทีแบบนั้น 
 
(ท่าทีแบบนั้น)
 
  ถูก
Em 
แล้วแหละ
F#m 
ที่ฉันห้
G 
ามใจไม่ไ
A 
ด้..

 
เธออาจจะดูใ
Em 
จร้าย
 
แต่
A 
ฉันเองที่ไปห
D 
ลงรักเ
B7 
ธอ
 
เธอคงไม่คิดจะ
Em 
ชอบฉัน
 
แต่
A 
ฉันไม่มีวันเ
D 
ลิกชอบเ
B7 
ธอ

 
เพราะว่า
Em 
ฉันยืนยันจะไ
A 
ปต่อ
 
ก็ตั้งใ
D 
จจะรอเธอใ
B7 
จอ่อน
 
ตอนนี้
Em 
เธอใจร้ายต่อ
A 
ไปได้เ
D 
ลย.. 
 
 
B7 

INSTRU | Em A | D B7 | ( 3 Times )
INSTRU | Em A | D |

G 
  รู้ดีว่าไม่
F#m 
ควรเป็นแบบนั้น
 
  แต่
Em 
ฉันเอง
F#m 
ก็ยังห้
G 
ามใจไม่ไ
A 
ด้

 
เธออาจจะดูใ
Em 
จร้าย
 
แต่
A 
ฉันเองที่ไปห
D 
ลงรักเ
B7 
ธอ
 
เธอคงไม่คิดจะ
Em 
ชอบฉัน
 
แต่
A 
ฉันไม่มีวันเ
D 
ลิกชอบเ
B7 
ธอ

 
เพราะว่า
Em 
ฉันยืนยันจะไ
A 
ปต่อ
 
ก็ตั้งใ
D 
จจะรอเธอใ
B7 
จอ่อน
 
ตอนนี้
Em 
เธอใจร้ายต่อ
A 
ไปได้เ
D 
ลย.. 
 
 
B7 

Em 
  จั๊ดจา 
 
ดี
A 
ดา ดาดีดา ดัด
D 
  จั๊ดจา 
 
ดี
B7 
ดา ดา ดีดาดีดา
Em 
  จั๊ดจา 
 
ดี
A 
ดา ดาดีดา ดัด  
D 
ฮู้ว์ 
 
 
B7 

Em 
  จั๊ดจา 
 
ดี
A 
ดา ดาดีดา ดัด
D 
  จั๊ดจา 
 
ดี
B7 
ดา ดา ดีดาดีดา
Em 
  จั๊ดจา 
 
ดี
A 
ดา ดาดีดา ดัด  
D 
ฮู้ว์..


เธออาจจะดูใจร้าย
แต่ฉันเองที่ไปหลงรักเธอ
เธอคงไม่คิดจะชอบฉัน
แต่ฉันไม่มีวันเลิกชอบเธอ

เพราะว่าฉันยืนยันจะไปต่อ
ก็ตั้งใจจะรอเธอใจอ่อน
ที่ฉันงอแง เพราะว่าแคร์แค่เธอ

บางทีเธอก็ยิ้มเวลาที่สบตา
บางทีเธอก็ทําท่าทีที่เฉยชา
ไม่รู้จริง ๆ ว่าเธอคิดแบบไหน
(I don’t even know about that)

แต่วันนี้รู้แล้ว ว่าเธอไม่เคยคิดอะไร
ให้เลิกชอบเธอยังไงทําไม่เป็น..

ทุกรอยยิ้มและท่าทีแบบนั้น (ท่าทีแบบนั้น)
ถูกแล้วแหละที่ฉันห้ามใจไม่ได้..

เธออาจจะดูใจร้าย
แต่ฉันเองที่ไปหลงรักเธอ
เธอคงไม่คิดจะชอบฉัน
แต่ฉันไม่มีวันเลิกชอบเธอ

เพราะว่าฉันยืนยันจะไปต่อ
ก็ตั้งใจจะรอเธอใจอ่อน
ตอนนี้เธอใจร้ายต่อไปได้เลย..

จั๊ดจา ดีดา ดาดีดา ดัด
จั๊ดจา ดีดา ดา ดีดาดีดา
จั๊ดจา ดีดา ดาดีดา ดัด ฮู้ว์

ไม่เจอเองก็ไม่รู้ (Shuu..)
เพื่อนก็บอกว่าอย่าไปคิดไกล
But what can I do
ใครก็บอกว่าเธอน่ะใจร้าย (ทําไมไม่ฟังเพื่อนอะ)
แต่ฉันว่าฉันน่ะชอบคนใจร้าย

คลั่งรักก็ต้องไปให้สุด (I’m fallin)
ใจร้ายได้เลยไม่ต้องหยุด
เป็นแค่คนคุยฉันต้องยอมรับตรงนี้ก่อน

ทุกรอยยิ้มและท่าทีแบบนั้น (ท่าทีแบบนั้น)
ถูกแล้วแหละที่ฉันห้ามใจไม่ได้..

เธออาจจะดูใจร้าย
แต่ฉันเองที่ไปหลงรักเธอ
เธอคงไม่คิดจะชอบฉัน
แต่ฉันไม่มีวันเลิกชอบเธอ

เพราะว่าฉันยืนยันจะไปต่อ
ก็ตั้งใจจะรอเธอใจอ่อน
ตอนนี้เธอใจร้ายต่อไปได้เลย..

ดนตรี

รู้ดีว่าไม่ควรเป็นแบบนั้น
แต่ฉันเองก็ยังห้ามใจไม่ได้

เธออาจจะดูใจร้าย
แต่ฉันเองที่ไปหลงรักเธอ
เธอคงไม่คิดจะชอบฉัน
แต่ฉันไม่มีวันเลิกชอบเธอ

เพราะว่าฉันยืนยันจะไปต่อ
ก็ตั้งใจจะรอเธอใจอ่อน
ตอนนี้เธอใจร้ายต่อไปได้เลย..

จั๊ดจา ดีดา ดาดีดา ดัด
จั๊ดจา ดีดา ดา ดีดาดีดา
จั๊ดจา ดีดา ดาดีดา ดัด ฮู้ว์

จั๊ดจา ดีดา ดาดีดา ดัด
จั๊ดจา ดีดา ดา ดีดาดีดา
จั๊ดจา ดีดา ดาดีดา ดัด ฮู้ว์..

มิวสิควิดีโอ ใจร้ายได้เลยเราชอบ RubyTan

เพลง : ใจร้ายได้เลยเราชอบ
ศิลปิน : RubyTan
เนื้อร้อง/ทำนอง : RubyTan
เรียบเรียง : Mick Petchpoom
ติดต่อ :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend