คอร์ดเพลง เสียงครวญจากน้ำค้าง ไหมไทย ใจตะวัน

  
Text   

INTRO | Em | D |
INTRO | Em | D |
INTRO | Em | G Am |
INTRO | Em | G Am | Em |

 
ฮักของอ้
Em 
าย.. 
 
คือจั่ง
น้ำค้างยามข่
อนสิแจ้ง
 
มีเพื่อนคื
Em 
อเรไรแมล
 
แมงหิ่งห้อ
ยในยามเดียวดา

 
ตากแ
Em 
สงเดือนถ่าใครบางคน
 
มาไล่คว
ามมืดมนจากหัว
ใจ
 
ถ่าจ
Am 
นมีน้อง..ค
Em 
นที่ใช่..
 
มาอยู่
ใกล้ ๆ ให้ฝั
Em 
น..

 
บ่ทันบอ
กน้องเลยว่าแม่
Am 
 
น้องกะมีแฟ
Bm 
นมาตัดหน้ากั
Em 
 
เจ็บปา
นน้ำค้างถืกแส
งตะเว็นสาด
Em 
ใส่
 
เป็นฮั
กที่มาพร้อมคว
Am 
ามเจ็บปวด
 
กะยัง
Bm 
เลือกฮักน้อ
Em 
ใจ
 
หวังที่วา
ดยังพังลงไ
Am 
 
ผู้ใด๋
สิส่อยกู้
คืน..

 
รอแต่น้องมาฮอ
 
ผู้ได้กอ
ดกลับเป็น
Em 
ผู้อื่น
 
ฮักที่เจ็
Bm 
บข้ามวัน 
 
ข้าม
Em 
คืน
 
ได้คำตอ
บเป็นความช้ำ
ตรม
 
พรหมบ่ได้ลิขิ
Em 
ต 
 
เฮาสอ
งบ่ถืกอุ้มส
Em 
 
ฮักของอ้ายสลายตาม
ลม
 
เมื่อความฮั
กของน้
Bm 
องส่องแส
Em 
ง..

INSTRU | G Bm | Em | C | D |
INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | G Bm | Em | C Bm | Em |

 
บ่ทันบอ
กน้องเลยว่าแม่
Am 
 
น้องกะมีแฟ
Bm 
นมาตัดหน้ากั
Em 
 
เจ็บปา
นน้ำค้างถืกแส
งตะเว็นสาด
Em 
ใส่
 
เป็นฮั
กที่มาพร้อมคว
Am 
ามเจ็บปวด
 
กะยัง
Bm 
เลือกฮักน้อ
Em 
ใจ
 
หวังที่วา
ดยังพังลงไ
Am 
 
ผู้ใด๋
สิส่อยกู้
คืน..

 
รอแต่น้องมาฮอ
 
ผู้ได้กอ
ดกลับเป็น
Em 
ผู้อื่น
 
ฮักที่เจ็
Bm 
บข้ามวัน 
 
ข้าม
Em 
คืน
 
ได้คำตอ
บเป็นความช้ำ
ตรม
 
พรหมบ่ได้ลิขิ
Em 
ต 
 
เฮาสอ
งบ่ถืกอุ้มส
Em 
 
ฮักของอ้ายสลายตาม
ลม
 
เมื่อความฮั
กของน้
Bm 
องส่องแส
Em 
ง..

OUTRO | G Bm | Em | C | D |
OUTRO | Em | G Am | Em | G Am | Em |

มิวสิควิดีโอ เสียงควรญจากน้ำค้าง ไหมไทย ใจตะวัน

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend