คอร์ดเพลง จาก(ไม่)ลา Tonguimar

  
Text   
คอร์ดเพลง จาก(ไม่)ลา Tonguimar

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : Tonguimar
เนื้อร้อง/ทำนอง : Tonguimar
คอร์ด : C,Dm,Em,F,G,Am


Tune to Eb
INTRO | C | G | Am | F |

 
ตอน
C 
นี้เธอเป็นอย่างไรตรง
G 
นั้น
 
ฉัน
Am 
คิดถึงเธอทุกวัน 
 
จะ
F 
รู้บ้างไหม

C 
  คิดถึงช่วงเว
G 
ลา..ที่เธอคอยโทร
Am 
หา
 
  แต่
F 
ฉันกลับไม่สน
G 
ใจ

 
เพราะฉันคิดว่ามันคง
Am 
มีเวลา
 
อยู่กับเธอนานกว่า
G 
นี้ 
 
แต่มารู้ตัวอีก
F 
ที..
 
ไม่
Dm 
มี 
 
แม้แต่คำร่ำ
G 
ลา

 
อยากเพียง
C 
ขอ..ให้เธอย้อนคืน
G 
มา
 
เพื่อบอก
C 
ลา 
 
ก่อนที่เธอ
Am 
นั้นจะ
G 
ไป
 
ไม่ต้องห่
F 
วงหรอก
G 
นะ 
 
 
Em 
ฉันอยู่
Am 
ได้
 
F 
ธอ..ยังอยู่ในใจเส
G 
มอ..

INSTRU | C | G | Am | F G |

 
ตอน
C 
นั้นฉันไม่เข้าใจ..อะ
G 
ไร..
 
ไม่รู้เธอเหนื่อยเพียงใ
Am 
ด 
 
ทำตามใ
F 
จที่ต้องการ
C 
แต่เธอคอยห่วงใ
G 
ย 
 
ฉันปฏิเส
Am 
ธไป
 
อยากย้
F 
อนกลับไปแก้ไ
G 

 
เพราะฉันคิดว่ามันคง
Am 
มีเวลา
 
อยู่กับเธอนานกว่า
G 
นี้ 
 
แต่มารู้ตัวอีก
F 
ที..
 
ไม่
Dm 
มี 
 
แม้แต่คำร่ำ
G 
ลา

 
อยากเพียง
C 
ขอ..ให้เธอย้อนคืน
G 
มา
 
เพื่อบอก
C 
ลา 
 
ก่อนที่เธอ
Am 
นั้นจะ
G 
ไป
 
ไม่ต้องห่
F 
วงหรอก
G 
นะ 
 
 
Em 
ฉันอยู่
Am 
ได้
 
F 
ธอ..ยังอยู่ในใจเส
G 
มอ..

INSTRU | Am | F | Am | F |
INSTRU | Dm Em | Dm Em | Bb | G |

F 
  เพราะฉัน
G 
คิดว่ามันคงมีเ
Am 
วลา
 
  อยู่กับเธอนานกว่า
G 
นี้ 
 
แต่มารู้ตัวอีก
F 
ที
 
  ไม่
Dm 
มีแม้แต่คำร่ำ
G 
ลา.. 
 
 
A 

 
อยากเพียง
D 
ขอ..เธอย้อนคืน
A 
มา 
 
(อีกสักครั้ง)
 
เพื่อบอกล
D 
า..ก่อนที่เธอ
Bm 
นั้น..จะไ
A 
 
ไม่ต้องห่
G 
วงหรอก
A 
นะ 
 
 
F#m 
ฉันอยู่
Bm 
ได้
 
G 
ธอ..ยังอยู่ในใจเส
A 
มอ

 
และอยาก
D 
ขอ..เข็มนาฬิ
A 
กา 
 
(ได้หรือเปล่า)
 
หยุดเว
D 
ลา..ก่อนที่เธอ
Bm 
นั้นจะไ
A 
 
ฉัน
G 
จะกอดเ
A 
ธอ 
 
ให้
F#m 
ลึกสุด
Bm 
ใจ
 
ถ้า
G 
รู้ว่าเป็นครั้งสุดท้
A 
าย

INSTRU | Bm A | G | ( 2 Times )

 
ถ้า
Em 
รู้ว่าเธอจากไป..
A 
รู้ว่าเธอยังห่วงใย…
 
ถ้า
Em 
รู้ว่า
F#m 
เธอจะ
Gm 
ไม่..ย้อน..
D 
มา..
Dmaj7 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง จาก(ไม่)ลา


ตอนนี้เธอเป็นอย่างไรตรงนั้น
ฉันคิดถึงเธอทุกวัน จะรู้บ้างไหม

คิดถึงช่วงเวลา..ที่เธอคอยโทรหา
แต่ฉันกลับไม่สนใจ

เพราะฉันคิดว่ามันคงมีเวลา
อยู่กับเธอนานกว่านี้ แต่มารู้ตัวอีกที..
ไม่มี แม้แต่คำร่ำลา

อยากเพียงขอ..ให้เธอย้อนคืนมา
เพื่อบอกลา ก่อนที่เธอนั้นจะไป
ไม่ต้องห่วงหรอกนะ ฉันอยู่ได้
เธอ..ยังอยู่ในใจเสมอ..

( ดนตรี )

ตอนนั้นฉันไม่เข้าใจ..อะไร..
ไม่รู้เธอเหนื่อยเพียงใด ทำตามใจที่ต้องการ
แต่เธอคอยห่วงใย ฉันปฏิเสธไป
อยากย้อนกลับไปแก้ไข

เพราะฉันคิดว่ามันคงมีเวลา
อยู่กับเธอนานกว่านี้ แต่มารู้ตัวอีกที..
ไม่มี แม้แต่คำร่ำลา

อยากเพียงขอ..ให้เธอย้อนคืนมา
เพื่อบอกลา ก่อนที่เธอนั้นจะไป
ไม่ต้องห่วงหรอกนะ ฉันอยู่ได้
เธอ..ยังอยู่ในใจเสมอ..

( ดนตรี )

เพราะฉันคิดว่ามันคงมีเวลา
อยู่กับเธอนานกว่านี้ แต่มารู้ตัวอีกที
ไม่มีแม้แต่คำร่ำลา..

อยากเพียงขอ..เธอย้อนคืนมา (อีกสักครั้ง)
เพื่อบอกลา..ก่อนที่เธอนั้น..จะไป
ไม่ต้องห่วงหรอกนะ ฉันอยู่ได้
เธอ..ยังอยู่ในใจเสมอ

และอยากขอ..เข็มนาฬิกา (ได้หรือเปล่า)
หยุดเวลา..ก่อนที่เธอนั้นจะไป
ฉันจะกอดเธอ ให้ลึกสุดใจ
ถ้ารู้ว่าเป็นครั้งสุดท้าย

( ดนตรี )

ถ้ารู้ว่าเธอจากไป..
รู้ว่าเธอยังห่วงใย…
ถ้ารู้ว่าเธอจะไม่..ย้อน..
มา..

มิวสิควิดีโอ จาก(ไม่)ลา Tonguimar

เพลง : จาก(ไม่)ลา
ศิลปิน : Tonguimar
เรียบเรียง :
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend