คอร์ดเพลง บางเวลา สัก บ้านผม

  
Text   
คอร์ดเพลง บางเวลา สัก บ้านผม

คอร์ด :

ศิลปิน : สัก บ้านผม

เนื้อร้อง/ทำนอง : สัก บ้านผม

คอร์ดในเพลง : Bm,E,A,F#m,D


INTRO | Bm | E | A | A | ( 2 Times )

 
คำมั่นสั
Bm 
ญญา 
 
ที่เอ่ยว
E 
าจา 
 
ฉันยังจำไ
A 
ด้ดี
 
จนถึง
Bm 
วันนี้ 
 
เหมือนมีบา
E 
งอย่าง 
 
มากั้นขวางเอ
A 
าไว้
 
กับบางเ
Bm 
วลา 
 
ฉันรู้สึ
E 
กเหนื่อยล้า
 
ควาน
A 
หามือเ
E 
ธอเท่
F#m 
าไหร่
 
เธอจับ
B 
มันเอาไว้ 
 
มา
E 
กกว่า 
 
จับ
A 
มือฉัน

 
อย่าให้รู้สึกเห
D 
งา 
 
ทั้ง
E 
ที่เราอยู่ด้วย
A 
กัน
 
อย่าให้สิ่งเหล่
D 
านั้น 
 
มัน
E 
มาทำลายความฝั
A 
นเรา

 
อาจจะ
Bm 
เป็นแค่บางช่
E 
วงเวลา
 
ไม่นานไม่
A 
ช้า 
 
 
E 
มันจะ
F#m 
ฆ่าเรา
 
เพราะ
Bm 
รักเธอ 
 
ความ
E 
รักเรา 
 
อยากให้เ
A 
ข้าใจ

 
คืนวันผ่า
Bm 
นไป 
 
อาจยังไ
E 
ม่รู้สึก 
 
รอ
A 
ยลึกที่
E 
อยู่ 
 
F#m 
นใจ
 
ขอเธอ
B 
กลับมา 
 
จับ
E 
มือฉันใหม่ 
 
ได้ไห
A 
มเธอ

 
อย่าให้รู้สึกเห
D 
งา 
 
ทั้ง
E 
ที่เราอยู่ด้วย
A 
กัน
 
อย่าให้สิ่งเหล่
D 
านั้น 
 
มัน
E 
มาทำลายความฝั
A 
นเรา

 
อาจจะ
Bm 
เป็นแค่บางช่
E 
วงเวลา
 
ไม่นานไม่
A 
ช้า 
 
 
E 
มันจะ
F#m 
ฆ่าเรา
 
เพราะ
Bm 
รักเธอ 
 
ความ
E 
รักเรา 
 
อยากให้เ
A 
ข้าใจ

INSTRU | Bm | E | A | A | ( 2 Times )

 
อย่าให้รู้สึกเห
D 
งา 
 
ทั้ง
E 
ที่เราอยู่ด้วย
A 
กัน
 
อย่าให้สิ่งเหล่
D 
านั้น 
 
มัน
E 
มาทำลายความฝั
A 
นเรา

 
อาจจะ
Bm 
เป็นแค่บางช่
E 
วงเวลา
 
ไม่นานไม่
A 
ช้า 
 
 
E 
มันจะ
F#m 
ฆ่าเรา
 
เพราะ
Bm 
รักเธอ 
 
ความ
E 
รักเรา 
 
อยากให้เ
A 
ข้าใจ

OUTRO | Bm | E | A | A | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บางเวลา


คำมั่นสัญญา ที่เอ่ยวาจา ฉันยังจำได้ดี
จนถึงวันนี้ เหมือนมีบางอย่าง มากั้นขวางเอาไว้
กับบางเวลา ฉันรู้สึกเหนื่อยล้า
ควานหามือเธอเท่าไหร่
เธอจับมันเอาไว้ มากกว่า จับมือฉัน

อย่าให้รู้สึกเหงา ทั้งที่เราอยู่ด้วยกัน
อย่าให้สิ่งเหล่านั้น มันมาทำลายความฝันเรา

อาจจะเป็นแค่บางช่วงเวลา
ไม่นานไม่ช้า มันจะฆ่าเรา
เพราะรักเธอ ความรักเรา อยากให้เข้าใจ

คืนวันผ่านไป อาจยังไม่รู้สึก รอยลึกที่อยู่ ในใจ
ขอเธอกลับมา จับมือฉันใหม่ ได้ไหมเธอ

อย่าให้รู้สึกเหงา ทั้งที่เราอยู่ด้วยกัน
อย่าให้สิ่งเหล่านั้น มันมาทำลายความฝันเรา

อาจจะเป็นแค่บางช่วงเวลา
ไม่นานไม่ช้า มันจะฆ่าเรา
เพราะรักเธอ ความรักเรา อยากให้เข้าใจ

( ดนตรี )

อย่าให้รู้สึกเหงา ทั้งที่เราอยู่ด้วยกัน
อย่าให้สิ่งเหล่านั้น มันมาทำลายความฝันเรา

อาจจะเป็นแค่บางช่วงเวลา
ไม่นานไม่ช้า มันจะฆ่าเรา
เพราะรักเธอ ความรักเรา อยากให้เข้าใจ

มิวสิควิดีโอ บางเวลา สัก บ้านผม

เพลง : บางเวลา
ศิลปิน : สัก บ้านผม
เรียบเรียง : keyrecords
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend