คอร์ดเพลง ไม่เป็นเพื่อน TAEE feat. PAWAE

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่เป็นเพื่อน TAEE ft. PAWAE

คอร์ด :

ศิลปิน : TAEE ft. PAWAE

เนื้อร้อง/ทำนอง : กิตติกานต์ แซ่หลี

คอร์ดในเพลง : F#m,B,G#m,C#m,E,A


 
ไม่เป็นเพื่อน
F#m 
ได้ไหม 
 
อยากเป็นแฟนได้ไ
B 
หม
 
เป็นแค่เพื่อนไม่
G#m 
ไหวใครใช้ให้เธอน่ารัก
C#m 
เกิน
 
เรียกที่รักได้
F#m 
ไหม 
 
เป็นแฟนกันได้ไ
B 
หม
 
มากกว่านี้
Emaj7 
ได้ไหม
 
เป็นเพื่อนต่อไปคงไม่เหมือนเดิม
 

F#m 
เป็นเพื่อนกันก็มันดีเป็นกันมาตั้งหลายปี
 
แต่เป็น
B 
แค่เพื่อนต่อไปอย่างนี้ไม่ไหวฉันว่าไม่ดี
G#m 
เปลี่ยนได้ไหมเธออยู่อยู่ก็อยากเจอ
C#m 
จู่จู่ก็แบบเออกลายเป็นฉันคิดถึงเธอ

F#m 
  ก็เธอน่ารักเป็นบ้าเลย
B 
  ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าฉันให้เบอร์ห้าเลย
 
  
G#m 
แค่เธอยิ้มมาจะสบตาฉันยังไม่กล้า
 
  
C#m 
เลยชอบมาทำตัวน่ารักไม่หยุดพักไม่อยากจะว่าเลย

F#m 
ทำไงได้ไม่ให้ตกหลุมรัก
 
ยิ่งเวลา
B 
สองไอจีต้องห้ามตัวเองว่าอย่าไปกดทัก
G#m 
เลื่อนดูรูปของเธอยิ้มอยู่คนเดียวเพื่อนบอกมึงบ้าละ
 
ฉัน
C#m 
กลายเป็นคนคลั่งรักไปโดยอัตโนมัติ
F#m 
มันชัดเจนขนาดนี้
 
ไม่อยากเป็นเพื่อนแล้ว
B 
อยากเรียกเธอว่าเบบี๋
 
เปลี่ยนเป็นแฟน
G#m 
ได้ไหมไม่อยากเป็นแค่เพื่อนซี้
 
เรียกที่รัก
C#m 
ได้ไหมเมื่อไหร่จะโอเคสักที

 
ไม่เป็นเพื่อน
F#m 
ได้ไหม 
 
อยากเป็นแฟนได้ไ
B 
หม
 
เป็นแค่เพื่อนไม่
G#m 
ไหวใครใช้ให้เธอน่ารัก
C#m 
เกิน
 
เรียกที่รักได้
F#m 
ไหม 
 
เป็นแฟนกันได้ไ
B 
หม
 
มากกว่านี้
Emaj7 
ได้ไหม
 
เป็นเพื่อนต่อไปคงไม่เหมือนเดิม
 

Bm 
ก็เพราะว่า
E 
เธอน่า
A 
รักขนาดนี้ 
 
จะ
B 
อดใจไม่ไหว
 
ก็เธอ
G#m 
น่ารักขนาดนี้ 
 
จะ
C#m 
ให้ฉันทำไง
 
เปลี่ยนจาก
F#m 
เพื่อนเป็นแฟน
G#m 
ได้ไหม
 
ชักจะ
A 
ทนไม่ไหวมา
B 
รับผิดชอบเลย

F#m 
  รอแค่เธอบอก 
 
 
B 
  ก็รอให้คำตอบ
G#m 
  ว่าฉันก็หวั่นก็ไหว
C#m 
เวลาที่ใกล้กัน
F#m 
  ที่ยิ้มให้เธอบ่อยๆ 
 
 
B 
  ทำตัวน่ารักหน่อยๆ
G#m 
  รอแค่เธอบอกมาว่า
C#m 
คิดเกินเพื่อนกัน

 
ชอบเวลา
F#m 
เธอยิ้ม
 
สายตาเหมือนมีอะ
B 
ไรซ่อนอยู่
 
เวลา
G#m 
ที่ฉันสบตาให้เธอ
C#m 
หวั่นไหว 
 
ooh
 
ฉันรอเธอ
F#m 
พูดออก
G#m 
มาบอกกับ
A 
ฉันให้รับรู้
 
ว่า
F#m 
ไม่อยากเป็นเพื่อนต่อ
G#m 
ไป
 
เป็นแค่
A 
นี้ไม่
B 
ไหว

 
ไม่เป็นเพื่อน
F#m 
ได้ไหม 
 
อยากเป็นแฟนได้ไ
B 
หม
 
เป็นแค่เพื่อนไม่
G#m 
ไหวใครใช้ให้เธอน่ารัก
C#m 
เกิน
 
เรียกที่รักได้
F#m 
ไหม 
 
เป็นแฟนกันได้ไ
B 
หม
 
มากกว่านี้
Emaj7 
ได้ไหม
 
เป็นเพื่อนต่อไปคงไม่เหมือนเดิม
 

Bm 
ก็เพราะว่า
E 
เธอน่า
A 
รักขนาดนี้ 
 
จะ
B 
อดใจไม่ไหว
 
ก็เธอ
G#m 
น่ารักขนาดนี้ 
 
จะ
C#m 
ให้ฉันทำไง
 
เปลี่ยนจาก
F#m 
เพื่อนเป็นแฟน
G#m 
ได้ไหม
 
ชักจะ
A 
ทนไม่ไหวมา
B 
รับผิดชอ
C#m 
บเลย Oh  
A 
oh

 
เปลี่ยนจาก
F#m 
เพื่อนเป็นแฟน
G#m 
ได้มั้ย
 
ชัก
Am 
จะทนไม่ไหว 
 
มา
B 
รับผิดชอบ
Cmaj7 
เลย..
E 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่เป็นเพื่อน


ไม่เป็นเพื่อนได้ไหม อยากเป็นแฟนได้ไหม
เป็นแค่เพื่อนไม่ไหว ใครใช้ให้เธอน่ารักเกิน
เรียกที่รักได้ไหม เป็นแฟนกันได้ไหม
มากกว่านี้ได้ไหมเป็นเพื่อนต่อไปคงไม่เหมือนเดิม

เป็นเพื่อนกันก็มันดี เป็นกันมาตั้งหลายปี
แต่เป็นแค่เพื่อนต่อไปอย่างนี้ไม่ไหวฉันว่าไม่ดี
เปลี่ยนได้ไหมเธอ อยู่อยู่ก็อยากเจอ
จู่จู่ก็แบบเออ กลายเป็นฉันคิดถึงเธอ

ก็เธอน่ารักเป็นบ้าเลย
ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าฉันให้เบอร์ห้าเลย
แค่เธอยิ้มมาจะสบตาฉันยังไม่กล้าเลย
ชอบมาทำตัวน่ารักไม่หยุดพักไม่อยากจะว่าเลย

ทำไงได้ไม่ให้ตกหลุมรัก
ยิ่งเวลาสองไอจีต้องห้ามตัวเองว่าอย่าไปกดทัก
เลื่อนดูรูปของเธอยิ้มอยู่คนเดียวเพื่อนบอกมึงบ้าละ
ฉันกลายเป็นคนคลั่งรักไปโดยอัตโนมัติ
มันชัดเจนขนาดนี้
ไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วอยากเรียกเธอว่าเบบี๋
เปลี่ยนเป็นแฟนได้ไหมไม่อยากเป็นแค่เพื่อนซี้.
เรียกที่รักได้ไหมเมื่อไหร่จะโอเคสักที

ไม่เป็นเพื่อนได้ไหม อยากเป็นแฟนได้ไหม
เป็นแค่เพื่อนไม่ไหวใครใช้ให้เธอน่ารักเกิน.
เรียกที่รักได้ไหม เป็นแฟนกันได้ไหม
มากกว่านี้ได้ไหมเป็นเพื่อนต่อไปคงไม่เหมือนเดิม
ก็เพราะว่าเธอน่ารักขนาดนี้จะอดใจไม่ไหว
ก็เธอน่ารักขนาดนี้จะให้ฉันทำไง
เปลี่ยนจากเพื่อนเป็นแฟนได้ไหม
ชักจะทนไม่ไหวมารับผิดชอบเลย

รอแค่เธอบอก ก็รอให้คำตอบ
ว่าฉันก็หวั่นก็ไหวเวลาที่ใกล้กัน
ที่ยิ้มให้เธอบ่อยๆ ทำตัวน่ารักหน่อยๆ
รอแค่เธอบอกมาว่าคิดเกินเพื่อนกัน
ชอบเวลาเธอยิ้ม สายตาเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่
เวลาที่ฉันสบตาให้เธอหวั่นไหว ooh
ฉันรอเธอพูดออกมาบอกกับฉันให้รับรู้
ว่าไม่อยากเป็นเพื่อนต่อไป เป็นแค่นี้ไม่ไหว

ไม่เป็นเพื่อนได้ไหมอยากเป็นแฟนได้ไหม
เป็นแค่เพื่อนไม่ไหวใครใช้ให้เธอน่ารักเกิน
เรียกที่รักได้ไหม เป็นแฟนกันได้ไหม
มากกว่านี้ได้ไหมเป็นเพื่อนต่อไปคงไม่เหมือนเดิม

ก็เพราะว่าเธอน่ารักขนาดนี้จะอดใจไม่ไหว
ก็เธอน่ารักขนาดนี้จะให้ฉันทำไง
เปลี่ยนจากเพื่อนเป็นแฟนได้ไหมชักจะทน
ไม่ไหวมารับผิดชอบเลย Oh oh
เปลี่ยนจากเพื่อนเป็นแฟนได้มั้ย
ชักจะทนไม่ไหว มารับผิดชอบเลย

มิวสิควิดีโอ ไม่เป็นเพื่อน TAEE ft. PAWAE

เพลง : ไม่เป็นเพื่อน
ศิลปิน : TAEE ft. PAWAE
เรียบเรียง : PunJa
ติดต่องานแสดง : 093-192-9669, 08-12345-966
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend