คอร์ดเพลง ควายจนตรอก JP

  
Text   
คอร์ดเพลง ควายจนตรอก JP

คอร์ด :

ศิลปิน : JP

เนื้อร้อง : Sapanphun

คอร์ดในเพลง : F#m,C#m,D,E,Bm


Tune to Eb
INTRO | F#m | C#m | D | E |

F#m 
มองดูก็รู้ว่าควายที่
C#m 
เธอเลี้ยงเอาไว้
 
มีคำถ
D 
ามที่ค้างคาใจสงสัยมาน
A 
าน
 
เป็นแค่
Bm 
ควายที่เธอเลี้ย
C#m 
งดู
 
ผูกเอ
Bm 
าไว้ไม่เคยใ
C#m 
ยดี
 
ถูกทอด
Bm 
ทิ้งเอาไว้ตรงนี้ให้ตาย
E 
ช้าๆ

Bm 
  เรียกร้องแค่ไหนไม่เคยมาดู
 
  คนที่ถูกทิ้งให้อยู่ตรงนี้
 
D 
  มันทรมานจนแทบขาดใ
E 

 
อย่ามา
A 
คิดว่าควายอย่าง
E 
ฉันจะยอม
 
จน
F#m 
ตรอกให้เธอหลอ
C#m 
กใช้
 
หยุดห
D 
ลอกว่าเธอให้
C#m 
ใจ 
 
หลอก
Bm 
ควายซ้ำๆอย่าง
E 
นี้
 
ในเว
A 
ลาเธอมีปัญ
G 
หา 
 
ก็มีแค่
F# 
ควายที่ยืนตรงนี้
 
เป็นแค่ค
D 
วายที่ยอมภั
C#m 
กดี
 
ให้ทำ
Bm 
ดีแค่ไหนสุดท้า
E 
ยก็เป็นแค่ควาย

INSTRU | F#m | F#m | D | D |
INSTRU | F#m | F#m | D | D | E | E |

Bm 
  เรียกร้องแค่ไหนไม่เคยมาดู
 
  คนที่ถูกทิ้งให้อยู่ตรงนี้
 
D 
  จะต้องให้รอไปถึงตอนไ
E 
หน

 
อย่ามา
A 
คิดว่าควายอย่าง
E 
ฉันจะยอม
 
จน
F#m 
ตรอกให้เธอหลอ
C#m 
กใช้
 
หยุดห
D 
ลอกว่าเธอให้
C#m 
ใจ 
 
หลอก
Bm 
ควายซ้ำๆอย่าง
E 
นี้
 
ในเว
A 
ลาเธอมีปัญ
G 
หา 
 
ก็มีแค่
F# 
ควายที่ยืนตรงนี้
 
เป็นแค่ค
D 
วายที่ยอมภั
C#m 
กดี
 
ให้ทำ
Bm 
ดีแค่ไหนสุดท้า
E 
ยก็เป็นแค่ควาย

Bm 
  หมดแรงจะรั้งเธ
C#m 
อไว้
 
  จะเป็นครั้
D 
งสุดท้าย
 
  ที่
D#dim 
ยอมเป็นควายให้เ
E 
ธอ 
 
 
F# 

 
อย่ามา
B 
คิดว่าควายอย่าง
F# 
ฉัน
 
จะยอมจน
G#m 
ตรอกให้เธอหลอ
D#m 
กใช้
 
หยุดห
E 
ลอกว่าเธอให้
D#m 
ใจ 
 
หลอก
C#m 
ควายซ้ำๆอย่าง
F# 
นี้
 
ในเว
B 
ลาเธอมีปัญ
A 
หา 
 
ก็มีแค่
G# 
ควายที่ยืนตรงนี้
 
เป็นแค่ค
E 
วายที่ยอมภั
D#m 
กดี
 
ให้ทำ
C#m 
ดีแค่ไหนสุดท้า
F# 
ยก็เป็นแค่
 
ควาย..

OUTRO | G#m | G#m | E | E | ( 2 Times ) | G#m |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ควายจนตรอก


มองดูก็รู้ว่าควายที่เธอเลี้ยงเอาไว้
มีคำถามที่ค้างคาใจสงสัยมานาน
เป็นแค่ควายที่เธอเลี้ยงดู ผูกเอาไว้ไม่เคยใยดี
ถูกทอดทิ้งเอาไว้ตรงนี้ให้ตายช้าๆ

เรียกร้องแค่ไหนไม่เคยมาดู
คนที่ถูกทิ้งให้อยู่ตรงนี้
มันทรมานจนแทบขาดใจ

อย่ามาคิดว่าควายอย่างฉัน
จะยอมจนตรอกให้เธอหลอกใช้
หยุดหลอกว่าเธอให้ใจ หลอกควายซ้ำๆอย่างนี้
ในเวลาเธอมีปัญหา ก็มีแค่ควายที่ยืนตรงนี้
เป็นแค่ควายที่ยอมภักดี
ให้ทำดีแค่ไหนสุดท้ายก็เป็นแค่ควาย

( ดนตรี )

เรียกร้องแค่ไหนไม่เคยมาดู
คนที่ถูกทิ้งให้อยู่ตรงนี้
จะต้องให้รอไปถึงตอนไหน

อย่ามาคิดว่าควายอย่างฉัน
จะยอมจนตรอกให้เธอหลอกใช้
หยุดหลอกว่าเธอให้ใจ หลอกควายซ้ำๆอย่างนี้
ในเวลาเธอมีปัญหา ก็มีแค่ควายที่ยืนตรงนี้
เป็นแค่ควายที่ยอมภักดี
ให้ทำดีแค่ไหนสุดท้ายก็เป็นแค่ควาย

หมดแรงจะรั้งเธอไว้
จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ยอมเป็นควายให้เธอ

อย่ามาคิดว่าควายอย่างฉัน
จะยอมจนตรอกให้เธอหลอกใช้
หยุดหลอกว่าเธอให้ใจ หลอกควายซ้ำๆอย่างนี้
ในเวลาเธอมีปัญหา ก็มีแค่ควายที่ยืนตรงนี้
เป็นแค่ควายที่ยอมภักดี
ให้ทำดีแค่ไหนสุดท้ายก็เป็นแค่ควาย

มิวสิควิดีโอ ควายจนตรอก JP

เพลง : ควายจนตรอก
ศิลปิน : JP
เรียบเรียง : Saetson Laohacharoensombut
ติดต่องาน : 097-1614445
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend