คอร์ดเพลง รักแลสักหิด น้องนุ้ยจ๋า

  
Text   
คอร์ดเพลง รักแลสักหิด น้องนุ้ยจ๋า

คอร์ด :

ศิลปิน : น้องนุ้ยจ๋า

เนื้อร้อง/ทำนอง : เบส ขวางหวัน

คอร์ดในเพลง : E,G#m,A,B,C#m


INTRO | E | G#m | A | B |

 
ถ้า
E 
พี่ชอบคนบ้านๆน้องปากไม่
G#m 
หวานพี่รับได้หม้าย
 
ควงแ
A 
ขนไปไหนบายๆบอกเลยพี่ช
B 
ายไม่เคยโลเล
 
ถ้า
E 
พี่ชอบคนเซอร์ๆบอกเลยพี่
G#m 
เห้อไม่เคยเกเร
 
ไปไ
A 
หนน้องไปได้เพขึ้นบกลง
B 
เลได้เพบายๆ

 
สไ
A 
ตล์วัยรุ่นพ่วงข้างขับทุกน้ำ
G#m 
ยางไม่เคยวุ่นวาย
 
อิอ
A 
อกไปไหนบอกได้บอกเลยพี่ช
B 
ายน้องไม่ขี้บ่น

 
รักแลสัก
E 
หิดไม่เจ้าชู้
 
อาจไม่เลิศ
C#m 
หรูแต่น้องน่ารัก
 
ถ้าไ
A 
ด้ทำความรู้จักแล้วพี่จะ
B 
รักโดยไม่ตั้งใจ
 
รักแลสัก
E 
หิดไม่อ้อร้อ
 
แค่อยากจะ
C#m 
ขอให้ลองเปิดใจ
 
บ้า
A 
นๆรักใครรักจริงไม่เคยทิ้
B 
งใคร
 
หน้าอาจไม่ใสแต่ใจน้องรักจริง
 

INSTRU | E | G#m | A | B |

 
ถ้า
E 
พี่ชอบคนไฮโซแต่งตัวโ
G#m 
ก้ๆให้เชิญป้ายหน้า
 
ถ้า
A 
พี่ไม่ชอบหรูหราสาวสวยบ้าน
B 
นาให้เชิญป้ายนี้
 
ถ้า
E 
พี่ชอบแบบบ้านๆบอกเลยว่า
G#m 
ผ่านและน้องคนนี้
 
ซับ
A 
ปึดแหละกับแม่ศรี 
 
ปลายจวัก
B 
นี้พี่เหอบายๆ

 
จะแกง
A 
ส้มคั่วกลิ้งต้มยำ
 
ผัดเผ็ดส้ม
G#m 
ตำน้องจะทำได้
 
อยาก
A 
กินไอไหรพี่ชาย
 
บอกเลยบา
B 
ยๆน้องทำได้เพ

 
รักแลสัก
E 
หิดไม่เจ้าชู้
 
อาจไม่เลิศ
C#m 
หรูแต่น้องน่ารัก
 
ถ้าไ
A 
ด้ทำความรู้จักแล้วพี่จะ
B 
รักโดยไม่ตั้งใจ
 
รักแลสัก
E 
หิดไม่อ้อร้อ
 
แค่อยากจะ
C#m 
ขอให้ลองเปิดใจ
 
บ้า
A 
นๆรักใครรักจริงไม่เคยทิ้
B 
งใคร
หน้าอาจไม่ใสแต่ใจน้องรักจริง

INSTRU | E | G#m | A | B | ( 2 Times )

 
จะแกง
A 
ส้มคั่วกลิ้งต้มยำ
 
ผัดเผ็ดส้ม
G#m 
ตำน้องจะทำได้
 
อยาก
A 
กินไอไหรพี่ชาย
 
บอกเลยบา
B 
ยๆน้องทำได้เพ

 
รักแลสัก
E 
หิดไม่เจ้าชู้
 
อาจไม่เลิศ
C#m 
หรูแต่น้องน่ารัก
 
ถ้าไ
A 
ด้ทำความรู้จักแล้วพี่จะ
B 
รักโดยไม่ตั้งใจ
 
รักแลสัก
E 
หิดไม่อ้อร้อ
 
แค่อยากจะ
C#m 
ขอให้ลองเปิดใจ
 
บ้า
A 
นๆรักใครรักจริงไม่เคยทิ้
B 
งใคร

 
รักแลสัก
E 
หิดไม่เจ้าชู้
 
อาจไม่เลิศ
C#m 
หรูแต่น้องน่ารัก
 
ถ้าไ
A 
ด้ทำความรู้จักแล้วพี่จะ
B 
รักโดยไม่ตั้งใจ
 
รักแลสัก
E 
หิดไม่อ้อร้อ
 
แค่อยากจะ
C#m 
ขอให้ลองเปิดใจ
 
บ้า
A 
นๆรักใครรักจริงไม่เคยทิ้
B 
งใคร

 
หน้าอาจไม่ใสแต่ใจน้องรั
E 
กจริง..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รักแลสักหิด


ถ้าพี่ชอบคนบ้านๆน้องปากไม่หวานพี่รับได้หม้าย
ควงแขนไปไหนบายๆบอกเลยพี่ชายไม่เคยโลเล
ถ้าพี่ชอบคนเซอร์ๆบอกเลยพี่เห้อไม่เคยเกเร
ไปไหนน้องไปได้เพขึ้นบกลงเลได้เพบายๆ

สไตล์วัยรุ่นพ่วงข้างขับทุกน้ำยางไม่เคยวุ่นวาย
อิออกไปไหนบอกได้บอกเลยพี่ชายน้องไม่ขี้บ่น

รักแลสักหิดไม่เจ้าชู้
อาจไม่เลิศหรูแต่น้องน่ารัก
ถ้าได้ทำความรู้จักแล้วพี่จะรักโดยไม่ตั้งใจ
รักแลสักหิดไม่อ้อร้อ
แค่อยากจะขอให้ลองเปิดใจ
บ้านๆรักใครรักจริงไม่เคยทิ้งใคร
หน้าอาจไม่ใสแต่ใจน้องรักจริง

( ดนตรี )

ถ้าพี่ชอบคนไฮโซแต่งตัวโก้ๆให้เชิญป้ายหน้า
ถ้าพี่ไม่ชอบหรูหราสาวสวยบ้านนาให้เชิญป้ายนี้
ถ้าพี่ชอบแบบบ้านๆบอกเลยว่าผ่านและน้องคนนี้
ซับปึดแหละกับแม่ศรี ปลายจวักนี้พี่เหอบายๆ

จะแกงส้มคั่วกลิ้งต้มยำ
ผัดเผ็ดส้มตำน้องจะทำได้
อยากกินไอไหรพี่ชาย
บอกเลยบายๆน้องทำได้เพ

รักแลสักหิดไม่เจ้าชู้
อาจไม่เลิศหรูแต่น้องน่ารัก
ถ้าได้ทำความรู้จักแล้วพี่จะรักโดยไม่ตั้งใจ
รักแลสักหิดไม่อ้อร้อ
แค่อยากจะขอให้ลองเปิดใจ
บ้านๆรักใครรักจริงไม่เคยทิ้งใคร
หน้าอาจไม่ใสแต่ใจน้องรักจริง

( ดนตรี )

จะแกงส้มคั่วกลิ้งต้มยำ
ผัดเผ็ดส้มตำน้องจะทำได้
อยากกินไอไหรพี่ชาย
บอกเลยบายๆน้องทำได้เพ

รักแลสักหิดไม่เจ้าชู้
อาจไม่เลิศหรูแต่น้องน่ารัก
ถ้าได้ทำความรู้จักแล้วพี่จะรักโดยไม่ตั้งใจ
รักแลสักหิดไม่อ้อร้อ
แค่อยากจะขอให้ลองเปิดใจ
บ้านๆรักใครรักจริงไม่เคยทิ้งใคร

รักแลสักหิดไม่เจ้าชู้
อาจไม่เลิศหรูแต่น้องน่ารัก
ถ้าได้ทำความรู้จักแล้วพี่จะรักโดยไม่ตั้งใจ
รักแลสักหิดไม่อ้อร้อ
แค่อยากจะขอให้ลองเปิดใจ
บ้านๆรักใครรักจริงไม่เคยทิ้งใคร

หน้าอาจไม่ใสแต่ใจน้องรักจริง..

มิวสิควิดีโอ รักแลสักหิด น้องนุ้ยจ๋า

เพลง : รักแลสักหิด
ศิลปิน : น้องนุ้ยจ๋า
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องาน : 099 4948854
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend