คอร์ดเพลง ไม่มีแล้วเรา ฝ้าย ปัถยา

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีแล้วเรา ฝ้าย ปัถยา

คอร์ดเพลง ไม่มีแล้วเรา ฝ้าย ปัถยา

เพลง :

ศิลปิน : ฝ้าย ปัถยา

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : Bbmaj7,Bb7,Eb,F,Cm


INTRO | Bbmaj7 | Bb7 | Eb | Eb | ( 2 Times )

Bbmaj7 
คุย.. 
 
กันไม่เหมือน
Bb7 
เดิม
Eb 
เจอ.. 
 
กันก็น้อยลงทุกวัน
 
จาก
Bbmaj7 
คน 
 
เคยอยู่ข้า
Bb7 
งๆ 
 
กัน
 
มาวัน
Cm 
นี้ 
 
เหลือเพียงแค่ฉันคนเ
F 
ดียว

 
ไม่
Dm 
รู้ทำไม 
 
เหตุ
Gm 
เพราะอะไร
 
เป็นที่
Cm 
ฉัน 
 
หรือเป็นที่เ
F 
ธอ
 
อยาก
Dm 
ถามเธอไป 
 
เพรา
Gm 
ะฉันข้องใจ
 
เห
Cm 
ตุใด 
 
เราจึงก
Dm 
ลายเป็นแบ
Eb 
บนี้ 
 
 
F 

 
ใน
Bbmaj7 
สายตา 
 
เธอไม่
Bb7 
มีแม้เงา
 
ใน
Eb 
หัวใจ 
 
คงไม่
Ebm 
มีแล้วเรา
 
สิ่งที่
Dm 
เคยวาดฝันเอา
Gm 
ไว้ด้วยกัน
 
นับ
Cm 
วันยิ่งดูห่างไ
F 
กล

 
ใน
Bbmaj7 
สายตา 
 
เธอที่เ
Bb7 
คยมีกัน
 
จาก
Eb 
นี้ไป 
 
คงเหลือเ
Ebm 
พียงแค่ฉัน
 
เราทั้ง
Dm 
สองคงเดินมา
Gm 
ถึงทางตัน
 
จากนี้ไ
Cm 
ปคงต้องยอมป
F 
ล่อย 
 
ไม่มีแล้วคำว่าเรา

INSTRU| Bbmaj7 | F Faug |

Bbmaj7 
เคยลองทำทุก
Bb7 
ทาง
Eb 
มันไม่ดีขึ้นเลยสักวัน
 
กี่
Bbmaj7 
ครั้งที่เราต้อง
Bb7 
ทำร้ายกัน
 
จนหัว
Cm 
ใจมันบอบช้ำเกินเยียว
F 
ยา

 
ไม่
Dm 
รู้ทำไม 
 
เหตุ
Gm 
เพราะอะไร
 
เป็นที่
Cm 
ฉัน 
 
หรือเป็นที่เ
F 
ธอ
 
อยาก
Dm 
ถามเธอไป 
 
เพรา
Gm 
ะฉันข้องใจ
 
เห
Cm 
ตุใด 
 
เราจึงก
Dm 
ลายเป็นแบ
Eb 
บนี้ 
 
 
F 

 
ใน
Bbmaj7 
สายตา 
 
เธอไม่
Bb7 
มีแม้เงา
 
ใน
Eb 
หัวใจ 
 
คงไม่
Ebm 
มีแล้วเรา
 
สิ่งที่
Dm 
เคยวาดฝันเอา
Gm 
ไว้ด้วยกัน
 
นับ
Cm 
วันยิ่งดูห่างไ
F 
กล

 
ใน
Bbmaj7 
สายตา 
 
เธอที่เ
Bb7 
คยมีกัน
 
จาก
Eb 
นี้ไป 
 
คงเหลือเ
Ebm 
พียงแค่ฉัน
 
เราทั้ง
Dm 
สองคงเดินมา
Gm 
ถึงทางตัน
 
จากนี้ไ
Cm 
ปคงต้องยอมป
F 
ล่อย 
 
ไม่มีแล้วคำว่าเรา

OUTRO | Bbmaj7 | Bb7 | Eb | Eb |
OUTRO | Bbmaj7 | Bb7 | Eb | Eb | Bbmaj7 |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่มีแล้วเรา


คุย.. กันไม่เหมือนเดิม
เจอ.. กันก็น้อยลงทุกวัน
จากคน เคยอยู่ข้างๆ กัน
มาวันนี้ เหลือเพียงแค่ฉันคนเดียว

ไม่รู้ทำไม เหตุเพราะอะไร
เป็นที่ฉัน หรือเป็นที่เธอ
อยากถามเธอไป เพราะฉันข้องใจ
เหตุใด เราจึงกลายเป็นแบบนี้

ในสายตา เธอไม่มีแม้เงา
ในหัวใจ คงไม่มีแล้วเรา
สิ่งที่เคยวาดฝันเอาไว้ด้วยกัน
นับวันยิ่งดูห่างไกล

ในสายตา เธอที่เคยมีกัน
จากนี้ไป คงเหลือเพียงแค่ฉัน
เราทั้งสองคงเดินมาถึงทางตัน
จากนี้ไปคงต้องยอมปล่อย ไม่มีแล้วคำว่าเรา

เคยลองทำทุกทาง
มันไม่ดีขึ้นเลยสักวัน
กี่ครั้งที่เราต้องทำร้ายกัน
จนหัวใจมันบอบช้ำเกินเยียวยา

ไม่รู้ทำไม เหตุเพราะอะไร
เป็นที่ฉัน หรือเป็นที่เธอ
อยากถามเธอไป เพราะฉันข้องใจ
เหตุใด เราจึงกลายเป็นแบบนี้

ในสายตา เธอไม่มีแม้เงา
ในหัวใจ คงไม่มีแล้วเรา
สิ่งที่เคยวาดฝันเอาไว้ด้วยกัน
นับวันยิ่งดูห่างไกล

ในสายตา เธอที่เคยมีกัน
จากนี้ไป คงเหลือเพียงแค่ฉัน
เราทั้งสองคงเดินมาถึงทางตัน
จากนี้ไปคงต้องยอมปล่อย ไม่มีแล้วคำว่าเรา

มิวสิควิดีโอ ไม่มีแล้วเรา ฝ้าย ปัถยา

เพลง ไม่มีแล้วเรา
ศิลปิน : ฝ้าย ปัถยา (Fai Patthaya)
ติดต่องานจ้าง (โทร) : 062 4949 583,
02 241 4472 ต่อ 6514
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend