คอร์ดเพลง ดอกฟ้า ไอ้หมาวัด ลูกดรีม วงสำราญ

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง : ดอกฟ้า ไอ้หมาวัด ลูกดรีม วงสำราญ

คอร์ดเพลง ดอกฟ้า ไอ้หมาวัด ลูกดรีม วงสำราญ

เพลง :

ศิลปิน : ลูกดรีม วงสำราญ

เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ อานนท์

คอร์ดทั้งหมด : G,F#m,Em,A,Bm,D


INTRO | G | F#m | Em | A |

 
ใครก็เ
D 
ตือน 
 
ว่าเราฟั่น
F#m 
เฟือนไปแล้วหรือเ
Bm 
ปล่า
 
ที่มัวเ
G 
ฝ้า 
 
ที่ค่อยทั้ง
A 
รู้ 
 
หางกันสักเท่
D 
าไร
 
ยามอยู่ไ
G 
กล้ทำไมมันไหวหวั่น 
 
ก็มีแต่
F#m 
เราที่คิดไปไ
Bm 
กล
 
เธออยู่ห่างจากเราแค่ไ
A 
หนทำไมไม่เจีย
D 
มตัว

 
ก็เพราะ
Bm 
เธอนั้นคือดอกฟ้า
 
ส่วนตัว
F#m 
เรามีค่าหมาวัด
 
บังอ
G 
าจจะหวังหมายป
A 
องดอกฟ้ามากั
D 
ดกิน
 
เหมือนห
G 
มาที่เห่าเรือบิน
 
ตะโกน
F#m 
ร้องเท่าไรคงไ
Bm 
ม่ได้ยิน
 
สิ้นใ
G 
จคงไปไม่ถึงใจของเ
A 
ธอ

 
หากความ
D 
รักเกิดจากเงินทอง
 
เธอจะ
Bm 
มองมารักกันม่าย
 
มีแต่
G 
ตัวกับหัวใจ 
 
มีสิทธิ์ม่
A 
าย 
 
จะได้ใจของเธอ
 
ไม่ได้เลิศ
D 
หรู 
 
ดูดีไม่ดูแพง
 
แต่แหลงคำไ
Bm 
หน 
 
มันจริงใจก็แล้วกัน
 
เธอจะ
G 
หันแลจะแคร์มันมั้งม่
A 
าย

 
มาเคียงข้
D 
างเดินกับคนที่ธรรมดา
 
โอ้ ดอก
Bm 
ฟ้าหมาวัดจะเป็นไปได้ม่าย
 
รักกันที่หั
G 
วใจ 
 
คงรอต่อไ
A 
ป..
 
ไม่มีอะไรไปมัดใจดอ
D 
กฟ้า
A 

INSTRU | D | Bm | Em G | A |
INSTRU | D | Bm | G | A |

 
ก็เพราะ
Bm 
เธอนั้นคือดอกฟ้า
 
ส่วนตัว
F#m 
เรามีค่าหมาวัด
 
บังอ
G 
าจจะหวังหมายป
A 
องดอกฟ้ามากั
D 
ดกิน
 
เหมือนห
G 
มาที่เห่าเรือบิน
 
ตะโกน
F#m 
ร้องเท่าไรคงไ
Bm 
ม่ได้ยิน
 
สิ้นใ
G 
จคงไปไม่ถึงใจของเ
A 
ธอ

 
หากความ
D 
รักเกิดจากเงินทอง
 
เธอจะ
Bm 
มองมารักกันม่าย
 
มีแต่
G 
ตัวกับหัวใจ 
 
มีสิทธิ์ม่
A 
าย 
 
จะได้ใจของเธอ
 
ไม่ได้เลิศ
D 
หรู 
 
ดูดีไม่ดูแพง
 
แต่แหลงคำไ
Bm 
หน 
 
มันจริงใจก็แล้วกัน
 
เธอจะ
G 
หันแลจะแคร์มันมั้งม่
A 
าย

 
มาเคียงข้
D 
างเดินกับคนที่ธรรมดา
 
โอ้ ดอก
Bm 
ฟ้าหมาวัดจะเป็นไปได้ม่าย
 
รักกันที่หั
G 
วใจ 
 
คงรอต่อไ
A 
ป..
 
ไม่มีอะไรไปมัดใจดอ
D 
กฟ้า
A 

OUTRO | G | F#m | Em | A | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ดอกฟ้า ไอ้หมาวัด


ใครก็เตือน ว่าเราฟั่นเฟือนไปแล้วหรือเปล่า
ที่มัวเฝ้า ที่ค่อยทั้งรู้ หางกันสักเท่าไร
ยามอยู่ไกล้ทำไมมันไหวหวั่น ก็มีแต่เราที่คิดไปไกล
เธออยู่ห่างจากเราแค่ไหนทำไมไม่เจียมตัว

ก็เพราะเธอนั้นคือดอกฟ้า
ส่วนตัวเรามีค่าหมาวัด
บังอาจจะหวังหมายปองดอกฟ้ามากัดกิน
เหมือนหมาที่เห่าเรือบิน
ตะโกนร้องเท่าไรคงไม่ได้ยิน
สิ้นใจคงไปไม่ถึงใจของเธอ

หากความรักเกิดจากเงินทอง
เธอจะมองมารักกันม่าย
มีแต่ตัวกับหัวใจ มีสิทธิ์ม่าย จะได้ใจของเธอ
ไม่ได้เลิศหรู ดูดีไม่ดูแพง
แต่แหลงคำไหน มันจริงใจก็แล้วกัน
เธอจะหันแลจะแคร์มันมั้งม่าย

มาเคียงข้างเดินกับคนที่ธรรมดา
โอ้ ดอกฟ้าหมาวัดจะเป็นไปได้ม่าย
รักกันที่หัวใจ คงรอต่อไป..
ไม่มีอะไรไปมัดใจดอกฟ้า

( ดนตรี )

ก็เพราะเธอนั้นคือดอกฟ้า
ส่วนตัวเรามีค่าหมาวัด
บังอาจจะหวังหมายปองดอกฟ้ามากัดกิน
เหมือนหมาที่เห่าเรือบิน
ตะโกนร้องเท่าไรคงไม่ได้ยิน
สิ้นใจคงไปไม่ถึงใจของเธอ

หากความรักเกิดจากเงินทอง
เธอจะมองมารักกันม่าย
มีแต่ตัวกับหัวใจ มีสิทธิ์ม่าย จะได้ใจของเธอ
ไม่ได้เลิศหรู ดูดีไม่ดูแพง
แต่แหลงคำไหน มันจริงใจก็แล้วกัน
เธอจะหันแลจะแคร์มันมั้งม่าย

มาเคียงข้างเดินกับคนที่ธรรมดา
โอ้ ดอกฟ้าหมาวัดจะเป็นไปได้ม่าย
รักกันที่หัวใจ คงรอต่อไป..
ไม่มีอะไรไปมัดใจดอกฟ้า…

มิวสิควิดีโอ ดอกฟ้า ไอ้หมาวัด ลูกดรีม วงสำราญ

เพลง ดอกฟ้า ไอ้หมาวัด
ศิลปิน : ลูกดรีม วงสำราญ
เรียบเรียง ติ๊ก/เปา วงสำราญ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend