คอร์ดเพลง สมปองเด้อสมปอง สมปอง นครไธสง

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง สมปองเด้อสมปอง สมปอง นครไธสง

คอร์ดเพลง สมปองเด้อสมปอง สมปอง นครไธสง

เพลง :

ศิลปิน : สมปอง นครไธสง

เนื้อร้อง : นันท์ สาธุ

คอร์ดทั้งหมด : Ab,Bb,Cm,Eb,Fm,Gm


 
อยากจะไ
Ab 
ด้อะไร 
 
ขอให้ไ
Gm 
ด้ขอให้โดน
 
แค่ตะโ
Fm 
กนออกไป… 
 
ให้สม
Bb 
ใจสม
Eb 
ปอง

INSTRU | Ab | Ab | Fm | Fm |
INSTRU | Cm | Cm | Ab | Eb | Cm |

 
ไม่ว่าจะเ
Ab 
ป็น พส. พี่
Bb 
สาว 
 
รึเพื่อนสาว
 
ให้แฮ
Gm 
ปปี้ยาวๆ 
 
มีแต่ควา
Cm 
มสุขใจ
 
ใคร
Ab 
ที่ยังโสด 
 
อยู่ในโ
Bb 
หมดไม่มีใคร
 
ก็ให้เจอ
Gm 
คนรู้ใจ 
 
สม
Cm 
ดั่งใจปอง

 
อยากจะร
Ab 
วย 
 
ก็ให้ร
Bb 
วย
 
ให้ถูก
Fm 
หวย 
 
ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่
Bb 
จน
 
อยากจะเ
Ab 
ห็น 
 
ทุกๆ
Gm 
คน
 
อยากได้อะ
Fm 
ไร 
 
ให้สมดั่งใ
Bb 
จหมาย
Eb 
ปอง

 
อยากรวย ก็ให้สมปอง  
Eb 
 
รักใคร ก็ให้สมปอง
 
 
อยากต๊าช ก็ให้สมปอง  
Fm 
 
อยากจึ้ง ก็ให้สมปอง  
Eb 
 
อยากดัง ก็ให้สมปอง  
 
 
อยากปั๊ว ก็ให้สมปอง  
Eb 
 
คิดอะไร ก็ให้สม
Fm 
ปอง
 
ให้สมดั่ง
Bb 
ใจ 
 
หมาย
Eb 
ปอง

 
สุขใดไหนเ
Ab 
ท่า
 
ล้วงกระเป๋า แล้วมี
Gm 
ตังค์
 
ขอให้สุขคา
Fm 
รัง 
 
ขอให้
Bb 
สุขค
Eb 
ารู
 
สุขใดไหนเ
Ab 
ท่า
 
ล้วงกระเป๋า แล้วมี
Gm 
ตังค์
 
ขอให้สุขคา
Fm 
รัง 
 
ขอให้
Bb 
ปังค
Eb 
ารู

INSTRU | Cm | Cm | Fm | Fm |
INSTRU | Cm | Cm | Fm | Fm | Eb | Eb |
INSTRU | Ab | Ab | Fm | Fm |
INSTRU | Cm | Cm | Ab | Eb |

 
อยากจะร
Ab 
วย 
 
ก็ให้ร
Bb 
วย
 
ให้ถูก
Fm 
หวย 
 
ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่
Bb 
จน
 
อยากจะเ
Ab 
ห็น 
 
ทุกๆ
Gm 
คน
 
อยากได้อะ
Fm 
ไร 
 
ให้สมดั่งใ
Bb 
จหมาย
Eb 
ปอง

 
อยากรวย ก็ให้สมปอง  
Eb 
 
รักใคร ก็ให้สมปอง
 
 
อยากต๊าช ก็ให้สมปอง  
Fm 
 
อยากจึ้ง ก็ให้สมปอง  
Eb 
 
อยากดัง ก็ให้สมปอง  
 
 
อยากปั๊ว ก็ให้สมปอง  
 
 
คิดอะไร ก็ให้สม
Fm 
ปอง
 
ให้สมดั่ง
Bb 
ใจ 
 
หมาย
Eb 
ปอง

 
สุขใดไหนเ
Ab 
ท่า
 
ล้วงกระเป๋า แล้วมี
Gm 
ตังค์
 
ขอให้สุขคา
Fm 
รัง 
 
ขอให้
Bb 
สุขค
Eb 
ารู
 
สุขใดไหนเ
Ab 
ท่า
 
ล้วงกระเป๋า แล้วมี
Gm 
ตังค์
 
ขอให้สุขคา
Fm 
รัง 
 
ขอให้
Bb 
ปังค
Eb 
ารู

 
สุขใดไหนเ
Ab 
ท่า
 
ล้วงกระเป๋า แล้วมี
Gm 
ตังค์
 
ขอให้สุขคา
Fm 
รัง 
 
ขอให้
Bb 
สุขค
Eb 
ารู
 
สุขใดไหนเ
Ab 
ท่า
 
ล้วงกระเป๋า แล้วมี
Gm 
ตังค์
 
ขอให้สุขคา
Fm 
รัง 
 
ขอให้
Bb 
ปังค
Eb 
ารู..

INSTRU | Cm | Cm | Cm | Cm |

 
ถึง
Cm 
แมนสภาพบ่ได้ 
 
ถึงแมนสภาพบ่ได้
 
คิดอยากมีไผขอให้ได้
Eb 
คู่ 
 
ให้มีคนมาต๊าชม
Cm 
าจึ้ง
 
มาต๊าช โอ๊ยมาต๊าชมาจึ้ง ยืนหนึ่งกะละแมนทุกทาง
 
 
คิดหวังทุกอย่างเป็นดั่งตั้งใจ อยากได้อะไรขอให้สมปอง
 
 
ให้สุขสมใจเด้อพี่น้อง ให้สุขสมปองสุแนวเด้อ
 

OUTRO | Dm | Dm | Dm | Dm | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สมปองเด้อสมปอง


อยากจะได้อะไร ขอให้ได้ขอให้โดน
แค่ตะโกนออกไป ให้สมใจสมปอง

ไม่ว่าจะเป็น พส. พี่สาว รึ เพื่อนสาว
ให้แฮปปี้ยาวๆ มีแต่ความสุขใจ
ใครที่ยังโสด อยู่ในโหมดไม่มีใคร
ก็ให้เจอคนรู้ใจ สมดั่งใจปอง

อยากจะรวย ก็ให้รวย
ให้ถูกหวย ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จน
อยากจะเห็น ทุกๆ คน
อยากได้อะไร ให้สมดั่งใจหมายปอง

อยากรวย ก็ให้สมปอง
รักใคร ก็ให้สมปอง
อยากต๊าช ก็ให้สมปอง
อยากจึ้ง ก็ให้สมปอง

อยากดัง ก็ให้สมปอง
อยากปั๊ว ก็ให้สมปอง
คิดอะไร ก็ให้สมปอง
ให้สมดั่งใจ หมายปอง

สุขใดไหนเท่า
ล้วงกระเป๋า แล้วมีตังค์
ขอให้สุขคารัง ขอให้สุขคารู
สุขใดไหนเท่า
ล้วงกระเป๋า แล้วมีตังค์
ขอให้สุขคารัง ขอให้ปังคารู

อยากจะรวย ก็ให้รวย
ให้ถูกหวย ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จน
อยากจะเห็น ทุกๆ คน
อยากได้อะไร ให้สมดั่งใจหมายปอง

อยากรวย ก็ให้สมปอง
รักใคร ก็ให้สมปอง
อยากต๊าช ก็ให้สมปอง
อยากจึ้ง ก็ให้สมปอง

อยากดัง ก็ให้สมปอง
อยากปั๊ว ก็ให้สมปอง
คิดอะไร ก็ให้สมปอง
ให้สมดั่งใจ หมายปอง

สุขใดไหนเท่า
ล้วงกระเป๋า แล้วมีตังค์
ขอให้สุขคารัง ขอให้สุขคารู
สุขใดไหนเท่า
ล้วงกระเป๋า แล้วมีตังค์
ขอให้สุขคารัง ขอให้ปังคารู

สุขใดไหนเท่า
ล้วงกระเป๋า แล้วมีตังค์
ขอให้สุขคารัง ขอให้สุขคารู
สุขใดไหนเท่า
ล้วงกระเป๋า แล้วมีตังค์
ขอให้สุขคารัง ขอให้ปังคารู

ถึงแมน สภาพ บ่ได้
ถึงแมน สภาพ บ่ได้
คิดอยากมีไผ ขอให้ได้คู่
ให้มีคน มาต๊าชมาจึ้ง
มาต๊าช โอ๊ยมาต๊าช มาจึ้ง

ยืนหนึ่ง กะละแมนทุกทาง
คิดหวังทุกอย่าง เป็นดั่งตั้งใจ
อยากได้อะไร ขอให้สมปอง
ให้สุขสมใจ เด้อพี่น้อง
ให้สุขสมปอง สุแนวเด้อ

มิวสิควิดีโอ สมปองเด้อสมปอง สมปอง นครไธสง

เพลง สมปองเด้อสมปอง
ศิลปิน : สมปอง นครไธสง
เรียบเรียง : วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียง
ติดต่องาน : 089 843 4888

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend