คอร์ดเพลง ใจเสือกจำ ไอออน ข้าวสารแลนด์ x นุ่น ธิดาพร สายรักษ์

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ใจเสือกจำ ไอออน ข้าวสารแลนด์ x นุ่น ธิดาพร สายรักษ์

คอร์ดเพลง ใจเสือกจำ ไอออน ข้าวสารแลนด์ x นุ่น ธิดาพร สายรักษ์

เพลง :

ศิลปิน : ไอออน ข้าวสารแลนด์ x นุ่น ธิดาพร สายรักษ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ไอออน ข้าวสารแลนด์

คอร์ดทั้งหมด : Cm,Ab,Eb,Gm


INTRO | Cm | Ab | Eb | Bb | ( 2 Times ) | G |

 
เปิดเบิ่งข้อ
Cm 
ความเก่าๆ 
 
ที่เฮานั้นเ
Bb 
คยได้เว่ากัน
 
คิดฮอดฮอย
Ab 
ยิ้มหวานๆ 
 
คิดฮอดเจ้า
Bb 
นั่นอยู่บ่เซา
 
ละเป็นจั่งใ
Cm 
ดแหน่น้อ 
 
สำบายดี
Bb 
บ่ล่ะไปอยู่กับเขา
 
นี่เป็นคำถ
Ab 
ามจากอดีตแฟนเก่า
 
ที่เคย
Bb 
ฮักเจ้าจนเบิดหั
Cm 
วใจ

 
ตั้งแต่เลิกกันไ
F 
ปมีคำถามอยู่ในใจ
 
ว่าสิเฮ็ดจั่งใ
Gm 
ด๋กับหัวใจดวงนี้
 
สิมูฟอ
Ab 
อนแต่ว่าใจบ่มักดี 
 
มันคิดฮอดอี
Bb 
หลี
 
มันคิดฮอดอี
G 
หลี

 
คิดฮอดเจ้าห
Ab 
ลายคิดฮอดหลายยามกินเ
Bb 
หล้า
 
คิดฮอดแต่
Gm 
เจ้าคิดฮอดเจ้าจนเบิ
Cm 
ดใจ
 
คิดฮอดกันแหน่บ่
Ab 
น้อคนฮู้คนไ
Bb 
 
ฝากเพลงนี้เป็นคำแท
Gm 
นใจ
 
สุดท้
Bb 
ายว่ามูฟออนเกือบตายแต่ใจเสือกจำ

INSTRU | Cm | Ab | Bb | G |

Cm 
อันว่าความฮักสองเฮานี่ 
 
มันบ่คือเก่าดอกเปลี่ยนไป
 
คือจั่งกากับต้นไม้ บ่มีใดแม่นอยู่รัง
 
 
ถึงเวลาสิผันเปลี่ยน ห้ามใจไว้กะบ่อยู่
 
 
เลยบ่ได้เป็นยอดชู้ ดอกเป็นคู่
Ab 
กัน
Bb 
 
Cm 

Ab 
  ยังคิดฮอด ยังคิดฮอด ฮอยกอดฮอยจูบ
Bb 
  ความหลังมันวนลูปมันอุกอั่งอยู่ใน
Cm 
ใจ

Ab 
  กาลเวลาสิเปลี่ยนผันโลกาสิเปลี่ยนไป
Bb 
  บ่ว่าสิโดนป่านใด๋แต่หัวใจกะยัง
Cm 
จำ

Ab 
โอ้ว.
Bb 
.. 
 
หัวใ
Cm 
จเอ้ย..
Ab 
โอ้ว.
Bb 
.. 
 
หัวใ
Cm 
จเอ้ย..

INSTRU | Ab | Bb | Gm | Cm | ( 2 Times )
INSTRU | Ab | Bb | Ab | Bb |

 
ตั้งแต่เลิกกันไ
F 
ปมีคำถามอยู่ในใจ
 
ว่าสิเฮ็ดจั่งใ
Gm 
ด๋กับหัวใจดวงนี้
 
สิมูฟอ
Ab 
อนแต่ว่าใจบ่มักดี 
 
มันคิดฮอดอี
Bb 
หลี
 
มันคิดฮอดอี
Gm 
หลี

 
คิดฮอดเจ้าห
Ab 
ลายคิดฮอดหลายยามกินเ
Bb 
หล้า
 
คิดฮอดแต่
Gm 
เจ้าคิดฮอดเจ้าจนเบิ
Cm 
ดใจ
 
คิดฮอดกันแหน่บ่
Ab 
น้อคนฮู้คนไ
Bb 
 
ฝากเพลงนี้เป็นคำแท
Gm 
นใจ
 
สุดท้
Bb 
ายว่ามูฟออนเกือบตายแต่ใจเสือกจำ

 
คิดฮอดเจ้าห
Ab 
ลายคิดฮอดหลายยามกินเ
Bb 
หล้า
 
คิดฮอดแต่
Gm 
เจ้าคิดฮอดเจ้าจนเบิ
Cm 
ดใจ
 
คิดฮอดกันแหน่บ่
Ab 
น้อคนฮู้คนไ
Bb 
 
ฝากเพลงนี้เป็นคำแท
Gm 
นใจ
 
สุดท้
Bb 
ายว่ามูฟออนเกือบตายแต่ใจเสือ
Cm 
กจำ

OUTRO | Cm | Ab | Eb | Bb |
OUTRO | Cm | Ab | Eb | Bb | Bb | Cm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ใจเสือกจำ


เปิดเบิ่งข้อความเก่าๆ ที่เฮานั้นเคยได้เว่ากัน
คิดฮอดฮอยยิ้มหวานๆ คิดฮอดเจ้านั่นอยู่บ่เซา
ละเป็นจั่งใดแหน่น้อ สำบายดีบ่ล่ะไปอยู่กับเขา
นี่เป็นคำถามจากอดีตแฟนเก่า
ที่เคยฮักเจ้าจนเบิดหัวใจ

ตั้งแต่เลิกกันไปมีคำถามอยู่ในใจ
ว่าสิเฮ็ดจั่งใด๋กับหัวใจดวงนี้
สิมูฟออนแต่ว่าใจบ่มักดี มันคิดฮอดอีหลี
มันคิดฮอดอีหลี

คิดฮอดเจ้าหลายคิดฮอดหลายยามกินเหล้า
คิดฮอดแต่เจ้าคิดฮอดเจ้าจนเบิดใจ
คิดฮอดกันแหน่บ่น้อคนฮู้คนไค
ฝากเพลงนี้เป็นคำแทนใจ
สุดท้ายว่ามูฟออนเกือบตายแต่ใจเสือกจำ

( ดนตรี )

อันว่าความฮักสองเฮานี่ มันบ่คือเก่าดอกเปลี่ยนไป
คือจั่งกากับต้นไม้ บ่มีใดแม่นอยู่รัง
ถึงเวลาสิผันเปลี่ยน ห้ามใจไว้กะบ่อยู่
เลยบ่ได้เป็นยอดชู้ ดอกเป็นคู่กัน

ยังคิดฮอด ยังคิดฮอด ฮอยกอดฮอยจูบ
ความหลังมันวนลูปมันอุกอั่งอยู่ในใจ

กาลเวลาสิเปลี่ยนผันโลกาสิเปลี่ยนไป
บ่ว่าสิโดนป่านใด๋แต่หัวใจกะยังจำ

โอ้ว… หัวใจเอ้ย..
โอ้ว… หัวใจเอ้ย..

( ดนตรี )

ตั้งแต่เลิกกันไปมีคำถามอยู่ในใจ
ว่าสิเฮ็ดจั่งใด๋กับหัวใจดวงนี้
สิมูฟออนแต่ว่าใจบ่มักดี มันคิดฮอดอีหลี
มันคิดฮอดอีหลี

คิดฮอดเจ้าหลายคิดฮอดหลายยามกินเหล้า
คิดฮอดแต่เจ้าคิดฮอดเจ้าจนเบิดใจ
คิดฮอดกันแหน่บ่น้อคนฮู้คนไค
ฝากเพลงนี้เป็นคำแทนใจ
สุดท้ายว่ามูฟออนเกือบตายแต่ใจเสือกจำ

คิดฮอดเจ้าหลายคิดฮอดหลายยามกินเหล้า
คิดฮอดแต่เจ้าคิดฮอดเจ้าจนเบิดใจ
คิดฮอดกันแหน่บ่น้อคนฮู้คนไค
ฝากเพลงนี้เป็นคำแทนใจ
สุดท้ายว่ามูฟออนเกือบตายแต่ใจเสือกจำ

มิวสิควิดีโอ ใจเสือกจำ ไอออน ข้าวสารแลนด์ x นุ่น ธิดาพร สายรักษ์

เพลง ใจเสือกจำ
ศิลปิน : ไอออน ข้าวสารแลนด์ x นุ่น ธิดาพร สายรักษ์
เรียบเรียง : นัท พอใจ
ติดต่องานศิลปิน โทร. 061-0864591
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend