คอร์ดเพลง ก็แค่วันเก่าๆ(อย่าเก็บเอาไว้) เต้ย ณัฐพงษ์ Feat. Rapper Tery

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ก็แค่วันเก่าๆ(อย่าเก็บเอาไว้) เต้ย ณัฐพงษ์ Feat. Rapper Tery

คอร์ดเพลง ก็แค่วันเก่าๆ(อย่าเก็บเอาไว้) เต้ย ณัฐพงษ์ Feat. Rapper Tery

เพลง :

ศิลปิน : เต้ย ณัฐพงษ์ Feat. Rapper Tery

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : Ab,Cm,Bb


INTRO | Ab | Cm | Bb | Bb |

 
ไม่ว่ากี่รอยแ
Ab 
ผลจะเจ็บแค่ไหน
 
มันก็ผ่านไป
Cm 
แล้วและเธอยังไหว
 
เพียงแค่นึก
Bb 
ถึงแล้วไม่ดีต่อใจ
 
ฉันว่ามันก็คงไม่ดีต่อใคร
 

 
ใครก็เคยผิดห
Ab 
วังไม่ต่างจากฉัน
 
เรื่องที่ผ่านมา
Cm 
นั้นให้เราเรียนรู้
 
แม้ว่าทุกๆเ
Bb 
รื่องไม่เป็นดั่งใจ
 
แต่ล้มแล้วฉันก็ลุกมาเดินต่อไป
 

 
ที่สุดก็ต้
Ab 
องทิ้งไว้
 
เพราะชี
Cm 
วิตต้องไปข้างห
Bb 
น้า
 
ที่สุดการเ
Ab 
ดินทางไกล
 
ต้องผ่านอะไ
Cm 
รมากมายข้าง
Bb 
ๆทาง

 
ก็แค่วันเ
Ab 
ก่าๆ 
 
ถ้าหากเรากลับไป
Cm 
มอง
 
ที่ทำให้เราต้องร้
Bb 
องเพราะมันไม่ดีกว่าเดิม
 
ก็แค่วันเก่
Ab 
าๆ 
 
ไม่อาจจะกลับไป
Cm 
เจอ
 
ก็ปล่อยมันไปได้ไ
Bb 
หมถ้ามันไม่ดีกับเธอ

 
ที่สุดก็ต้
Ab 
องทิ้งไว้
 
เพราะชี
Cm 
วิตต้องไปข้างห
Bb 
น้า
 
ที่สุดการเ
Ab 
ดินทางไกล
 
ต้องผ่านอะไ
Cm 
รมากมายข้าง
Bb 
ๆทาง

 
  อย่าเก็บเอาไว้ในใจดีก
Ab 
ว่า 
 
อย่าเก็บเอาไว้
Cm 
  อย่าเก็บเอาไว้ 
 
 
Bb 
  อย่าเก็บเอาไว้
 
  อย่าเก็บเอาไว้ในใจดีก
Bb 
ว่า 
 
อย่าเก็บเอาไว้
Cm 
  อย่าเก็บเอาไว้ 
 
 
Bb 
  อย่าเก็บเอาไว้
  อย่าเก็บเอาไว้ในใจดีกว่า

INSTRU | Ab | Cm | Bb | Bb |

 
บางทีความผิดพ
Ab 
ลั้งก็ทำให้ฉัน 
 
รู้จักโต
 
บางทีความผิด
Cm 
หวังก็ทำให้ฉันไม่อยากเดิน
 
ฉันก็มีอ
Bb 
ดีตที่อยากร้องไห้ที่อยากโฮ
 
แต่ฉันอยากไปต่อเลยรู้จักปล่อยรู้จักเมิน
 

 
เพราะว่าต่อจาก
Ab 
นี้ฉันยังต้องผ่านอีกมากมาย
 
จะไม่ยอมให้ความเจ็บ
Cm 
ปวดมันมาสร้างบ้านอยู่ข้างใน
 
ทุกครั้งที่ผ่านมาไ
Bb 
ด้คือการยอมรับ 
 
และเข้าใจ
 
และฉันก็จะไม่ยอมให้วันข้างหน้า ถูกพรากไป
 

 
ฉันว่าไม่มีใ
Ab 
ครอยากให้เธอ 
 
น่ะเศร้าหรอก
 
ถ้าฉันอยู่ใก
Cm 
ล้ๆ ก็อยากให้เธอ มาเข้ากอด
 
เก็บอะไรไว้บ้
Bb 
างก็อยากให้เธอ 
 
น่ะเล่าบอก
 
เผื่อมันจะเบาลงบ้างนะช่างมัน และก้าวต่อ
 

 
รู้ไหมเป็นธรรม
Ab 
ดาที่มีปัญหา 
 
มาเข้าออก
 
ชีวิตก็คงไม่ไ
Cm 
ด้บทเรียนถ้าเรา 
 
ไม่เข้าสอบ
 
ฉันอยากให้เธอเข้มแ
Bb 
ข็งไว้และหายใจเข้าปอด
 
อย่าปล่อยให้วันเก่าๆ มันคอยเป็นผี ที่เฝ้าหลอก
 

 
ก็แค่วันเ
Ab 
ก่าๆ 
 
ถ้าหากเรากลับไป
Cm 
มอง
 
ที่ทำให้เราต้องร้
Bb 
องเพราะมันไม่ดีกว่าเดิม
 
ก็แค่วันเก่
Ab 
าๆ 
 
ไม่อาจจะกลับไป
Cm 
เจอ
 
ก็ปล่อยมันไปได้ไ
Bb 
หมถ้ามันไม่ดีกับเธอ

 
ที่สุดก็ต้
Ab 
องทิ้งไว้
 
เพราะชี
Cm 
วิตต้องไปข้างห
Bb 
น้า
 
ที่สุดการเ
Ab 
ดินทางไกล
 
ต้องผ่านอะไ
Cm 
รมากมายข้าง
Bb 
ๆทาง

 
  อย่าเก็บเอาไว้ในใจดีก
Ab 
ว่า 
 
อย่าเก็บเอาไว้
Cm 
  อย่าเก็บเอาไว้ 
 
 
Bb 
  อย่าเก็บเอาไว้
 
  อย่าเก็บเอาไว้ในใจดีก
Ab 
ว่า 
 
อย่าเก็บเอาไว้
Cm 
  อย่าเก็บเอาไว้ 
 
 
Bb 
  อย่าเก็บเอาไว้
 
  อย่าเก็บเอาไว้ในใจดี
Cm 
กว่า

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ก็แค่วันเก่าๆ(อย่าเก็บเอาไว้)


ไม่ว่ากี่รอยแผลจะเจ็บแค่ไหน
มันก็ผ่านไปแล้วและเธอยังไหว
เพียงแค่นึกถึงแล้วไม่ดีต่อใจ
ฉันว่ามันก็คงไม่ดีต่อใคร

ใครก็เคยผิดหวังไม่ต่างจากฉัน
เรื่องที่ผ่านมานั้นให้เราเรียนรู้
แม้ว่าทุกๆเรื่องไม่เป็นดั่งใจ
แต่ล้มแล้วฉันก็ลุกมาเดินต่อไป

ที่สุดก็ต้องทิ้งไว้
เพราะชีวิตต้องไปข้างหน้า
ที่สุดการเดินทางไกล
ต้องผ่านอะไรมากมายข้างๆทาง

ก็แค่วันเก่าๆ ถ้าหากเรากลับไปมอง
ที่ทำให้เราต้องร้องเพราะมันไม่ดีกว่าเดิม
ก็แค่วันเก่าๆ ไม่อาจจะกลับไปเจอ
ก็ปล่อยมันไปได้ไหมถ้ามันไม่ดีกับเธอ

ที่สุดก็ต้องทิ้งไว้
เพราะชีวิตต้องไปข้างหน้า
ที่สุดการเดินทางไกล
ต้องผ่านอะไรมากมายข้างๆ ทาง

อย่าเก็บเอาไว้ในใจดีกว่า
อย่าเก็บเอาไว้ อย่าเก็บเอาไว้ อย่าเก็บเอาไว้
อย่าเก็บเอาไว้ในใจดีกว่า
อย่าเก็บเอาไว้ อย่าเก็บเอาไว้ อย่าเก็บเอาไว้
อย่าเก็บเอาไว้ในใจดีกว่า

บางทีความผิดพลั้งก็ทำให้ฉัน รู้จักโต
บางทีความผิดหวังก็ทำให้ฉัน ไม่อยากเดิน
ฉันก็มีอดีตที่อยากร้องไห้ ที่อยากโฮ
แต่ฉันอยากไปต่อเลยรู้จักปล่อย รู้จักเมิน

เพราะว่าต่อจากนี้ฉันยังต้องผ่าน อีกมากมาย
จะไม่ยอมให้ความเจ็บปวดมันมาสร้างบ้าน อยู่ข้างใน
ทุกครั้งที่ผ่านมาได้คือการยอมรับ และเข้าใจ
และฉันก็จะไม่ยอมให้วันข้างหน้า ถูกพรากไป

ฉันว่าไม่มีใครอยากให้เธอ น่ะเศร้าหรอก
ถ้าฉันอยู่ใกล้ๆ ก็อยากให้เธอ มาเข้ากอด
เก็บอะไรไว้บ้างก็อยากให้เธอ น่ะเล่าบอก
เผื่อมันจะเบาลงบ้างนะช่างมัน และก้าวต่อ

รู้ไหมเป็นธรรมดาที่มีปัญหา มาเข้าออก
ชีวิตก็คงไม่ได้บทเรียนถ้าเรา ไม่เข้าสอบ
ฉันอยากให้เธอเข้มแข็งไว้และหายใจเข้าปอด
อย่าปล่อยให้วันเก่าๆ มันคอยเป็นผี ที่เฝ้าหลอก

ก็แค่วันเก่าๆ ถ้าหากเรากลับไปมอง
ที่ทำให้เราต้องร้องเพราะมันไม่ดีกว่าเดิม
ก็แค่วันเก่าๆ ไม่อาจจะกลับไปเจอ
ก็ปล่อยมันไปได้ไหมถ้ามันไม่ดีกับเธอ

ที่สุดก็ต้องทิ้งไว้
เพราะชีวิตต้องไปข้างหน้า
ที่สุดการเดินทางไกล
ต้องผ่านอะไรมากมายข้างๆทาง

อย่าเก็บเอาไว้ในใจดีกว่า
อย่าเก็บเอาไว้ อย่าเก็บเอาไว้ อย่าเก็บเอาไว้
อย่าเก็บเอาไว้ในใจดีกว่า
อย่าเก็บเอาไว้ อย่าเก็บเอาไว้ อย่าเก็บเอาไว้
อย่าเก็บเอาไว้ในใจดีกว่า

มิวสิควิดีโอ ก็แค่วันเก่าๆ(อย่าเก็บเอาไว้) เต้ย ณัฐพงษ์ Feat. Rapper Tery

เพลง ก็แค่วันเก่าๆ(อย่าเก็บเอาไว้)
ศิลปิน : เต้ย ณัฐพงษ์ Feat. Rapper Tery

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend