คอร์ดเพลง คนของใจ – นุ่น กรรณิการ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนของใจ นุ่น กรรณิการ์

คอร์ดเพลง คนของใจ - นุ่น กรรณิการ์

เพลง :

ศิลปิน : นุ่น กรรณิการ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : แจ็ค ลูกอีสาน

คอร์ดทั้งหมด : Bm,A,F#m,G,D


INTRO | Bm A | F#m Bm | G A | Bm |

Bm 
ก็ทั้งๆ 
 
ที่ฮู้ว่าเธอบ่
F#m 
อยู่หม่องนี้
 
แต่ว่าใ
G 
จน้องนี้กะ
A 
ยังฮ้อง
D 
หา
Bm 
จนบางเทื่อมัน
F#m 
มีน้ำตา
 
คึดฮอด
G 
วันเวลาที่เ
A 
ฮาอยู่นำ
D 
กัน
Bm 
ความทรงจำดีๆ 
 
มื้อที่เฮา
F#m 
หย่างจับมือ
 
น้องกะ
G 
ยังจื่อ
A 
จำเอา
D 
ไว้
Bm 
ฮอยยิ้มกะยั
F#m 
งค้างอยู่ในใจ
 
มันเฮดให้น้
G 
องลืมเจ้าบ่ไ
A 
ด้จักเ
D 
ทือ

 
อ้า
F#m 
ยเอ้ย 
 
เจ้าไปอ
Bm 
ยู่ไส
 
น้องยัง
F#m 
ฮัก 
 
บอกไผกะ
Bm 
บ่ได้
 
ยังเก็บไ
G 
ว้ 
 
ในใจถ่าเจ้าอยู่ตร
A 
งนี้

 
เจ้าคือคนที่
D 
ฮัก 
 
ฮักคนเดียวใน
A 
ใจ
 
เจ้าคือคนสุด
Bm 
ท้าย 
 
ที่น้องสิให้แม้ชี
A 
วิตที่มี
 
กะเจ้าคือคนที่
D 
ฮัก 
 
ฮักที่แส
A 
นดี
 
ถึงแม้ว่ามื้อ
Bm 
นี้บ่มีเจ้าอยู่ข้างก
A 
าย

Bm 
ให้เจ้ารับเจ้ารู้ 
 
 
A 
ฮู้เอาไว้เด้ออ้
G 
าย.
A 
..
 
ว่าเจ้าคือคนขอ
Bm 
งใจ

INSTRU | G A | Bm | G A | Bm |

Bm 
  สิบปีล้ำซาวปี
G 
ล้ำกะบ่ได้หย่ำดอกนาซำ
Bm 
  วาสนา 
 
น้อกล้า
G 
บั้ง 
 
พอได้ฮักแล้วบ่สม
Bm 
  คือจั่งตอกมัดก
G 
ล้าวาสนาคู่ขี้ตม
Bm 
  พัดเจ้าไปตาม
G 
ลม 
 
 
A 
ฮือ..

Bm 
  สาธุแม้น้อซาติห
G 
น้า 
 
ให้เฮาเกิดมาได้คู่กัน
Bm 
  อย่าได้มีแนวขวาง
G 
กั้น 
 
คือจั่งในซาตินี้

INSTRU | Bm A | G | A |
INSTRU | Bm | G | Bm | A |
INSTRU | G | A | G | A | A |

 
เจ้าคือคนที่
D 
ฮัก 
 
ฮักคนเดียวใน
A 
ใจ
 
เจ้าคือคนสุด
Bm 
ท้าย 
 
ที่น้องสิให้แม้ชี
A 
วิตที่มี
 
กะเจ้าคือคนที่
D 
ฮัก 
 
ฮักที่แส
A 
นดี
 
ถึงแม้ว่ามื้อ
Bm 
นี้บ่มีเจ้าอยู่ข้างก
A 
าย

Bm 
ให้เจ้ารับเจ้ารู้ 
 
 
A 
ฮู้เอาไว้เด้ออ้
G 
าย.
A 
..

Bm 
  สิบปีล้ำซาวปี
G 
ล้ำกะบ่ได้หย่ำดอกนาซำ
Bm 
  วาสนา 
 
น้อกล้า
G 
บั้ง 
 
พอได้ฮักแล้วบ่สม
Bm 
  คือจั่งตอกมัดก
G 
ล้าวาสนาคู่ขี้ตม
Bm 
  พัดเจ้าไปตาม
G 
ลม 
 
 
A 
ฮือ..

Bm 
  พัดเจ้าไปตาม
G 
ลม 
 
 
A 
ฮือ..
 
บ่อ่วยคืน..
 

OUTRO | Bm A | F#m Bm | G A | Bm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนของใจ


ก็ทั้งๆ ที่ฮู้ว่าเธอบ่อยู่หม่องนี้
แต่ว่าใจน้องนี้กะยังฮ้องหา
จนบางเทื่อมันมีน้ำตา
คึดฮอดวันเวลาที่เฮาอยู่นำกัน
ความทรงจำดีๆ มื้อที่เฮาหย่างจับมือ
น้องกะยังจื่อจำเอาไว้
ฮอยยิ้มกะยังค้างอยู่ในใจ
มันเฮดให้น้องลืมเจ้าบ่ได้จักเทือ

อ้ายเอ้ย เจ้าไปอยู่ไส
น้องยังฮัก บอกไผกะบ่ได้
ยังเก็บไว้ ในใจถ่าเจ้าอยู่ตรงนี้

เจ้าคือคนที่ฮัก ฮักคนเดียวในใจ
เจ้าคือคนสุดท้าย ที่น้องสิให้แม้ชีวิตที่มี
กะเจ้าคือคนที่ฮัก ฮักที่แสนดี
ถึงแม้ว่ามื้อนี้บ่มีเจ้าอยู่ข้างกาย

ให้เจ้ารับเจ้ารู้ ฮู้เอาไว้เด้ออ้าย…
ว่าเจ้าคือคนของใจ

( ดนตรี )

สิบปีล้ำซาวปีล้ำกะบ่ได้หย่ำดอกนาซำ
วาสนา น้อกล้าบั้ง พอได้ฮักแล้วบ่สม
คือจั่งตอกมัดกล้าวาสนาคู่ขี้ตม
พัดเจ้าไปตามลม ฮือ..

สาธุแม้น้อซาติหน้า ให้เฮาเกิดมาได้คู่กัน
อย่าได้มีแนวขวางกั้น คือจั่งในซาตินี้

( ดนตรี )

เจ้าคือคนที่ฮัก ฮักคนเดียวในใจ
เจ้าคือคนสุดท้าย ที่น้องสิให้แม้ชีวิตที่มี
กะเจ้าคือคนที่ฮัก ฮักที่แสนดี
ถึงแม้ว่ามื้อนี้บ่มีเจ้าอยู่ข้างกาย

ให้เจ้ารับเจ้ารู้ ฮู้เอาไว้เด้ออ้าย…

สิบปีล้ำซาวปีล้ำกะบ่ได้หย่ำดอกนาซำ
วาสนา น้อกล้าบั้ง พอได้ฮักแล้วบ่สม
คือจั่งตอกมัดกล้าวาสนาคู่ขี้ตม
พัดเจ้าไปตามลม ฮือ..

พัดเจ้าไปตามลม ฮือ..
บ่อ่วยคืน..

มิวสิควิดีโอ คนของใจ นุ่น กรรณิการ์

เพลง คนของใจ
Ost.บทเพลงนี้บ่มีผญา
ศิลปิน : นุ่น กรรณิการ์
เรียบเรียง Version : UDM Record
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend