คอร์ดเพลง เวลาไม่ช่วยอะไร – RONIN

  
Text   

คอร์ดเพลง : เวลาไม่ช่วยอะไร RONIN

คอร์ดเพลง เวลาไม่ช่วยอะไร - RONIN

เพลง :

ศิลปิน : RONIN

เนื้อร้อง/ทำนอง : Post Ronin

คอร์ดทั้งหมด : C,F,Am,G,Em,Dm


INTRO | C | F | Am | G |

 
เหมือนคำส
C 
าปสั่งลงมา 
 
ให้คนอย่าง
F 
ฉันต้องลำบาก
 
กี่
Am 
คนๆ 
 
ที่เขาเข้ามาและผ่า
G 
นไป
 
ใช้หัว
C 
ใจไม่ระวัง 
 
เรียน
F 
รู้รักโดยไม่เข้าใจ
 
ควา
Am 
มรักคือการต้องให้ 
 
ก็ให้ไปหม
G 
ดแล้ว

Dm 
รักดีๆ 
 
มัน
Em 
เป็นอย่างไ
Am 
รหนอ
 
อยากจะ
Dm 
ขอสัมผัส 
 
 
Em 
ดูสักค
G 
รั้ง

 
เรื่องราวของเ
C 
รา ฉันและเธอ ก็เป็นบทเ
F 
รียนที่มีค่า
 
ที่
Am 
เราเคยผ่านกันมา 
 
ได้เรียน
G 
รู้กัน
 
ว่าความ
C 
รักและเวลา 
 
เป็นเส้นข
F 
นานไม่ได้ช่วยกัน
 
ก็ต่อให้
Am 
นานเพียงใด 
 
ไม่รักก็คงต้องจา
G 
กลา 
 
โว้ว…

Dm 
รักดีๆมัน
Em 
เป็นอย่างไร
Am 
หนอ
 
อยากจะ
Dm 
ขอสัมผัส
Em 
แลสั
G 
กที 
 
ได้ม้าย

 
ว่าในความ
C 
รัก 
 
ที่ใครต่อใครว่ามันช่างดีนัก
 
แต่สำหรับ
Am 
ฉัน 
 
ไม่เคยได้พบได้เห็
G 
นมันสักครา
 
เจ็บกับ
F 
รักอยู่ตลอด 
 
อกหัก
Dm 
ซ้ำๆ 
 
ระทม
Am 
ซ้ำซ้อน
 
เว
Dm 
ลาไม่
Em 
เคยได้ช่
F 
วยรั้งอะไ
G 
 
เธอจึงเดินจากกันไป..
 

INSTRU | C | C | Am | G |
INSTRU | F | Em Am | Dm Em F | G |

 
ว่าในความ
C 
รัก 
 
ที่ใครต่อใครว่ามันช่างดีนัก
 
แต่สำหรับ
Am 
ฉัน 
 
ไม่เคยได้พบได้เห็
G 
นมันสักครา
 
เจ็บกับ
F 
รักอยู่ตลอด 
 
อกหัก
Dm 
ซ้ำๆ 
 
ระทม
Am 
ซ้ำซ้อน
 
เว
Dm 
ลาไม่
Em 
เคยได้ช่
F 
วยรั้งอะไ
G 

 
ว่าในความ
C 
รัก 
 
ที่ใครต่อใครว่ามันช่างดีนัก
 
แต่สำหรับ
Am 
ฉัน 
 
ไม่เคยได้พบได้เห็
G 
นมันสักครา
 
เจ็บกับ
F 
รักอยู่ตลอด 
 
อกหัก
Dm 
ซ้ำๆ 
 
ระทม
Am 
ซ้ำซ้อน
 
เว
Dm 
ลาไม่
Em 
เคยได้ช่
F 
วยรั้งอะไ
G 
 
เธอจึงเดินจากกันไป..
 

INSTRU | C | C |

 
ไม่
Dm 
โร้อีก
Em 
นานแค่ไ
F 
หนนะหัวใ
G 
 
จะมีค่าพอให้ใครสักคน…
 

OUTRO | C | F | Am | G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เวลาไม่ช่วยอะไร


เหมือนคำสาปสั่งลงมา ให้คนอย่างฉันต้องลำบาก
กี่คนๆ ที่เขาเข้ามาและผ่านไป
ใช้หัวใจไม่ระวัง เรียนรู้รักโดยไม่เข้าใจ
ความรักคือการต้องให้ ก็ให้ไปหมดแล้ว

รักดีๆ มันเป็นอย่างไรหนอ
อยากจะขอสัมผัส ดูสักครั้ง

เรื่องราวของเรา ฉันและเธอ ก็เป็นบทเรียนที่มีค่า
ที่เราเคยผ่านกันมา ได้เรียนรู้กัน
ว่าความรักและเวลา เป็นเส้นขนานไม่ได้ช่วยกัน
ก็ต่อให้นานเพียงใด ไม่รักก็คงต้องจากลา โว้ว…

รักดีๆมันเป็นอย่างไรหนอ
อยากจะขอสัมผัสแลสักที ได้ม้าย

ว่าในความรัก ที่ใครต่อใครว่ามันช่างดีนัก
แต่สำหรับฉัน ไม่เคยได้พบได้เห็นมันสักครา
เจ็บกับรักอยู่ตลอด อกหักซ้ำๆ ระทมซ้ำซ้อน
เวลาไม่เคยได้ช่วยรั้งอะไร
เธอจึงเดินจากกันไป..

( ดนตรี )

ว่าในความรัก ที่ใครต่อใครว่ามันช่างดีนัก
แต่สำหรับฉัน ไม่เคยได้พบได้เห็นมันสักครา
เจ็บกับรักอยู่ตลอด อกหักซ้ำๆ ระทมซ้ำซ้อน
เวลาไม่เคยได้ช่วยรั้งอะไร

ว่าในความรัก ที่ใครต่อใครว่ามันช่างดีนัก
แต่สำหรับฉัน ไม่เคยได้พบได้เห็นมันสักครา
เจ็บกับรักอยู่ตลอด อกหักซ้ำๆ ระทมซ้ำซ้อน
เวลาไม่เคยได้ช่วยรั้งอะไร
เธอจึงเดินจากกันไป..

( ดนตรี )

ไม่โร้อีกนานแค่ไหนนะหัวใจ
จะมีค่าพอให้ใครสักคน…

มิวสิควิดีโอ เวลาไม่ช่วยอะไร RONIN

เพลง เวลาไม่ช่วยอะไร
ศิลปิน : RONIN
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO ,วิชัย ไชยราช
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend