คอร์ดเพลง Live Your World (อย่าหยุดฝัน) – Earth Patravee

  
Text   

คอร์ดเพลง : Live Your World (อย่าหยุดฝัน) Earth Patravee

คอร์ดเพลง Live Your World (อย่าหยุดฝัน) - Earth Patravee

เพลง :

ศิลปิน : Earth Patravee

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : F,G,Am


INTRO | F G | Am | ( 2 Times )

 
F 
มฆหมอก 
 
 
G 
มืดหม่น
 
เมื่อ
Am 
มองขึ้นไปมีฝนโปรยปราย
F 
พายุ
G 
พัดทำใ
Am 
จให้วุ่นวาย
 
F 
ล้ายหวาดก
G 
ลัว 
 
ความ
Am 
ฝันไม่กล้าขึ้นไป
F 
ยังเคลือบแค
G 
ลงระแ
Am 
วงในใจ

 
เหมือนเสียงข้าง
F 
ในหัว
G 
ใจมัน
Am 
ร่ำร้อง
 
เปิดม
F 
องด้วยสาย
G 
ตาในวันที่
Am 
ฟ้าสว่าง
 
ขอเพียงหัว
F 
ใจ 
 
มั่น
G 
ใจใน 
 
Am 
นทาง
 
ความ
F 
ฝันอีกไม่น
G 
านเราก็จะถึ
Am 
งตรงนั้น

 
L
F 
ive you w
G 
orld
 
ปลุก
Am 
ชีวิต 
 
ให้มีความหมายมีคุณ
F 
ค่า
 
แต่ง
G 
เติมต่อไปด้วยค
Am 
วามฝัน
 
L
F 
ive your w
G 
orld 
 
ทำให้
Am 
ฝันเป็นจริงสักวัน
 
ก้
F 
าวต่อ
G 
ไป
 
You gotta  
Am 
ace your day for better days

F 
ทิ้งมันไ
G 
ปเรื่องเมื่อ
Am 
วานที่ทำผิดพลาดไป
F 
จะไม่จมกับอ
G 
ะไรที่เคยเสี
Am 
ยใจ
 
พรุ่ง
F 
นี้ยังไม่ส
G 
าย 
 
ให้ล
Am 
องให้ได้แก้ตัว
 
เริ่มให
F 
ม่ 
 
วันที่
G 
ฟ้าเป็น
Am 
ใจ

 
เพราะเสียงข้าง
F 
ในหัว
G 
ใจมัน
Am 
ร่ำร้อง
 
เปิดม
F 
องด้วยสาย
G 
ตาในวันที่
Am 
ฟ้าสว่าง
 
ขอเพียงหัว
F 
ใจ 
 
มั่น
G 
ใจใน 
 
Am 
นทาง
 
ความ
F 
ฝันอีกไม่น
G 
านเราก็จะถึ
Am 
งตรงนั้น

 
L
F 
ive you w
G 
orld
 
ปลุก
Am 
ชีวิต 
 
ให้มีความหมายมีคุณ
F 
ค่า
 
แต่ง
G 
เติมต่อไปด้วยค
Am 
วามฝัน
 
L
F 
ive your w
G 
orld 
 
ทำให้
Am 
ฝันเป็นจริงสักวัน
 
ก้
F 
าวต่อ
G 
ไป
 
You gotta  
Am 
ace your day for better days

INSTRU | F G | Am | ( 4 Times )

 
F 
ย่าปล่อย
G 
ฝันให้มันกลา
Am 
ยไปเป็นเพียงแค่ลมพัด
 
ล่
F 
องลอย 
 
ล่องล
G 
อย 
 
หลุดหา
Am 
ยกลายเป็นภาพลวงตา
F 
ทุกวัน 
 
ทุก
G 
วัน 
 
ทำให้
Am 
มันเป็นเรื่องจริง
F 
ทุกคืน 
 
ทุก
G 
คืน 
 
อย่าหย
Am 
ุดฝัน 
 
อย่าหยุดฝัน

 
L
F 
ive 
 
y
G 
ou 
 
 
Am 
world
 
ปลุกชี
G 
วิต 
 
ให้มีความห
G 
มายมีคุ
Am 
ณค่า
 
L
F 
ive 
 
y
G 
ou 
 
 
Am 
world
F 
ขอเพียง 
 
ก้าว
G 
ไป 
 
ก้าวไปด้วยค
Am 
วามฝัน

 
L
F 
ive you w
G 
orld
 
ปลุกชี
Am 
วิตให้มีความหมาย 
 
ขอเพียง
 
L
F 
ive you w
G 
orld and  
Am 
show them what you got

 
L
F 
ive you w
G 
orld 
 
ทำให้
Am 
ฝันเป็นจริงสักวัน
 
You gotta  
F 
Ace your d
G 
ay
 
you gotta live your  
Am 
world

คอร์ดกีตาร์ในเพลง Live Your World (อย่าหยุดฝัน)


เมฆหมอก มืดหม่น
เมื่อมองขึ้นไปมีฝนโปรยปราย
พายุพัดทำใจให้วุ่นวาย
คล้ายหวาดกลัว ความฝันไม่กล้าขึ้นไป
ยังเคลือบแคลงระแวงในใจ

เหมือนเสียงข้างในหัวใจมันร่ำร้อง
เปิดมองด้วยสายตาในวันที่ฟ้าสว่าง
ขอเพียงหัวใจ มั่นใจใน หนทาง
ความฝันอีกไม่นานเราก็จะถึงตรงนั้น

Live you world
ปลุกชีวิต ให้มีความหมายมีคุณค่า
แต่งเติมต่อไปด้วยความฝัน
Live your world ทำให้ฝันเป็นจริงสักวัน
ก้าวต่อไป
You gotta ace your day for better days

ทิ้งมันไปเรื่องเมื่อวานที่ทำผิดพลาดไป
จะไม่จมกับอะไรที่เคยเสียใจ
พรุ่งนี้ยังไม่สาย ให้ลองให้ได้แก้ตัว
เริ่มใหม่ วันที่ฟ้าเป็นใจ

เพราะเสียงข้างในหัวใจมันร่ำร้อง
เปิดมองด้วยสายตาในวันที่ฟ้าสว่าง
ขอเพียงหัวใจ มั่นใจใน หนทาง
ความฝันอีกไม่นานเราก็จะถึงตรงนั้น

Live you world
ปลุกชีวิต ให้มีความหมายมีคุณค่า
แต่งเติมต่อไปด้วยความฝัน
Live your world ทำให้ฝันเป็นจริงสักวัน
ก้าวต่อไป
You gotta ace your day for better days

( ดนตรี )

อย่าปล่อยฝันให้มันกลายไปเป็นเพียงแค่ลมพัด
ล่องลอย ล่องลอย หลุดหายกลายเป็นภาพลวงตา
ทุกวัน ทุกวัน ทำให้มันเป็นเรื่องจริง
ทุกคืน ทุกคืน อย่าหยุดฝัน อย่าหยุดฝัน

Live you world
ปลุกชีวิต ให้มีความหมายมีคุณค่า
Live you world
ขอเพียง ก้าวไป ก้าวไปด้วยความฝัน

Live you world
ปลุกชีวิตให้มีความหมาย ขอเพียง
Live you world and show them what you got

Live you world ทำให้ฝันเป็นจริงสักวัน
You gotta ce your day
you gotta live your world

มิวสิควิดีโอ Live Your World (อย่าหยุดฝัน) Earth Patravee

เพลง Live Your World (อย่าหยุดฝัน)
ศิลปิน : Earth Patravee

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend