คอร์ดเพลง ฮักสุดท้าย (นกแตดเเต้2) – ยศ ภิณโย

  
Text   

คอร์ดเพลง ฮักสุดท้าย (นกแตดเเต้2) ยศ ภิณโย

เพลง ฮักสุดท้าย (นกแตดเเต้2) (คอร์ด)

ศิลปิน : ยศ ภิณโย

แนวเพลง : #อีสาน

Single : ยศ ภิณโย ฮักสุดท้าย (นกแตดเเต้2)

คีย์คอร์ดเพลง ฮักสุดท้าย (นกแตดเเต้2) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Eb F | Dm Gm |
INTRO | Eb F | Bb F |

 
บ่ต้อง
Bb 
ถามว่าอ้ายซำบายดีบ่
 
บ่ต้อง
Dm 
ส่อว่าอ้ายมีไผแล่วไป่
Eb 
พอแต่ได้ยินเสียงกะเข้าใจ
 
บ่ต้
F 
องเว้าหลาย.. 
 
ยายต่อ

Bb 
คืนมาสาเขาบ่ฮักกะส่าง
 
ให้เจ้า
Dm 
ฮู้ว่าอ้ายยังฮักกะพอ
Eb 
เปิดผ้ากั้ง 
 
อ้ายสิพาย่างต่อ
 
บ่ต้
F 
อง.. 
 
เว้าหลาย

Gm 
มื้อเจ้าบอกลา 
 
 
Dm 
อ้ายฮ้องไห้
 
ส่ำหมาขี้มูกย่อย ตาโป
 
Eb 
มื้อเจ้ากลับมาบ่แม่นว่าอ้ายบ่ฮู้สึกโต
 
แต่อ้ายยังฮั
F 
กหลาย

 
อย่าสุมีแนว
Eb 
กั้น 
 
ขั่นหม่อมพระนางสิโค้งต้
F 
าว
 
ใจประสงค์ฮัก
Dm 
เจ้า 
 
บ่มีปี้นเปลี่ยน
Gm 
ไป
 
ขั่นผุนกกระแดด
Eb 
เด้า 
 
บ่ไลลืมซู้เ
F 
ก่า
 
อ้ายบ่ลืมฮัก
Dm 
เค้า 
 
คือด้ามดอกดั่ง
Gm 
กัน
 
อีตะเว้นกะยัง
Eb 
ขึ้น 
 
อีเกิ้งยังงามสิบห้า
F 
ค่ำ
 
อ้ายสิบ่ลืม
Dm 
คำให้จื่อจำเด้อแฟน
Gm 
อ้าย
 
คั่นฟ้าสิ
Eb 
ปิ้นกะสิบ่ไลลืมง่
F 
าย
 
ฮักสุดท้ายกะ
Bb 
คือ.. 
 
เจ้า..

Bb 
ไผสิว่าเป็นบ้ากะส่าง
 
อ้ายกะ
Dm 
ยังสิฮักคือเก่า
Eb 
บ่ออนซอน 
 
เอาแต่ไผสิเว้า
 
ขอเพียงอ้
F 
ายได้ฮักเจ้ากะพอ

Bb 
กลับมาสาเซาสาอย่าไห้
 
ให้เจ้า
Dm 
ฮู้ว่าอ้ายยังฮักกะพอ
Eb 
เปิดผ้ากั้งอ้ายสิพาย่างต่อ
 
บ่ต้
F 
อง.. 
 
เว้าหลาย

Gm 
มื้อเจ้าบอกลา 
 
 
Dm 
อ้ายฮ้องไห้
 
ส่ำหมาขี้มูกย่อย ตาโป
 
Eb 
มื้อเจ้ากลับมาบ่แม่นว่าอ้ายบ่ฮู้สึกโต
 
แต่อ้ายยังฮั
F 
กหลาย

 
อย่าสุมีแนว
Eb 
กั้น 
 
ขั่นหม่อมพระนางสิโค้งต้
F 
าว
 
ใจประสงค์ฮัก
Dm 
เจ้า 
 
บ่มีปี้นเปลี่ยน
Gm 
ไป
 
ขั่นผู้นกกระแดด
Eb 
เด้า 
 
บ่ไลลืมซู้เ
F 
ก่า
 
อ้ายบ่ลืมฮัก
Dm 
เค้า 
 
คือด้ามดอกดั่ง
Gm 
กัน
 
อีตะเว้นกะยัง
Eb 
ขึ้น 
 
อีเกิ้งยังงามสิบห้า
F 
ค่ำ
 
อ้ายสิบ่ลืม
Dm 
คำ 
 
ให้จื่อจำเด้อแฟน
Gm 
อ้าย
 
คั่นฟ้าสิ
Eb 
ปิ้นกะสิบ่ไลลืมง่
F 
าย
 
ฮักสุดท้ายกะ
Bb 
คือ.. 
 
เจ้า..

INSTRU | Gm Eb | Dm Gm | Eb F | Bb F |
INSTRU | Eb F | Dm Gm | Eb F | Bb |

 
อย่าสุมีแนว
Eb 
กั้น 
 
ขั่นหม่อมพระนางสิโค้งต้
F 
าว
 
ใจประสงค์ฮัก
Dm 
เจ้า 
 
บ่มีปี้นเปลี่ยน
Gm 
ไป
 
ขั่นผุนกกระแดด
Eb 
เด้า 
 
บ่ไลลืมซู้เ
F 
ก่า
 
อ้ายบ่ลืมฮัก
Dm 
เค้า 
 
คือด้ามดอกดั่ง
Gm 
กัน
 
อีตะเว้นกะยัง
Eb 
ขึ้น 
 
อีเกิ้งยังงามสิบห้า
F 
ค่ำ
 
อ้ายสิบ่ลืม
Dm 
คำให้จื่อจำเด้อแฟน
Gm 
อ้าย
 
คั่นฟ้าสิ
Eb 
ปิ้นกะสิบ่ไลลืมง่
F 
าย
 
ฮักสุดท้ายกะ
Bb 
คือ.. 
 
เจ้า

 
อีตะเว้นกะยัง
Eb 
ขึ้น 
 
อีเกิ้งยังงามสิบห้า
F 
ค่ำ
 
อ้ายสิบ่ลืม
Dm 
คำ.. 
 
ให้จื่อให้จำเด้อแฟนอ้าย
 
คั่นฟ้าสิ
Eb 
ปิ้นกะสิบ่ลืมง่
F 
าย
 
ฮักสุดท้ายกะ
Bb 
คือ.. 
 
เจ้า…


บ่ต้องถามว่าอ้ายซำบายดีบ่
บ่ต้องส่อว่าอ้ายมีไผแล่วไป่
พอแต่ได้ยินเสียงกะเข้าใจ
บ่ต้องเว้าหลาย.. ยายต่อ

คืนมาสาเขาบ่ฮักกะส่าง
ให้เจ้าฮู้ว่าอ้ายยังฮักกะพอ
เปิดผ้ากั้ง อ้ายสิพาย่างต่อ
บ่ต้อง.. เว้าหลาย

มื้อเจ้าบอกลา อ้ายฮ้องไห้
ส่ำหมาขี้มูกย่อย ตาโป
มื้อเจ้ากลับมาบ่แม่นว่าอ้ายบ่ฮู้สึกโต
แต่อ้ายยังฮักหลาย

อย่าสุมีแนวกั้น ขั่นหม่อมพระนางสิโค้งต้าว
ใจประสงค์ฮักเจ้า บ่มีปี้นเปลี่ยนไป
ขั่นผุนกกระแดดเด้า บ่ไลลืมซู้เก่า
อ้ายบ่ลืมฮักเค้า คือด้ามดอกดั่งกัน
อีตะเว้นกะยังขึ้น อีเกิ้งยังงามสิบห้าค่ำ
อ้ายสิบ่ลืมคำให้จื่อจำเด้อแฟนอ้าย
คั่นฟ้าสิปิ้นกะสิบ่ไลลืมง่าย
ฮักสุดท้ายกะคือ.. เจ้า..

ไผสิว่าเป็นบ้ากะส่าง
อ้ายกะยังสิฮักคือเก่า
บ่ออนซอน เอาแต่ไผสิเว้า
ขอเพียงอ้ายได้ฮักเจ้ากะพอ

กลับมาสาเซาสาอย่าไห้
ให้เจ้าฮู้ว่าอ้ายยังฮักกะพอ
เปิดผ้ากั้งอ้ายสิพาย่างต่อ
บ่ต้อง.. เว้าหลาย

มื้อเจ้าบอกลา อ้ายฮ้องไห้
ส่ำหมาขี้มูกย่อย ตาโป
มื้อเจ้ากลับมาบ่แม่นว่าอ้ายบ่ฮู้สึกโต
แต่อ้ายยังฮักหลาย

อย่าสุมีแนวกั้น ขั่นหม่อมพระนางสิโค้งต้าว
ใจประสงค์ฮักเจ้า บ่มีปี้นเปลี่ยนไป
ขั่นผู้นกกระแดดเด้า บ่ไลลืมซู้เก่า
อ้ายบ่ลืมฮักเค้า คือด้ามดอกดั่งกัน
อีตะเว้นกะยังขึ้น อีเกิ้งยังงามสิบห้าค่ำ
อ้ายสิบ่ลืมคำ ให้จื่อจำเด้อแฟนอ้าย
คั่นฟ้าสิปิ้นกะสิบ่ไลลืมง่าย
ฮักสุดท้ายกะคือ.. เจ้า..

( ดนตรี )

อย่าสุมีแนวกั้น ขั่นหม่อมพระนางสิโค้งต้าว
ใจประสงค์ฮักเจ้า บ่มีปี้นเปลี่ยนไป
ขั่นผุนกกระแดดเด้า บ่ไลลืมซู้เก่า
อ้ายบ่ลืมฮักเค้า คือด้ามดอกดั่งกัน
อีตะเว้นกะยังขึ้น อีเกิ้งยังงามสิบห้าค่ำ
อ้ายสิบ่ลืมคำให้จื่อจำเด้อแฟนอ้าย
คั่นฟ้าสิปิ้นกะสิบ่ไลลืมง่าย
ฮักสุดท้ายกะคือ.. เจ้า

อีตะเว้นกะยังขึ้น อีเกิ้งยังงามสิบห้าค่ำ
อ้ายสิบ่ลืมคำ.. ให้จื่อให้จำเด้อแฟนอ้าย
คั่นฟ้าสิปิ้นกะสิบ่ลืมง่าย
ฮักสุดท้ายกะคือ.. เจ้า..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฮักสุดท้าย (นกแตดเเต้2) (คอร์ด)
ศิลปิน: ยศ ภิณโย
คำร้องทำนอง: ปิงปอง พงษ์อนันต์
เรียบเรียงดนตรี: อ.วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียง
ติดต่องานแสดง 0987589250
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend