หน้าแรก » บอย สะแบงบิน » คอร์ดเพลง ได้โปรด – บอย สะแบงบิน

คอร์ดเพลง ได้โปรด – บอย สะแบงบิน

คอร์ดเพลง ได้โปรด บอย สะแบงบิน

คอร์ดเพลง ได้โปรด - บอย สะแบงบิน

เพลง ได้โปรด (คอร์ด)

ศิลปิน : บอย สะแบงบิน

แนวเพลง : #อีสาน

Single : บอย สะแบงบิน ได้โปรด

คีย์คอร์ดเพลง ได้โปรด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | F | Am | Dm | C |
INTRO | F | Am | Dm | C |

 
กะเ
คยหยอกนัวหัว
Am 
ม่วนกวนกันสุ
Dm 
ยาม
 
เฮาค
อยติดตาม 
 
 
Am 
บ่ว่าไปไสม
Dm 
าไส
 
ก็แค่
Bb 
คนอยู่ใ
นสายตา 
 
แต่บ่
Am 
เคยอยู่ในใ
Dm 
จของเจ้า
 
หัวใ
Gm 
จเจ้ามีแต่เ
ขา 
 
เขาค
นอื่น

 
คนข้า
Gm 
งๆ 
 
มัน
Am 
คึดนำ 
 
อยากสิเ
Bb 
ว่าจักคำได้
บ่

 
ได้โปรดมองเห็นอ้าย
แน 
 
ส่อย
Am 
แคร์กันแนจักห
Dm 
น่อย
 
คนที่มันค
Bb 
อย 
 
ให้กำลังใจกับเจ้าตลอ
ดมา
 
ได้โปรดมองเห็นได้
บ่ 
 
หาก
Am 
เจ้าสิก
Dm 
รุณา
 
แบ่งเศษความ
Bb 
ฮัก 
 
แบ่งเศษสาย
ตา
 
หากันจักห
น่อย

 
กะ
ฮู้ว่าเจ้าฮักเขา 
 
กะ
Am 
ฮู้ว่าเจ้าแนมเขามาโ
Dm 
ดน
 
แต่ว่าใ
Bb 
จน้อใจของ
คนมันคึด
นำ
 
ฮู้ว่าก
Bb 
ารแอบฮักมันต้อ
งเจ็บ
 
คันออกโต
Am 
แฮงกะสิเจ็บคือ
Dm 
เก่า
 
ได้แ
Gm 
ต่ถ่าเจ้าแนมเ
ห็นความหวั
งดี

INSTRU | F | Am | Bb | C |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | F |

 
คนข้า
Gm 
งๆ 
 
มัน
Am 
คึดนำ 
 
อยากสิเ
Bb 
ว่าจักคำได้
บ่

 
ได้โปรดมองเห็นอ้าย
แน 
 
ส่อย
Am 
แคร์กันแนจักห
Dm 
น่อย
 
คนที่มันค
Bb 
อย 
 
ให้กำลังใจกับเจ้าตลอ
ดมา
 
ได้โปรดมองเห็นได้
บ่ 
 
หาก
Am 
เจ้าสิก
Dm 
รุณา
 
แบ่งเศษความ
Bb 
ฮัก 
 
แบ่งเศษสาย
ตา
 
หากันจักห
น่อย

 
ได้โปรดมองเห็นอ้าย
แน 
 
ส่อย
Am 
แคร์กันแนจักห
Dm 
น่อย
 
คนที่มันค
Bb 
อย 
 
ให้กำลังใจกับเจ้าตลอ
ดมา
 
ได้โปรดมองเห็นได้
บ่ 
 
หาก
Am 
เจ้าสิก
Dm 
รุณา
 
แบ่งเศษความ
Bb 
ฮัก 
 
แบ่งเศษสาย
ตา
 
หากันจักห
น่อย

 
แบ่งเศษความ
Bb 
ฮัก 
 
แบ่งเศษสา
ยตา..
 
มาฮักกันจั
กหน่อย…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ได้โปรด (คอร์ด)
ศิลปิน บอย สะแบงบิน
คำร้อง/ทำนอง : เปรม / บอย สะแบงบิน
เรียบเรียง เปรม สะแบงบิน
ติดต่องานแสดง : 082-1084538
 โฆษณา