หน้าแรก » Selina & Sirinya » คอร์ดเพลง ยังอยู่ด้วยกัน (Still Together) – Selina & Sirinya

คอร์ดเพลง ยังอยู่ด้วยกัน (Still Together) – Selina & Sirinya

คอร์ดเพลง ยังอยู่ด้วยกัน (Still Together) Selina & Sirinya

คอร์ดเพลง ยังอยู่ด้วยกัน (Still Together) - Selina & Sirinya

เพลง ยังอยู่ด้วยกัน (Still Together) (คอร์ด)

ศิลปิน : Selina & Sirinya

แนวเพลง : #สตริง

Single : Selina & Sirinya ยังอยู่ด้วยกัน (Still Together)

คีย์คอร์ดเพลง ยังอยู่ด้วยกัน (Still Together) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | D | Em | D | ( 2 Times )

..โอ้เรายังอยู่ด้ว
ยกัน
 
ใต้
Em 
ดวงจันทร์ใต้ดวงด
Bm 
ารา
 
ใต้
Em 
ท้องฟ้าที่ไกลสุ
ดตา
 
โอ้ส
ายลมที่เย็นส
บาย
 
โอ้
ลำเนาภูเขาป่าไม้ 
 
 
 
โอ้แ
สงแดดที่แย้มส่องหัว
ใจ
 
ให้เ
รามีชีวิตที่เบิก
บาน

 
โอ้เ
ธอยังอยู่กั
บฉัน
 
ในความ
Em 
ฝันที่เราตา
Bm 
มหา
 
ในวั
Em 
นคืนที่มีคุ
ณค่า
 
โอ้เว
ลาที่มีความห
มาย
 
โอ้เรื่อ
งราวที่ดีมากม
าย
 
โอ้ควา
มสุขที่คอยเติมหั
วใจ
 
ให้เร
ามีชีวิตที่ง
ดงาม

INSTRU | G | D | Em | D |
INSTRU | G | D | Em | D |
INSTRU | G | D | Em | Bm |
INSTRU | Em | G | C | G | C | G | C | G |

 
โอ้เ
ธอยังอยู่กั
บฉัน
 
ในความ
Em 
ฝันที่เราตา
Bm 
มหา
 
ในวั
Em 
นคืนที่มีคุ
ณค่า
 
โอ้เว
ลาที่มีความห
มาย
 
โอ้เรื่อ
งราวที่ดีมากม
าย
 
โอ้ควา
มสุขที่คอยเติมหั
วใจ
 
ให้เร
ามีชีวิตที่ง
ดงาม

 
โอ้สา
ยลมที่เย็นส
บาย
 
โอ้ลำ
เนาภูเขาป่
าไม้
 
โอ้แส
งแดดที่แย้มส่องหั
วใจ
 
ให้เร
ามีชีวิตที่เบิ
กบาน
 
โอ้เว
ลาที่มีความห
มาย
 
โอ้เรื่อ
งราวที่ดีมากม
าย
 
โอ้ควา
มสุขที่คอยเติมหั
วใจ
 
ให้เร
ามีชีวิตที่ง
ดงาม

OUTRO | G | D | Em | D | ( 2 Times ) | G |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ยังอยู่ด้วยกัน (Still Together) (คอร์ด)
ศิลปิน Selina & Sirinya
Written And Recorded By Selina & Sirinya
 โฆษณา