คอร์ดเพลง บักหัวใจ อาร์ท มหาหอย

  
Text   
คอร์ดเพลง บักหัวใจ อาร์ท มหาหอย

คอร์ด :

ศิลปิน : อาร์ท มหาหอย

เนื้อร้อง/ทำนอง : พิสิษฐ์ธนัท สมภารไธสง

คอร์ดในเพลง : Am,F,C,G


INTRO | Am | F | C | G | ( 2 Times )

 
บ่
Am 
มีดอก.. 
 
บ่
F 
มีอีหลี
 
เลิก
C 
กันสิจบกันด้วยดี 
 
บ่มีดอ
G 
กสู
 
ผู้ใด๋สิเ
Am 
ถียง 
 
เว้ามาเ
F 
บิ่งดู
 
ให้สูเบิ่ง
C 
กู 
 
ว่าแม่นเลือกคักแล้ว
G 
เด้

 
ยังถืก
Am 
เท ถืกเตะ เมา
G 
เซ 
 
บ่ฮู้บ้าน
 
กลางท
F 
างว่าแม่นสิถืกรถ
C 
ชน
 
ยังดิ้น
Am 
รนกระเสือกกระสน
 
ติดต
G 
ามเขาสองคน 
 
มีหยั
F 
งกัน
 
พุ้นบ่หนอมึงสิเ
G 
ซา 
 
บักหัวใจ

 
มึงแพ้แต่อยู่ใน
Am 
อกข้างซ้าย
 
เป็นเ
F 
สือเมื่อเข้าไหง่
 
หลบเ
C 
ลียแผลใจในขี้
G 
ตม
 
เสือสิบเอ็ดโ
Am 
ตกะยังไปอยู่ในข
F 
วด
 
สี่สิบดี
C 
กรี 
 
เหล้าสีเหล้า
G 
ต้ม
 
นับประสา
Am 
หยัง 
 
กับ
G 
มึงแค่โตเดียว
 
บอกใ
F 
จว่ามึงต้อง Work from h
C 
ome
 
ให้นอน
Am 
ดม 
 
ความ
G 
ฮักเน่า ๆ ส
F 
าก่อน
 
ยังฝัน
Am 
ถึง 
 
 
G 
มึงกะตื่นม
F 
าถอน 
 
G 
าก่อน
 
พอแค่ให้นอนหลับ..
 

INSTRU | Am | F | C | G | ( 2 Times ) | G |

 
ยังถืก
Am 
เท ถืกเตะ เมา
G 
เซ 
 
บ่ฮู้บ้าน
 
กลางท
F 
างว่าแม่นสิถืกรถ
C 
ชน
 
ยังดิ้น
Am 
รนกระเสือกกระสน
 
ติดต
G 
ามเขาสองคน 
 
มีหยั
F 
งกัน
 
พุ้นบ่หนอมึงสิเ
G 
ซา 
 
บักหัวใจ

 
มึงแพ้แต่อยู่ใน
Am 
อกข้างซ้าย
 
เป็นเ
F 
สือเมื่อเข้าไหง่
 
หลบเ
C 
ลียแผลใจในขี้
G 
ตม
 
เสือสิบเอ็ดโ
Am 
ตกะยังไปอยู่ในข
F 
วด
 
สี่สิบดี
C 
กรี 
 
เหล้าสีเหล้า
G 
ต้ม
 
นับประสา
Am 
หยัง 
 
กับ
G 
มึงแค่โตเดียว
 
บอกใ
F 
จว่ามึงต้อง Work from h
C 
ome
 
ให้นอน
Am 
ดม 
 
ความ
G 
ฮักเน่า ๆ ส
F 
าก่อน
 
ยังฝัน
Am 
ถึง 
 
 
G 
มึงกะตื่นม
F 
าถอน 
 
G 
าก่อน

 
มึงแพ้แต่อยู่ใน
Am 
อกข้างซ้าย
 
เป็นเ
F 
สือเมื่อเข้าไหง่
 
หลบเ
C 
ลียแผลใจในขี้
G 
ตม
 
เสือสิบเอ็ดโ
Am 
ตกะยังไปอยู่ในข
F 
วด
 
สี่สิบดี
C 
กรี 
 
เหล้าสีเหล้า
G 
ต้ม
 
นับประสา
Am 
หยัง 
 
กับ
G 
มึงแค่โตเดียว
 
บอกใ
F 
จว่ามึงต้อง Work from h
C 
ome
 
ให้นอน
Am 
ดม 
 
ความ
G 
ฮักเน่า ๆ ส
F 
าก่อน
 
ยังฝัน
Am 
ถึง 
 
 
G 
มึงกะตื่นม
F 
าถอน 
 
G 
าก่อน
 
พอแค่ให้นอนหลับ..
 

INSTRU | Am | F | C | G |

 
พอแค่ให้นอ
Am 
นหลับ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บักหัวใจ


บ่มีดอก.. บ่มีอีหลี
เลิกกันสิจบกันด้วยดี บ่มีดอกสู
ผู้ใด๋สิเถียง เว้ามาเบิ่งดู
ให้สูเบิ่งกู ว่าแม่นเลือกคักแล้วเด้

ยังถืกเท ถืกเตะ เมาเซ บ่ฮู้บ้าน
กลางทางว่าแม่นสิถืกรถชน
ยังดิ้นรนกระเสือกกระสน
ติดตามเขาสองคน มีหยังกัน
พุ้นบ่หนอมึงสิเซา บักหัวใจ

มึงแพ้แต่อยู่ในอกข้างซ้าย
เป็นเสือเมื่อเข้าไหง่
หลบเลียแผลใจในขี้ตม
เสือสิบเอ็ดโตกะยังไปอยู่ในขวด
สี่สิบดีกรี เหล้าสีเหล้าต้ม
นับประสาหยัง กับมึงแค่โตเดียว
บอกใจว่ามึงต้อง Work from home
ให้นอนดม ความฮักเน่า ๆ สาก่อน
ยังฝันถึง มึงกะตื่นมาถอน สาก่อน
พอแค่ให้นอนหลับ..

( ดนตรี )

ยังถืกเท ถืกเตะ เมาเซ บ่ฮู้บ้าน
กลางทางว่าแม่นสิถืกรถชน
ยังดิ้นรนกระเสือกกระสน
ติดตามเขาสองคน มีหยังกัน
พุ้นบ่หนอมึงสิเซา บักหัวใจ

มึงแพ้แต่อยู่ในอกข้างซ้าย
เป็นเสือเมื่อเข้าไหง่
หลบเลียแผลใจในขี้ตม
เสือสิบเอ็ดโตกะยังไปอยู่ในขวด
สี่สิบดีกรี เหล้าสีเหล้าต้ม
นับประสาหยัง กับมึงแค่โตเดียว
บอกใจว่ามึงต้อง Work from home
ให้นอนดม ความฮักเน่า ๆ สาก่อน
ยังฝันถึง มึงกะตื่นมาถอน สาก่อน

มึงแพ้แต่อยู่ในอกข้างซ้าย
เป็นเสือเมื่อเข้าไหง่
หลบเลียแผลใจในขี้ตม
เสือสิบเอ็ดโตกะยังไปอยู่ในขวด
สี่สิบดีกรี เหล้าสีเหล้าต้ม
นับประสาหยัง กับมึงแค่โตเดียว
บอกใจว่ามึงต้อง Work from home
ให้นอนดม ความฮักเน่า ๆ สาก่อน
ยังฝันถึง มึงกะตื่นมาถอน สาก่อน
พอแค่ให้นอนหลับ..

( ดนตรี )

พอแค่ให้นอนหลับ..

มิวสิควิดีโอ บักหัวใจ อาร์ท มหาหอย

เพลง : บักหัวใจ
ศิลปิน : อาร์ท มหาหอย
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานแสดง : 094-3362402
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend