คอร์ดเพลง ฝนฤดูหนาว – พริม เพชรรัตน์

  
Text   

INTRO | C | F | C | F |

C 
..ฤดูห
G 
นาวหมุนเวียนเปลี่ยน
Am 
เข้ามา
F 
ตามกาลเว
C 
ลา
 
และความ
G 
หนาวยังคงเป็นเห
Am 
มือนเดิม 
 
 
F 
C 
..เช่นความ
G 
รักที่มันเดิน
Am 
ตามเวลา
F 
อยู่ในระ
C 
ยะทาง
 
และความ
G 
รักทำให้อบ
F 
อุ่นหัวใจ

F 
บาง..
G 
ครั้ง..
 
ความ
Am 
รักไม่อาจเป็น
F 
เหมือนดังฝันใฝ่
 
มีผิด
G 
หวัง 
 
มี
F 
เสียใ
G 

C 
..เหมือนฝนตก
G/B 
ในฤดูหนาว
Am 
..เพราะทำให้
F 
หนาวจนจับใจ
C 
..เหมือนรักที่
G 
มันดูเหงา 
 
F 
ากมาย
C 
..ความรักที่
G/B 
มันดูเจ็บช้ำ
Am 
..ไม่นานจะ
F 
หายแล้วผ่านไป
C 
..เหมือนฝนตก
G 
ลงมาแล้ว 
 
 
F 
ซาลงไป

INSTRU | C | F | C | F |

C 
..และชี
G 
วิตยังคงเดิน
Am 
ต่อไป
F 
อยู่บนทางที่
C 
แสนไกล
 
มีเรื่อง
G 
ราวมากมายให้
Am 
พบเจอ  
F 
C 
..ฤดูห
G 
นาวที่เวียนเปลี่ยน
Am 
เข้ามา
 
ไม่
F 
นานก็คงเปลี่ยน
C 
ไป
 
ฤดู
G 
ใหนก็คงเป็น
F 
เหมือนเดิม…

F 
บาง..
G 
ครั้ง..
 
ความ
Am 
รักไม่อาจเป็น
F 
เหมือนดังฝันใฝ่
 
มีผิด
G 
หวัง 
 
มี
F 
เสียใ
G 

C 
..เหมือนฝนตก
G 
ในฤดูหนาว
Am 
..เพราะทำให้
F 
หนาวจนจับใจ
C 
..เหมือนรักที่
G 
มันดูเหงา 
 
F 
ากมาย
C 
..ความรักที่
G 
มันดูเจ็บช้ำ
Am 
..ไม่นานจะ
F 
หายแล้วผ่านไป
C 
..เหมือนฝนตก
G 
ลงมาแล้ว 
 
 
F 
ซาลงไป

C 
..ความรักที่
G 
มันดูเจ็บช้ำ
Am 
..อาจจะไม่
F 
ใช่รักสุดท้าย
C 
..เพียงแค่หลับ
G 
ตานึกถึง 
 
 
F 
วันใหม่
Am 
..ฤดูหน
G 
าวยังคงเปลี่ยน
F 
ฝันไปตามฤดู
Am 
..และชี
G 
วิตยังต้องเรียน
F 
รู้ 
 
และเ
G 
ข้าใจ
C 

C 
..เหมือนฝนตก
G/B 
ในฤดูหนาว
Am 
..เพราะทำให้
F 
หนาวจนจับใจ
C 
..เหมือนรักที่
G/B 
มันดูเหงา 
 
F 
ากมาย
C 
..ความรักที่
G/B 
มันดูเจ็บช้ำ
Am 
..ไม่นานจะ
F 
หายแล้วผ่านไป
C 
..เหมือนฝนตก
G 
ลงมาแล้ว 
 
 
F 
ซาลงไป

C 
..ความรักที่
G/B 
มันดูเจ็บช้ำ
Am 
..อาจจะไม่
F 
ใช่รักสุดท้าย
C 
..เพียงแค่หลับ
G/B 
ตานึกถึง 
 
 
F 
วันใหม่
Am 
..ฤดูหน
G 
าวยังคงเปลี่ยน
F 
ฝันไปตามฤดู
Am 
..และชี
G 
วิตยังต้องเรียน
F 
รู้ 
 
และ
G 
เข้าใจ
C 

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ฝนฤดูหนาว (คอร์ด)
ศิลปิน พริม เพชรรัตน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend