หน้าแรก » พริม เพชรรัตน์ » คอร์ดเพลง ฝนฤดูหนาว – พริม เพชรรัตน์

คอร์ดเพลง ฝนฤดูหนาว – พริม เพชรรัตน์


INTRO | C | F | C | F |

..ฤดูห
นาวหมุนเวียนเปลี่ยน
Am 
เข้ามา
ตามกาลเว
ลา
 
และความ
หนาวยังคงเป็นเห
Am 
มือนเดิม 
 
 
..เช่นความ
รักที่มันเดิน
Am 
ตามเวลา
อยู่ในระ
ยะทาง
 
และความ
รักทำให้อบ
อุ่นหัวใจ

บาง..
ครั้ง..
 
ความ
Am 
รักไม่อาจเป็น
เหมือนดังฝันใฝ่
 
มีผิด
หวัง 
 
มี
เสียใ

..เหมือนฝนตก
G/B 
ในฤดูหนาว
Am 
..เพราะทำให้
หนาวจนจับใจ
..เหมือนรักที่
มันดูเหงา 
 
ากมาย
..ความรักที่
G/B 
มันดูเจ็บช้ำ
Am 
..ไม่นานจะ
หายแล้วผ่านไป
..เหมือนฝนตก
ลงมาแล้ว 
 
 
ซาลงไป

INSTRU | C | F | C | F |

..และชี
วิตยังคงเดิน
Am 
ต่อไป
อยู่บนทางที่
แสนไกล
 
มีเรื่อง
ราวมากมายให้
Am 
พบเจอ  
..ฤดูห
นาวที่เวียนเปลี่ยน
Am 
เข้ามา
 
ไม่
นานก็คงเปลี่ยน
ไป
 
ฤดู
ใหนก็คงเป็น
เหมือนเดิม…

บาง..
ครั้ง..
 
ความ
Am 
รักไม่อาจเป็น
เหมือนดังฝันใฝ่
 
มีผิด
หวัง 
 
มี
เสียใ

..เหมือนฝนตก
ในฤดูหนาว
Am 
..เพราะทำให้
หนาวจนจับใจ
..เหมือนรักที่
มันดูเหงา 
 
ากมาย
..ความรักที่
มันดูเจ็บช้ำ
Am 
..ไม่นานจะ
หายแล้วผ่านไป
..เหมือนฝนตก
ลงมาแล้ว 
 
 
ซาลงไป

..ความรักที่
มันดูเจ็บช้ำ
Am 
..อาจจะไม่
ใช่รักสุดท้าย
..เพียงแค่หลับ
ตานึกถึง 
 
 
วันใหม่
Am 
..ฤดูหน
าวยังคงเปลี่ยน
ฝันไปตามฤดู
Am 
..และชี
วิตยังต้องเรียน
รู้ 
 
และเ
ข้าใจ

..เหมือนฝนตก
G/B 
ในฤดูหนาว
Am 
..เพราะทำให้
หนาวจนจับใจ
..เหมือนรักที่
G/B 
มันดูเหงา 
 
ากมาย
..ความรักที่
G/B 
มันดูเจ็บช้ำ
Am 
..ไม่นานจะ
หายแล้วผ่านไป
..เหมือนฝนตก
ลงมาแล้ว 
 
 
ซาลงไป

..ความรักที่
G/B 
มันดูเจ็บช้ำ
Am 
..อาจจะไม่
ใช่รักสุดท้าย
..เพียงแค่หลับ
G/B 
ตานึกถึง 
 
 
วันใหม่
Am 
..ฤดูหน
าวยังคงเปลี่ยน
ฝันไปตามฤดู
Am 
..และชี
วิตยังต้องเรียน
รู้ 
 
และ
เข้าใจ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ฝนฤดูหนาว (คอร์ด)
ศิลปิน พริม เพชรรัตน์
 โฆษณา