หน้าแรก » นุ่น กุลสตรี » คอร์ดเพลง ไปดียินดีด้วย ไปซวยช่วยไม่ได้ – นุ่น กุลสตรี

คอร์ดเพลง ไปดียินดีด้วย ไปซวยช่วยไม่ได้ – นุ่น กุลสตรี


INTRO | D A | Bm F#m | G F#m | Em A | A |

 
ก็
รู้ 
 
ว่าเ
ธอนั้นไม่เหมือ
Bm 
นเดิม
 
เธอมีใ
ครเพิ่มเ
ติม 
 
ทำให้เธอเป
ลี่ยนใจ
 
วัน
นั้น.. 
 
เรารัก
กันเท่าไหร่
 
แต่วั
นนี้เธอมาเปลี่ย
Bm 
นไป
 
หมด
รัก 
 
หมด
ใจ 
 
ก็ทิ้
งกัน

 
เมื่อเ
ธอมีเ
ขาเข้ามา
 
ฉัน
นั้นก็ไ
Bm 
ร้ค่า
 
สิ่ง
ดีๆ 
 
ที่เคยทำมา
 
เธอลืมหมดแ
ล้วใช่ไหม..

 
ถ้าเธอไป
ดี 
 
 
ฉันก็ยิน
Bm 
ดีด้วย
 
แต่
ถ้าเธอไปซ
วย 
 
 
ก็ช่วยอะไรไม่ได้
 
ถ้าเธอสุข
ใจ 
 
 
ฉันไม่ขออ
Bm 
ะไร
 
แต่
ถ้ารักพังวันไ
หน
 
ฉัน
ขอให้ไปไกลๆ 
 
ไม่ต้องกลั
บมา 
 
 

 
ก็
ขอ 
 
ให้เ
ธอโชคดีกับเ
Bm 
ขา
 
เเละ
ลืมเรื่องราวของเ
รา
 
ก็
แค่คนเคยรัก

 
เมื่อเ
ธอมีเ
ขาเข้ามา
 
ฉัน
นั้นก็ไ
Bm 
ร้ค่า
 
สิ่ง
ดีๆ 
 
ที่เคยทำมา
 
เธอลืมหมดแ
ล้วใช่ไหม

 
ถ้าเธอไป
ดี 
 
 
ฉันก็ยิน
Bm 
ดีด้วย
 
แต่
ถ้าเธอไปซ
วย 
 
 
ก็ช่วยอะไรไม่ได้
 
ถ้าเธอสุข
ใจ 
 
 
ฉันไม่ขออ
Bm 
ะไร
 
แต่
ถ้ารักพังวันไ
หน
 
ฉัน
ขอให้ไปไกลๆ 
 
ไม่ต้องกลับมา

INSTRU | D A | Bm F#m | G F#m | Em A |
INSTRU | D A | Bm F#m | G | A | A |

 
ถ้าเธอไป
ดี 
 
 
ฉันก็ยิน
Bm 
ดีด้วย
 
แต่
ถ้าเธอไปซ
วย 
 
 
ก็ช่วยอะไรไม่ได้
 
ถ้าเธอสุข
ใจ 
 
 
ฉันไม่ขออ
Bm 
ะไร
 
แต่
ถ้ารักพังวันไ
หน
 
ฉัน
ขอให้ไปไกลๆ

 
ถ้าเธอไป
ดี 
 
 
ฉันก็ยิน
Bm 
ดีด้วย
 
แต่
ถ้าเธอไปซ
วย 
 
 
ก็ช่วยอะไรไม่ได้
 
ถ้าเธอสุข
ใจ 
 
 
ฉันไม่ขออ
Bm 
ะไร
 
แต่
ถ้ารักพังวันไ
หน
 
ฉัน
ขอให้ไปไกลๆ 
 
ไม่ต้องกลั
บมา

 
เชิญเ
ธอไปไ
กลๆ.. 
 
ไม่ต้องกลั
บมา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ไปดียินดีด้วย ไปซวยช่วยไม่ได้ (คอร์ด)
ศิลปิน นุ่น-กุลสตรี
คำร้อง นุ่น กุลสตรี
เรียบเรียง พ็อค บิ๊กอาย
Produce ดีโด้ วงสติ๊กเกอร์
 โฆษณา