หน้าแรก » Ple Sammy » คอร์ดเพลง อย่าสัญญา – Ple Sammy

คอร์ดเพลง อย่าสัญญา – Ple Sammy

คอร์ดเพลง อย่าสัญญา Ple Sammy

คอร์ดเพลง อย่าสัญญา - Ple Sammy

เพลง อย่าสัญญา (คอร์ด)

ศิลปิน : Ple Sammy

แนวเพลง : #สตริง

Single : Ple Sammy อย่าสัญญา

คีย์คอร์ดเพลง อย่าสัญญา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | C | G | C |

 
ธอยังจำได้ไหม 
 
ว่าจะไม่
ทำให้ฉันเสียใจ
 
Em 
ละยังจำได้ไหม 
 
ว่าจะไม่
ทำให้มีน้ำตา
 
แล้วทำ
Am 
ไม 
 
ไม่รั
Bm 
กษา
คำที่เธอเคยพู
Bm 
ดไว้
 
ทำ
Am 
ไม 
 
ไม่ใ
Bm 
ส่ใจ
 
จา
กนี้ให้จำเอาไว้.. 
 
ให้
ดี

 
อย่าสัญ
ญา 
 
ถ้าเ
ธอ
 
ไม่เ
Bm 
คยรักษามั
Em 
นได้
 
อย่าทำล
ายความเชื่
อใจ 
 
ไปกว่
านี้ 
 
 
G7 
 
อย่าใช้ก
ารพูด
จา
 
ปกปิด
B7 
การกระทำที่เธ
Em 
อมี
 
เปลี่ยนแ
ปลงตัวเองสั
กที
 
ก่
อนที่วันพรุ่
งนี้ 
 
จะไม่
Em 
มีกัน..

 
ามจริงเธอเหนื่อยไหม
 
ที่ต้องแต่งเ
รื่องมาคอยหลอกกัน
Em 
ทั้งที่เคยบอกฉัน
 
ว่าจะไม่โ
กหกกัน 
 
สัญญา
 
แล้วทำ
Am 
ไมไม่รั
Bm 
กษา
คำที่เธอเคยพู
Bm 
ดไว้
 
ทำ
Am 
ไมไม่ใ
Bm 
ส่ใจ
 
จา
กนี้ให้จำเอาไว้ให้
ดี

 
อย่าสัญ
ญา 
 
ถ้าเ
ธอ
 
ไม่เ
Bm 
คยรักษามั
Em 
นได้
 
อย่าทำล
ายความเชื่
อใจ 
 
ไปกว่
านี้ 
 
 
G7 
 
อย่าใช้ก
ารพูด
จา
 
ปกปิด
B7 
การกระทำที่เธ
Em 
อมี
 
เปลี่ยนแ
ปลงตัวเองสั
กที
 
ก่
อนที่วันพรุ่
งนี้ 
 
จะไม่มีกัน..

INSTRU | Em | D | C | D |

 
อย่าสัญ
ญา 
 
ถ้าเ
ธอ
 
ไม่เ
Bm 
คยรักษามั
Em 
นได้
 
อย่าทำล
ายความเชื่
อใจ 
 
ไปกว่
านี้ 
 
 
G7 
 
อย่าใช้ก
ารพูด
จา
 
ปกปิด
B7 
การกระทำที่เธ
Em 
อมี
 
เปลี่ยนแ
ปลงตัวเองสั
กที
 
ก่
อนที่วันพรุ่
งนี้

 
อย่าสัญ
ญา 
 
ถ้าเ
ธอ
 
ไม่เ
Bm 
คยรักษามั
Em 
นได้
 
อย่าทำล
ายความเชื่
อใจ 
 
ไปกว่
านี้ 
 
 
G7 
 
อย่าใช้ก
ารพูด
จา
 
ปกปิด
B7 
การกระทำที่เธ
Em 
อมี
 
เปลี่ยนแ
ปลงตัวเองสั
กที
 
ก่
อนที่วันพรุ่
งนี้.. 
 
จะไม่
Em 
มีกัน..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง อย่าสัญญา (คอร์ด)
ศิลปิน Ple Sammy
คำร้อง/ทำนอง : วีรยุทธ ชูลีกร
เรียบเรียง : ศรายุทธ พรหมประสาท
 โฆษณา