หน้าแรก » นิดหน่อย อรอุมา » คอร์ดเพลง บ่ต้องมาถาม – นิดหน่อย อรอุมา

คอร์ดเพลง บ่ต้องมาถาม – นิดหน่อย อรอุมา


INTRO | G Bm | Em D | C Bm | Am D |

 
ฮักของเฮาต้อ
งจบ 
 
เพรา
Bm 
ะอ้ายไปคบค
Em 
นใหม่
 
ควา
มฮักที่เคยใ
ห้ไว้.
Bm 
.. 
 
เหลื
Am 
อเพียงเศษใจพั
งๆ
 
ถิ่มคำสัญ
ญา 
 
แล้วเ
Bm 
หลือไว้เพียงความ
Em 
หลัง
 
ทั้งที่ใ
จน้องก็
ยัง.
Bm 
.. 
 
ยั
Am 
งฮักอ้าย..เหลื
อเกิน

 
แต่ก่อน
Am 
สิไปอ้ายกะยังหวังดี 
 
มาถามน้อ
Bm 
งนี้สิอยู่จั่งใด๋
 
น้องบ่ต
ายดอกอ้ายฟ่าวไป 
 
คนให
ม่สิรอ 
 
 
 

 
บ่ต้องมาถ
ามว่าสิอยู่ได้
บ่ 
 
คั่นอ้ายบ่
Bm 
พอกะไปโลด
Em 
สา
 
สิเป็นสิต
ายอ้ายบ่ต้องหัว
ซา 
 
ในเมื่ออ้ายเลือ
กแล้ว
 
บ่ต้องมาถ
ามว่าสิอยู่แบบใ
ด๋ 
 
คั่นตั้งท่าสิไ
Bm 
ปกะไปโลดอ้
Em 
าย
 
บ่ต้องห่
วงว่าน้องสิเจ็บฮอ
ดตาย
 
บ่ต้องห่
วงว่าน้องสิอยู่บ่ไ
ด้ 
 
จั้กมื้อคงลืมเ
อง

INSTRU | D |

 
แม้ว่าใจต้อ
งเจ็บ 
 
สิเ
Bm 
ก็บไว้เบิดทุก
Em 
อย่าง
 
ควา
มฮักและใจเพ
พัง.
Bm 
.. 
 
ในมื้
Am 
อที่อ้ายเลือกเ
ขา

INSTRU | Am | Em | C D | G D |
INSTRU | Am Bm | Em D | C Bm | Am D |

 
แต่ก่อน
Am 
สิไปอ้ายกะยังหวังดี 
 
มาถามน้อ
Bm 
งนี้สิอยู่จั่งใด๋
 
น้องบ่ต
ายดอกอ้ายฟ่าวไป 
 
คนให
ม่สิรอ 
 
 
 

 
บ่ต้องมาถ
ามว่าสิอยู่ได้
บ่ 
 
คั่นอ้ายบ่
Bm 
พอกะไปโลด
Em 
สา
 
สิเป็นสิต
ายอ้ายบ่ต้องหัว
ซา 
 
ในเมื่ออ้ายเลือ
กแล้ว
 
บ่ต้องมาถ
ามว่าสิอยู่แบบใ
ด๋ 
 
คั่นตั้งท่าสิไ
Bm 
ปกะไปโลดอ้
Em 
าย
 
บ่ต้องห่
วงว่าน้องสิเจ็บฮอดต
าย
 
บ่ต้องห่
วงว่าน้องสิอยู่บ่ไ
ด้ 
 
จั้กมื้อคงลืมเ
อง 
 
 

 
บ่ต้องมาถ
ามว่าสิอยู่ได้
บ่ 
 
คั่นอ้ายบ่
Bm 
พอกะไปโลด
Em 
สา
 
สิเป็นสิต
ายอ้ายบ่ต้องหัว
ซา 
 
ในเมื่ออ้ายเลือ
กแล้ว
 
บ่ต้องมาถ
ามว่าสิอยู่แบบใ
ด๋ 
 
คั่นตั้งท่าสิไ
Bm 
ปกะไปโลดอ้
Em 
าย
 
บ่ต้องห่
วงว่าน้องสิเจ็บฮอดต
าย
 
บ่ต้องห่
วงว่าน้องสิอยู่บ่ไ
ด้ 
 
จั้กมื้อคงลืมเอง

OUTRO | G Bm | Em D | C Bm | Am D | G |

เพลง : บ่ต้องมาถาม (คอร์ดเนื้อเพลง)
นักร้อง : นิดหน่อย อรอุมา
คำร้อง/ ทำนอง : บักหล่าน้อย
เรียบเรียง : อานนท์ เชื้อบุญมา
 โฆษณา