หน้าแรก » Clash » คอร์ดเพลง ฝากความยินดี – CLASH

คอร์ดเพลง ฝากความยินดี – CLASH


INTRO | Asus2 | Dsus2 | Bm7 E | Asus2 |

 
อย่าบัง
Bm7 
คับให้ฉันต้อง
รอ
 
ว่าเธอ
Asus2 
เองจะเลือก
Dmaj7 
รักใคร
 
อย่าบัง
Bm7 
คับให้ฉันเข้า
ใจและทนทุก
Amaj7 
อย่าง

 
อย่าบัง
Bm7 
คับให้ฉันแย่ง
ชิง
 
สิ่ง
Asus2 
ที่เป็นของฉันมา
Dmaj7 
นาน
 
แต่วั
Bm7 
นนี้ฉันรู้ทุกอ
ย่างไม่มีอีก
Asus2 
แล้ว

Bm7 
ฉันรักแต่เ
ธอ 
 
 
Asus2 
และรักมา
Dmaj7 
นานเกินไป
Bm7 
ยิ่งรักเท่าไ
หร่ยิ่งอยากยอ
Asus2 
มแพ้
Bm7 
ฉันขออย่างเดี
ยว  
Asus2 
ให้เขาจริง
Dmaj7 
ใจดูแล
Bm7 
อย่างที่ฉันได้
ทำ 
 
เพื่อเธอเ
F# 
สมอ

 
ฝากความ
Dmaj7 
ยินดีกับคนของ
เธอ
 
บอก
Asus2 
เขาให้เขา
Dmaj7 
ได้ฟัง
Bm7 
ฉันขอเป็นฝ่
ายหลีกทางได้
Asus2 
ไหม  
F# 
 
ฝากความ
Dmaj7 
ยินดีกับเธอสอง
คน
 
C#7 
ม่ช้าฉันคง
F#m 
ทำใจได้
Dmaj7 
ฉันยินดีจากไ
ป.. 
 
ฉันเต็มใจเพื่อเธอ

INSTRU | Dmaj7 | Asus2 | Bm7 E | Asus2 |

 
บอกกับ
Bm7 
เขาว่าเขาโชค
ดี
 
ที่เป็น
Asus2 
คนชนะใ
Dmaj7 
จเธอ
 
บอกกับ
Bm7 
เขาว่าฉันรักเ
ธอมากมายเท่า
Amaj7 
ไหร่

 
บอกด้วย
Bm7 
ความจริงใจจาก
ฉัน
 
ว่าเธ
Asus2 
อเองมีค่าเ
Dmaj7 
พียงใด
 
อยากให้
Bm7 
เขาได้รักรู้
สึกกับเธออย่า
Asus2 
งฉัน

Bm7 
ฉันรักแต่เ
ธอ 
 
 
Asus2 
และรักมา
Dmaj7 
นานเกินไป
Bm7 
ยิ่งรักเท่าไ
หร่ยิ่งอยากยอ
Asus2 
มแพ้
Bm7 
ฉันขออย่างเดี
ยว  
Asus2 
ให้เขาจริง
Dmaj7 
ใจดูแล
Bm7 
อย่างที่ฉันได้
ทำ 
 
เพื่อเธอเ
F# 
สมอ

 
ฝากความ
Dmaj7 
ยินดีกับคนของ
เธอ
 
บอก
Asus2 
เขาให้เขา
Dmaj7 
ได้ฟัง
Bm7 
ฉันขอเป็นฝ่
ายหลีกทางได้
Asus2 
ไหม  
F# 
 
ฝากความ
Dmaj7 
ยินดีกับเธอสอง
คน
 
C#7 
ม่ช้าฉันคง
F#m 
ทำใจได้
Dmaj7 
ฉันยินดีจากไ
ป.. 
 
ฉันเต็มใจเพื่อเธอ

INSTRU | Dmaj7 | Asus2 | Bm7 E | Asus2 |
INSTRU | Dmaj7 | Asus2 | Bm7 E | F# |

 
ฝากความ
Dmaj7 
ยินดีกับคนของ
เธอ
 
บอก
Asus2 
เขาให้เขา
Dmaj7 
ได้ฟัง
Bm7 
ฉันขอเป็นฝ่
ายหลีกทางได้
Asus2 
ไหม  
F# 
 
ฝากความ
Dmaj7 
ยินดีกับเธอสอง
คน
 
C#7 
ม่ช้าฉันคง
F#m 
ทำใจได้
Dmaj7 
ฉันยินดีจากไ
ป.. 
 
ฉันเต็มใจเพื่อเธอ

OUTRO | Dmaj7 | Asus2 | Dmaj7 |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ฝากความยินดี – CLASH
 โฆษณา