คอร์ดเพลง Always Somewhere – Scorpions

  
Text   

INTRO | C | G | F E | Am | ( 5 Times )
INTRO | C | G | Am | Am |

 
A
rrive at seve
n the pla
ce 
 
feel
 
goo
Am 
d
 
N
o time to call
 you 
 
today
Am 
 
E
ncores till elev
en then Chi
nese
 food
Am 
 
B
ack to the hot
el 
 
agai
Am 
n

INSTRU | C | G | F E | Am |
INSTRU | C | G | Am | Am |

 
I
 call your num
ber the lin
 
ain
’t 
 
free 
Am 
 
I
 like to tel
l you come to me
Am 
 
A
 night 
 
without
 you 
 
see
ms like a l
ost 
 
dre
Am 
am
 
L
ove I can’t tel
l you how I fee
Am 
l

 
A
lways 
 
som
ewhere
 
Mis
Am 
s you where I’ve been
 
I
’l l be bac
k to love you agai
n       
 
A
lways 
 
som
ewhere
 
M
Am 
iss you where I’ve been
 
I
’ll be bac
k to love you agai
n       

INSTRU | C | G | F E | Am | ( 4 Times )

 
A
nother 
 
mor
ning 
 
anot
her
place
Am 
 
T
he only 
 
day
 off is far awa
Am 
y
 
B
ut every 
 
cit
y has see
n me in 
the 
 
end
Am 
 
A
nd brings 
 
me
to you agai
Am 
n

 
A
lways 
 
som
ewhere
 
M
Am 
iss you where I’ve been
 
I
’ll be bac
k to love you agai
n       
 
A
lways 
 
som
ewhere
 
M
Am 
iss you where I’ve been
 
I
’ll be bac
k to love you agai
n       

OUTRO | C | G | F E | Am | ( 2 Times ) | Am |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

SCORPIONS – ALWAYS SOMEWHERE
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend