คอร์ดเพลง เธอมันเเค่ของเก่า – เนสกาเเฟ ศรีนคร

  
Text   

คอร์ดเพลง เธอมันเเค่ของเก่า เนสกาแฟ ศรีนคร

เนสกาเเฟ ศรีนคร

คอร์ดเพลง เธอมันเเค่ของเก่า

ศิลปิน : เนสกาเเฟ ศรีนคร

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม : Single เธอมันเเค่ของเก่า

คีย์คอร์ดเพลง เธอมันเเค่ของเก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง เธอมันเเค่ของเก่า
คอร์ด

INTRO | Am G | Am Am G | Am |
INTRO | Am G | Am | Am G | F |

 
ถ้ามื้อนี่
Am 
เจ้าสิมา
ขอเขา
Am 
คืน
 
ให้เจ้ายืน
Am 
 อยู่หม่องเก่า
 นั้นดีแ
ล้ว
 
เข้าใจว่
าเคยฮัก
กัน 
 
ตอนนี้มัน
Em 
ก็เลิกกัน
Am 
แล้ว
 
ต่างคน
ต่างมีแนวต้องเลิก
รา

 
แต่มื้อนี่
Am 
เจ้าบอกว่า
 โดนแย่ง
Am 
แฟน
 
นี่คนเด้อ
Am 
 เขาบ่แม่น
ดอกสิ่ง
ของ
 
คนเขา
ก็มีหัวใ
จ 
 
มีความรู้สึก
Em 
 มีสมอง
Am 
 
บ่ได้หน้าด้าน
แย่งของไผมาครอง
 
อย่ามาจองหอง
 ให้เลิกละลาน
Am 

 
* คั่นคิด
Dm 
ว่าเจ้าของดี 
 
สิปล่อยเขา
Am 
มาทำไม
 
คือบ่รั
Dm 
กษาเอาไว้
ละเลยไป
จนต้องเลิก
รา
 
แล้วมา
เสียดายอิหยัง
 ตอนที่เขา
Em 
ควงคนใหม่มา
Am 
 
อย่ามาเฮ็ดโตบ่
มีราคา 
 
จิกกัดคือหมา
 
อยากได้ของคืน
Am 
..       

 
** อดีตหลบไป
ปัจจุบัน
เขาจะเ
Am 
ดิน
 
อยากบวกก็เ
ชิญ 
 
บ่เคยขัดจั
ดให้ว่า
มา
 
อดีต
แค่เคยรัก
กัน 
 
ปัจจุบัน
Em 
นั้นรักมากกว่า
Am 
 
อย่าสะเออ
Dm 
ะอย่าเสนอหน้า
 
อย่าหน้าหนา
 เธอมันแค่ของเก่า
Am 

 
นา
Am 
.. น๊า.. นา
..  น๊า.. นา
..       
 
นา
Am 
.. น๊า.. นา
..  น๊า.. นา
..       
 
นา
Am 
.. น๊า.. นา
..  น๊า.. นา
..       
 
นา
Am 
.. น๊า.. นา
..  น๊า.. นา
..       

INSTRU | F G | Em Am | F | E | Am |

( * ) ( ** ) ( ** )

 
เธอมันแค่ข
Am 
องเก่าอย่ามาทำตัว
ไม่มีค่า
 
ตามจิก
ตามด่าอย่าเสียเวลา
นะขอบอก
 
อย่าคิด
Am 
ว่าเจ๋งเธอมัน
แค่คนกระจอก
 
ไม่ต้องพยา
ยามหรอก 
 
ต่างคน
ก็ต่างไป.. 
 
Am 
อเคร๊

 
นา
Am 
.. น๊า.. นา
..  น๊า.. นา
..       
 
นา
Am 
.. น๊า.. นา
..  น๊า.. นา
..       
 
นา
Am 
.. น๊า.. นา
..  น๊า.. นา
..       
 
นา
Am 
.. น๊า.. นา
..  น๊า.. นา
..       

OUTRO | Am |

เนื้อเพลง
ถ้ามื้อนี่เจ้าสิมาขอเขาคืน
ให้เจ้ายืน อยู่หม่องเก่า นั้นดีแล้ว
เข้าใจว่าเคยฮักกัน ตอนนี้มันก็เลิกกันแล้ว
ต่างคนต่างมีแนวต้องเลิกรา

แต่มื้อนี่เจ้าบอกว่า โดนแย่งแฟน
นี่คนเด้อ เขาบ่แม่นดอกสิ่งของ
คนเขาก็มีหัวใจ มีความรู้สึก มีสมอง
บ่ได้หน้าด้านแย่งของไผมาครอง
อย่ามาจองหอง ให้เลิกละลาน

* คั่นคิดว่าเจ้าของดี สิปล่อยเขามาทำไม
คือบ่รักษาเอาไว้ละเลยไปจนต้องเลิกรา
แล้วมาเสียดายอิหยัง ตอนที่เขาควงคนใหม่มา
อย่ามาเฮ็ดโตบ่มีราคา จิกกัดคือหมา
อยากได้ของคืน..       

** อดีตหลบไปปัจจุบันเขาจะเดิน
อยากบวกก็เชิญ บ่เคยขัดจัดให้ว่ามา
อดีตแค่เคยรักกัน ปัจจุบันนั้นรักมากกว่า
อย่าสะเออะอย่าเสนอหน้า
อย่าหน้าหนา เธอมันแค่ของเก่า

นา.. น๊า.. นา..  น๊า.. นา..       
นา.. น๊า.. นา..  น๊า.. นา..       
นา.. น๊า.. นา..  น๊า.. นา..       
นา.. น๊า.. นา..  น๊า.. นา..       

( ดนตรี )

( * ) ( ** ) ( ** )

เธอมันแค่ของเก่าอย่ามาทำตัวไม่มีค่า
ตามจิกตามด่าอย่าเสียเวลานะขอบอก
อย่าคิดว่าเจ๋งเธอมันแค่คนกระจอก
ไม่ต้องพยายามหรอก ต่างคนก็ต่างไป.. โอเคร๊

นา.. น๊า.. นา..  น๊า.. นา..       
นา.. น๊า.. นา..  น๊า.. นา..       
นา.. น๊า.. นา..  น๊า.. นา..       
นา.. น๊า.. นา..  น๊า.. นา.. 
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง : เธอมันแค่ของเก่า
ศิลปิน : เนสกาแฟ ศรีนคร
คำร้อง / ทำนอง : เนสกาแฟ ศรีนคร
เรียบเรียง : สุเทพ หะขุนทด
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend