คอร์ดเพลง ผัวน้อย – เพชร สหรัตน์

  
Text   

คอร์ดเพลง ผัวน้อย เพชร สหรัตน์

เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง ผัวน้อย

ศิลปิน : เพชร สหรัตน์

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง ผัวน้อย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง ผัวน้อย - เพชร สหรัตน์

INTRO | Am | Am | F G |
INTRO | Am Em | Am Em |
INTRO | Am Em | F | G |

 
ยังบ่ได้ตาย
กะได้ไปนรก
 
เมื่อไปตก
Am 
หลุมฮักแฟน
Em 
เขา
 
บ่เคยฮู้ม
าก่อนว่าใจข
Em 
องเจ้า
 
มีอี
กคนที่เขาเอิ้นเจ้าว่าเมีย

 
ศาลเตี้ย
สั่งใจว่าให้ถ
อย
 
เป็นผัวน้อย
Am 
มันเจ็บมัน
Em 
ปวดใจ
 
ก่อสิห
ลงผิด 
 
ย้อนเจ้า
Em 
ตั๋วอ้าย
 
ข้อความ
ที่เจ้าโพสต์ไว้
 
อยากได้แฟน
แท้น้อ

 
* เจ้า
กะบอกว่าหล่อ 
 
เจ้าบอกว่ามัก
 
ฮักหลาย
Em 
สไตล์นี้
 
เลย
หลงฮักเ 
 
จ้าคัก
Em 
อีหลี
 
รู้ตัว
อีกที 
 
เจ้ามีผัว
แล้ว 
 
โอ้วว..

 
** ผัวน้อย
 เว้าค่อย 
 
กะเจ็บในใ
Am 
 
สเตตัสขึ้นไว้
หาสิแตกทำไม
ถ้าใจยังมีคู่
 
ตั๋ว
ให้ฮักแล้วกะเตะ
เข้าป่า
 
ทั้งฮัก
Em 
ทังย้านผัวใหญ่เ
Am 
ขาฮู้
 
สเตตัส
ขึ้นไว้ตั๋วหมู
 ให้มาขึ้น
เขียง 
 
โอ้วว
..

INSTRU | Am Em | Am Em |
INSTRU | Am Em | F | G |
INSTRU | F | Em | F | G |

 
ถอยออกมา
น้ำตากะไหล
 
อยู่ต่อไปหั
Am 
วใจกะเจ็บ
Em 
 
สเตตัส
ฮู้ขี้ 
 
ตั๋วใจใ
Em 
ห้เจ็บ
 
เก็บซ่อน
เฮาไว้ 
 
เป็นได้แค่ผัว
น้อย.. 
 
โอ้วว..

( * ) ( ** )

OUTRO | Am Em | Am Em |
OUTRO | Am Em | F | G | Am |

เนื้อเพลง
ยังบ่ได้ตายกะได้ไปนรก
เมื่อไปตกหลุมฮักแฟนเขา
บ่เคยฮู้มาก่อนว่าใจของเจ้า
มีอีกคนที่เขาเอิ้นเจ้าว่าเมีย

ศาลเตี้ยสั่งใจว่าให้ถอย
เป็นผัวน้อยมันเจ็บมันปวดใจ
ก่อสิหลงผิด ย้อนเจ้าตั๋วอ้าย
ข้อความที่เจ้าโพสต์ไว้
อยากได้แฟนแท้น้อ

* เจ้ากะบอกว่าหล่อ เจ้าบอกว่ามัก
ฮักหลายสไตล์นี้
เลยหลงฮักเ จ้าคักอีหลี
รู้ตัวอีกที เจ้ามีผัวแล้ว โอ้วว..

** ผัวน้อย เว้าค่อย ๆกะเจ็บในใจ
สเตตัสขึ้นไว้หาสิแตกทำไมถ้าใจยังมีคู่
ตั๋วให้ฮักแล้วกะเตะเข้าป่า
ทั้งฮักทังย้านผัวใหญ่เขาฮู้
สเตตัสขึ้นไว้ตั๋วหมูให้มาขึ้นเขียง โอ้วว..

( ดนตรี )

ถอยออกมาน้ำตากะไหล
อยู่ต่อไปหัวใจกะเจ็บ
สเตตัสฮู้ขี้ ตั๋วใจให้เจ็บ
เก็บซ่อนเฮาไว้ เป็นได้แค่ผัวน้อย.. โอ้วว..

( * ) ( ** )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ ผัวน้อย
เพลง : ผัวน้อย เพชร
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์
คำร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend