คอร์ดเพลง พบเธอในฝัน – แฮมเมอร์

  
Text   

คอร์ดเพลง พบเธอในฝัน Hammer (แฮมเมอร์)

แฮมเมอร์

คอร์ดเพลง พบเธอในฝัน

ศิลปิน : Hammer (แฮมเมอร์)

แนวเพลง : #เพื่อชีวิต

Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง พบเธอในฝัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

พบเธอในฝัน - Hammer
คอร์ด พบเธอในฝัน

INTRO | G D | G | Am D | G |

 
แว่วสาย
Em 
ลมผ่าน
D 
ทิวแมก
G 
ไม้
 
ฟังดูคล้ายๆ เสียงคร่ำค
D 
รวญสะอื้น
Em 
ไห้
 
มองยอดต
G 
าลโอนเอนอ่อนไ
Em 
หว
 
เหมือนดั่งดวงใจ ใครคน
Am 
หนึ่งเริ่มไหวโอ
D 
นเอน

 
โอ้สาย
G 
ฝน 
 
พร่างพ
D 
รมจาก
G 
ฟ้า
 
กระทบกา
Am 
ยาลมพัด
D 
มาหนาว
Em 
สั่น
 
ค่ำ
G 
คืน.. 
 
ที่ไร้แสงจั
Em 
นทร์
 
ที่พร่ำรำ
Am 
พันพบเธอใน
D 
ฝันตลอด
G 
คืน

 
*  
D 
พอสิ้นคืนเช้าขึ้นวั
Em 
นใหม่
 
อากาศสดใ
G 
ส 
 
รอบก
D 
ายยังได้ชุ่ม
Em 
ฉ่ำ
 
แต่ไม่มีเ
C 
ธอเอ่ยคำหยอกล้อเคล้าคลอสุข
D 
สันต์
 
เปลี่ยน
Em 
คืน 
 
เปลี่ยน
D 
วัน
 
หัวใจเธอ
Am 
นั้นเปลี่ยนผันไ
D 
ปไหน

 
** ดวงใ
G 
จ..ฉันเ
D 
พียงก้อนเนื้อเล็
G 
กๆ
 
จะให้แข็งเ
G 
ป๊ก 
 
มั่น
D 
คงเหมือนเหล็กได้ไ
G 
 
แม่สาวตาโ
G 
ศก 
 
เธอ
Em 
คงไม่โหดไม่ร้
D 
าย
 
กระชากหัว
Am 
ใจ 
 
ของฉันไ
D 
ปอย่างท
G 
รนง

INSTRU | G D | G | Am D | G |
INSTRU | G D | Em | Am D | G |

( * ) ( ** )

OUTRO | G D | G | Am D | G |

เนื้อเพลง พบเธอในฝัน
แว่วสายลมผ่านทิวแมกไม้
ฟังดูคล้ายๆเสียงคร่ำครวญสะอื้นไห้
มองยอดตาลโอนเอนอ่อนไหว
เหมือนดั่งดวงใจใครคนหนึ่งเริ่มไหวโอนเอน

โอ้สายฝน พร่างพรมจากฟ้า
กระทบกายาลมพัดมาหนาวสั่น
ค่ำคืน.. ที่ไร้แสงจันทร์
ที่พร่ำรำพันพบเธอในฝันตลอดคืน

* พอสิ้นคืนเช้าขึ้นวันใหม่
อากาศสดใส รอบกายยังได้ชุ่มฉ่ำ
แต่ไม่มีเธอเอ่ยคำหยอกล้อเคล้าคลอสุขสันต์
เปลี่ยนคืน เปลี่ยนวัน หัวใจเธอนั้นเปลี่ยนผันไปไหน

** ดวงใจ..ฉันเพียงก้อนเนื้อเล็กๆ
จะให้แข็งเป๊กมั่นคงเหมือนเหล็กได้ไง
แม่สาวตาโศก เธอคงไม่โหดไม่ร้าย
กระชากหัวใจ ของฉันไปอย่างทรนง

( ดนตรี )

( * ) ( ** )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ พบเธอในฝัน
อารี ประธาน-ร้องนำ
อนุชา ประธาน-กีตาร์ ,ไวโอลิน,ร้อง
ชาลี ประธาน-เพอคัสชั่น
วินัย ประธาน-แอคคอเดียน,เมาท์,ขลุ่ย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend