คอร์ดเพลง ไม่ใช่ของเล่น – วงรามเกียรติ์

  
Text   

คอร์ดเพลง ไม่ใช่ของเล่น วงรามเกียรติ์

วงรามเกียรติ์

คอร์ดเพลง ไม่ใช่ของเล่น

ศิลปิน : วงรามเกียรติ์

แนวเพลง : #สตริง

Single : เพลงใหม่ 2019

คีย์คอร์ดเพลง ไม่ใช่ของเล่น คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

ไม่ใช่ของเล่น คอร์ด

INTRO | A | C#m | D | E |

 
แรก
A 
คบกันใหม่ๆ 
 
เอาใ
E 
จทุกอย่าง
 
อยากไปดู
F#m 
หนังเดินห้าง 
 
ก็พาไ
E 
 
บอกรัก
A 
กันอย่างโน้นอย่างนั้น
 
บอกว่าฉั
E 
นคือลมหายใจ
 
เลยยอมยก
D 
ตัว 
 
และหัวใ
E 
จ 
 
ให้กับเธ
A 

 
* แต่พอได้
F#m 
ฉันไปแล้ว 
 
กลับไ
E 
ม่สนใจ
 
ทำ
D 
ตัวห่างไกล 
 
ไม่ใ
A 
ยดี
 
อยากให้
F#m 
เธอเป็นคนสุดท้ายใน
E 
ชีวิตนี้
 
แต่เ
D 
ธอ.. 
 
ก็มาทิ้งกันไป
E 

 
** ได้แล้วทิ้
A 
ง 
 
เค้าเรียกไ
E 
อลูกหม
F#m 
 
ได้แล้วรักษ
D 
า 
 
เค้าเรียกลูกผู้ชา
E 
 
หัวใจของฉั
A 
น 
 
ให้เธอไปแล้
E 
 
โปรดรั
F#m 
กษาน่ะรู้ไหม
 
อยากเป็นลูกห
D 
มาหรือลูกผู้ชาย 
 
ก็เลือกเ
E 
อา
 
(เพราะใจไม่ใช่ของเ
A 
ล่น)

INSTRU | E |

A 
..เอาอกเอาใจ 
 
เป็นแ
E 
ฟนที่แสนดี
 
แม้
D 
ฉันทำผิดกี่ที 
 
เธอก็ใ
E 
ห้อภัย
 
A 
ากบอกว่ารักกัน 
 
จะไม่มี
E 
วันทิ้งกันไปไหน
 
บอกว่า
D 
ฉันคือคนสุดท้
E 
าย 
 
ในชีวิตเ
A 
ธอ

F#m 
..บอกว่ารักแค่เพียงลมป
E 
าก
 
ฝากหัวใจให้เธอดู
D 
แล
 
คิดว่าเธอนั้นคือรัก
Bm 
แท้
 
แต่สุดท้ายเธอแค่หลอ
E 
กกัน 
 
เท่านั้นเอง

INSTRU | D | A | Bm | A |
INSTRU | D | C#m F#m | Bm E | D A |

( * ) ( ** ) ( ** )

 
อย่าเห็นฉันเป็นของ.
A 
..เล่น..

ไม่ใช่ของเล่น เนื้อเพลง
แรกคบกันใหม่ๆ เอาใจทุกอย่าง
อยากไปดูหนังเดินห้าง ก็พาไป
บอกรักกันอย่างโน้นอย่างนั้น
บอกว่าฉันคือลมหายใจ
เลยยอมยกตัว และหัวใจ ให้กับเธอ

แต่พอได้ฉันไปแล้ว กลับไม่สนใจ
ทำตัวห่างไกล ไม่ใยดี
อยากให้เธอเป็นคนสุดท้าย ในชีวิตนี้
แต่เธอ.. ก็มาทิ้งกันไป
ได้แล้วทิ้ง เค้าเรียกไอลูกหมา
ได้แล้วรักษา เค้าเรียกลูกผู้ชาย
หัวใจของฉัน ให้เธอไปแล้ว
โปรดรักษาน่ะรู้ไหม
อยากเป็นลูกหมาหรือลูกผู้ชาย ก็เลือกเอา
เพราะใจไม่ใช่ของเล่น

( ดนตรี )
เอาอกเอาใจ เป็นแฟนที่แสนดี
แม้ฉันทำผิดกี่ที เธอก็ให้อภัย
ปากบอกว่ารักกัน จะไม่มีวันทิ้งกันไปไหน
บอกว่าฉันคือคนสุดท้าย ในชีวิตเธอ

บอกว่ารักแค่เพียงลมปาก
ฝากหัวใจให้เธอดูแล
คิดว่าเธอนั้นคือรักแท้
แต่สุดท้ายเธอแค่หลอกกัน เท่านั้นเอง

( ดนตรี )

แต่พอได้ฉันไปแล้ว กลับไม่สนใจ
ทำตัวห่างไกล ไม่ใยดี
อยากให้เธอเป็นคนสุดท้าย ในชีวิตนี้
แต่เธอ.. ก็มาทิ้งกันไป

ได้แล้วทิ้ง เค้าเรียกไอลูกหมา
ได้แล้วรักษา เค้าเรียกลูกผู้ชาย
หัวใจของฉัน ให้เธอไปแล้ว
โปรดรักษาน่ะรู้ไหม
อยากเป็นลูกหมาหรือลูกผู้ชาย ก็เลือกเอา
เพราะใจไม่ใช่ของเล่น

ได้แล้วทิ้ง เค้าเรียกไอลูกหมา
ได้แล้วรักษา เค้าเรียกลูกผู้ชาย
หัวใจของฉัน ให้เธอไปแล้ว
โปรดรักษาน่ะรู้ไหม
อยากเป็นลูกหมาหรือลูกผู้ชาย ก็เลือกเอา
เพราะใจไม่ใช่ของเล่น

อย่าเห็นฉันเป็นของ..เล่น
มิวสิควิดีโอ ไม่ใช่ของเล่น
เพลง #ไม่ใช่ของเล่น
เพลง ไม่ใช่ของเล่น
ศิลปิน: วงรามเกียรติ์
คำร้อง/ทำนอง:ณัฐวุฒิ วังบุญคง
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ ( จำเป็น )
ไม่ใช่ของเล่น - วงรามเกียรติ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend