คอร์ดเพลง สาวงาม 23 อำเภอ – โซแหละ ออม

  
Text   

INTRO | A E | D E |

 
ผ่านเมือ
งสุราษธานี
 
 
เข้าเขตคอนศ
รีที่อำเภอ
หนอม
 
สาวสว
ยหน้าใสกินใจ
อ่อนน้อม
 
หลงรัก
สาวหนอมจนลื
มไม่ลง
 
สิช
ลคนงามรวยน้ำ
ใจ
 
ธารา
เมืองใหญ่สาวใจ
มั่นคง
 
รักแท้
และซื่อตร
ง 
 
สาวพรหมคีรี

 
ผิวสว
C#m 
ย งามครบ อยู่น
F#m 
บพิตำ
 
หน้าตา
คมขำ 
 
ต้องสา
วฉวาง
 
ตาค
C#m 
มผมยาว 
 
นิว่าสา
F#m 
วช้างกลาง
 
พูดเพรา
ะแหลงหวาน 
 
สาวลานก
า..

 
* เมืองคอ
นเที่ยวไหนกะไป
ได้
 
ธรรมชา
ติมากมาย 
 
ให้มา
เยือน
 
วัฒนธรร
มล้ำค่า 
 
อย่าลืม
เลือน
 
อยากชวนเพื่อ
นมาเที่ยวเมือง
คอน
 
มาแล
หนังลุง 
 
มโน
ราห์
 
เพลงบอกถ้อยท่
าให้มาเยือนที่
นี่
 
สาว ๆ
 เมืองคอนกะใจ
ดี
 
ยีบสาม
อำเภอของเมือง
คอนศรี
 
ของดีมากห
 
 
 
นา..

INSTRU | A E | D E |

 
น่ารั
ก 
 
แก้มแดงดังแส
งตะวัน
 
น้องอยู่
บางขันใช่
หม้าย
 
เอวบ
างร่างเล็ก 
 
เด็กหัว
ไทร
 
ถึงเชียรใหญ่
  สาว ๆ กะใจ
ดี
 
พระพร
หม 
 
คิ้วคมดังนา
งฟ้า
 
ถ้ำพรรณร
า 
 
นี่แหละคือเท
พี
 
ทุ่งสง
 สาว ๆ กะใจ
ดี
 
นาบอ
นแถวประนี้
 มากมีสาวงา

 
สวยทั
C#m 
นสมัย 
 
สาวใน
F#m 
เมือง
 
มีกริยา
ลือเลื่อง 
 
สาวเมือ
งปากนัง
 
จุฬาภร
C#m 
ณ์ ร่อนพิบูลย์ ฉาดน่
F#m 
ารักครัน
 
สาวพิบูล
ทุ่งใหญ่นั้น 
 
รักคือรักจริ

( * )

 
สาวชะอว
ด 
 
ลือชื่อทำกับ
ข้าว
 
หมูกโด่
งผิวขาว 
 
สาวเฉลิม
พระเกียรติ
 
หลงรัก
สาวไหนกะให้
แคบบอก
 
แต่อย่าม
าเพื่อคิดจะหล
อก..
 
ให้สาวคอนต้องเสีย
ใจ

 
รักสา
วแค่ไหน 
 
กะให้
แคบบอก
 
แต่อย่าม
าเพื่อคิดจะหล
อก..
 
ให้สาวคอนต้องเสีย
ใจ…

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend