คอร์ดเพลง ผู้ชายใจหมา – บัวแก้ว ศรีอุบล

  
Text   

ผู้ชายใจหมา – บัวแก้ว ศรีอุบล


INTRO | Am G | C | Dm Em | Am |
INTRO | Am G | Am | Dm Em | Am |

Am 
นั่งน้ำตาโฮ่งไหล 
 
คิด
G 
ไปถึงเรื่องอดีต 
 
ชี
Dm 
วิต..
G 
นี้ 
 
นี่บ่เคยสม
C 
หวัง
 
น้ำ
Am 
ตาต้องไห
G 
ลเฮี่ย 
 
ได้เป็นเ
C 
มียแค่ข้า
Am 
มวัน 
 
เจ็บแ
G 
ฮงตั้งแต่วัน
Em 
นั้น 
 
จนฮอดมื้
Am 
อตาย

Am 
ฮักคำนี้ 
 
ได้
G 
ยินจนว่าชิ
C 
นหู 
 
 
Dm 
แต่ในใจกะ
G 
ฮู้ 
 
เป็นแน
C 
วสี่ขา
E7 
Am 
ไผกะเว่าได้ตั้ว 
 
บอก
C 
ฮักแล้วบอก
Dm 
ลา 
 
จน
G 
น้องจมบ่อน้ำ
Em 
ตา 
 
จนว่า
Am 
ใจเพ

 
* สิถิ่มกันง่ายด
F 
าย 
 
ผู้ช
G 
ายมันโตสี่
Am 
ขา
 
สิฮักสิ
F 
ลา 
 
มันง่
G 
ายเกินไปบ้
C 
อพี่
 
เห็นว่ากะให้ตั้ง
Am 
โต 
 
คั่นอ้ายสิถิ่มกันอิ
Dm 
หลี
 
ถึงน้องมันสิบ่
Em 
ดี 
 
แต่ให้
G 
พี่เบิดแล้วหั
Am 
วใจ

 
** ได้หย่ำแล้วสิคล
F 
าย 
 
เซาสา
G 
อ้ายบ่แม่นหมากฝ
Am 
รั่ง
 
พออยากสิฮ้องดัง  
F 
ๆ 
 
เซาสา
G 
อ้ายผู้ชายใจห
C 
มา
 
ฮักกันแบบแมว  
Am 
ๆ 
 
ได้กันแล้วมีแต่สิ
Dm 
ป๋า
 
แบบนี้เขาเอิ้น ห.ม.
G 
า. 
 
เบิดคำสิ
Em 
ว่านำผู้ชา
Am 
ย…ใจหมา

INSTRU | Am | Em | Dm G | C E7 |
INSTRU | F G | C Am | Dm G | Am |

( *, ** )

INSTRU | F G | C E7 | Dm G | Am |

เนื้อเพลง
นั่งน้ำตาโฮ่งไหล คิดไปถึงเรื่องอดีต
ชีวิตนี้ นี่บ่เคยสมหวัง
น้ำตาต้องไหลเฮี่ย ได้เป็นเมียแค่ข้ามวัน
เจ็บแฮงตั้งแต่วันนั้น จนฮอดมื้อตาย

ฮักคำนี้ ได้ยินจนว่าชินหู
แต่ในใจกะฮู้ เป็นแนวสี่ขา
ไผกะเว่าได้ตั้ว บอกฮักแล้วบอกลา
จนน้องจมบ่อน้ำตา จนว่าใจเพ

สิถิ่มกันง่ายดาย ผู้ชายมันโตสี่ขา
สิฮักสิลา แต่ให้พี่เบิดแล้วหัวใจ

ได้หย่ำแล้วสิคลาย เซาสาอ้ายบ่แม่นหมากฝรั่ง
พออยากสิฮ้องดังๆ เซาสาอ้ายผู้ชายใจหมา
ฮักกันแบบแมวๆ ได้กันแล้วมีแต่สิป๋า
แบบนี้เขาเอิ้น ห.ม.า. เบิดคำสิว่านำผู้ชายใจหมา
เพลง ผู้ชายใจหมา
นักร้อง บัวแก้ว ศรีอุบล
คำร้อง/ทำนอง โต้ง เมืองศรี
เรียบเรียง เอ็ม ข้าวหลาม
บัวแก้ว ศรีอุบล ผู้ชายใจหมา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend