คอร์ดเพลง ที่หนึ่งไม่ไหว – ไอน้ำ

  
Text   

INTRO | G A | F#m Bm |
INSTRU | Em | A | Asus4 A |

 
ฉัน
รู้ตัวดี
Bm 
  
 
ว่าฉั
Em 
นไม่มีค
วามหมาย
 
ให้เ
ธอสน
Bm 
ใจ 
 
จะ
Em 
เทียบอะไรกั
บเขา
 
F#m 
น 
 
ที่เธอ
Bm 
โปรด 
 
หมดใจเ
F#m 
ธอคือเขา
Bm 
 
ฉันรู้แ
Em 
ละขอยอมรับโดยดี

 
ฉัน
ไม่กล้า
Bm 
หรอก 
 
เรียก
Em 
ร้องอะไรจ
ากเธอ
 
ได้แ
ต่นั่งเ
Bm 
หม่อ 
 
บ่น
Em 
เพ้ออะไรไ
ปอย่างนี้
 
เผื่อ
F#m 
นกได้ยิน
Bm 
 จะคาบ
F#m 
เอาคำนี้
Bm 
 
ไปบอก
Em 
ให้เธอรู้ความในใจ

 
* ที่หนึ่งไม่ไหว
 ฉันเ
ต็มใจขอเป็น
F#m 
แค่ที่สอง
Bm 
 
ยอม
Em 
เป็นคนสำรอง
ตลอดไป
 
D7 
 
ที่หนึ่งให้เขา
 ขอที่
สองให้ฉัน
F#m 
จะได้ไหม
Bm 
 
รบกวน
Em 
เธอเกินไปรึ
เปล่า

 
** ขอ
แค่มีเ
Bm 
ธอ 
 
ให้ฉั
Em 
นไว้เพ้อ
และแอบซึ้ง
 
ไม่
ต้องที่ห
Bm 
นึ่ง 
 
แค่ข
Em 
อรักเธอ
ในแบบเขา
 
เก็
F#m 
บ 
 
ไว้ในใจ
Bm 
 เผื่อว่า
F#m 
เวลาเหงา
Bm 
 
 
ฉันขอ
Em 
มีเธอไว้คิด
ถึงก็พอ
 

INSTRU | D Bm | Em A |
INSTRU | D Bm | Em A |
INSTRU | F#m Bm | F#m Bm | Em | A |

( * ) ( ** )

 
เก็บ
F#m 
ไว้ 
 
ในใจ
Bm 
 เผื่อว่า
F#m 
เวลาเหงา
Bm 
 
ฉันขอ
Em 
มีเธอไว้คิด
ถึงก็พอ
 
 
Dsus2 
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend