คอร์ดเพลง ดีเกินไป – Smile Buffalo

  
Text   

INTRO | D A | Bm G A | D A | Bm |
( 2 Times )

 
ก่อนวันนั้น
 สองเรา
ผูกพันคล้าย
Bm 
เพื่อน
 
เธอเคยเตือน
 ให้คง
ดั่งเพื่อนรักไว้
Bm 
 
แต่ใ
นใจ
คอยหวัง
Bm 
ให้เราผูกพันกันมากกว่า
 
เพื่อน
Em 
ดี 
 
จึงให้เธอทั้ง
ใจ

 
ผิดใช่ไหม
 ที่ฉัน
ห้ามใจไม่อยู่
Bm 
 
ก็น่าจะรู้
ที่ทำ
เพื่อคำว่ารัก
Bm 
 
แค่
คำที่เธอ
 คอยย้ำ
Bm 
คอยห้ามใจฉัน
 
มันยิ่งกว่าเชื้อ
Em 
เพลิง 
 
ที่คอยเผา
ใจ

 
* เลิกพูดได้ไหม
 ว่าฉันดีเ
กินไป
 
นั่
Bm 
นหรือเหตุผล
ที่ 
 
ให้
 ได้
 
ไม่รัก
ก็อย่าทำเห็น
Bm 
ใจ   
   
 
ถ้
าเลือกจะไป
แค่บอก
Bm 
ความจริงเท่านั้น
 
อย่ามาฆ่ากันด้วยคำว่า ดีเกินไป
 

INSTRU | D A | Bm G A | D A | Bm |
( 2 Times )

 
จากแววตา
 คิดหรือ
อ่านใจไม่ออก
Bm 
 
ไม่ต้องปิดบัง
 ซ้ำเติม
ด้วยคำหวานๆ
Bm 
 
ถ้
าหากมีใจ
ต่อว่าแ
Bm 
รงๆ 
 
ให้ฉัน
 
ทำใจได้ง่าย
Em 
ลง 
 
ก็อยากให้เข้า
ใจ

( * ) ( * )

INSTRU | D A | Bm G A | D A | Bm |
INSTRU | D A | Bm G A | D A | Bm |
INSTRU | D A | Bm G A |

 
ย่ามาฆ่ากัน
ด้วยคำว่า 
 
ดีเ
Bm 
กินไป 
 
(ว่าดีเกินไป)
 
ฉั
นมันไม่ดีพ
อใช่ไหม
Bm 
 หรือเธอ
มีคน
ใหม่
 
ย่ามาใช้เลย
ได้คำว่า 
 
ดีเกิน
Bm 
ไป…. 
 
 
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend