คอร์ดเพลง ยอมจำนนฟ้าดิน โบวี่

  
Text   
คอร์ดเพลง ยอมจำนนฟ้าดิน ศิลปิน โบวี่ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bb Dm Cm F คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Bb | Dm | Cm F | Bb | Bb |

 
อยากต่อ
Bb 
ว่าฟ้าดิน ที่ให้เราพบเจอ แต่ไม่
Dm 
ยอมจับเราคู่กัน
 
ฟ้า
Cm 
ดินจงใจแกล้งเ
F 
รา 
 
เธอว่ารึเป
Bb 
ล่า
 
ทำไม
Bb 
นะต้องห้ามรักกัน 
 
ความเหมาะ
Dm 
สมนะหรือที่ยืนยาว
Cm 
ถึงในใจมัน
F 
ค้าน 
 
สุดท้ายต้อง
Bb 
ยอมจำนน..

 
ก่อน
Cm 
ถนนของเราแยกกัน 
 
ก่อนความ
Dm 
ฝันของเราสิ้นลง
 
แค่อยาก
Eb 
พบกับเธอ
C/E 
สักหน 
 
สบตา
F 
อีกครั้ง..

 
แค่ให้ฉันได้บอกเ
Bb 
ธอสักคำ 
 
พูดในวันที่
Dm 
จำต้องจาก
 
อยากให้
Cm 
รู้ว่ารักเธอมาก 
 
และจะ
F 
รัก 
 
รักตลอดไป
 
เกิดชาติ
Bb 
นี้แค่ได้พบเธอ 
 
เกิดชาติ
Dm 
หน้าค่อยฝันกันใหม่
Cm 
วันนี้ใจสลาย.. 
 
 
F 
ยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไ
Bb 
กลกัน..

INSTRU | Bb | Dm | Cm F | Bb |

 
พอใจแ
Bb 
ล้วใช่ไหมฟ้าดิน 
 
ที่ได้
Dm 
เห็นว่าคนต้อยต่ำ
Cm 
มันต้องเจ็บต้อง
F 
ช้ำต้องน้ำ
Bb 
ตาตก 
 
 
F 
 
โลกใบ
Bb 
นี้มีคนมากมาย 
 
ทำไม
Dm 
ต้องเป็นเราสองคน
Cm 
ยอมจำนนให้แ
F 
ล้วหวังว่าคง
Bb 
พอใจ..

 
ก่อน
Cm 
ถนนของเราแยกกัน 
 
ก่อนความ
Dm 
ฝันของเราสิ้นลง
 
แค่อยาก
Eb 
พบกับเธอ
C/E 
สักหน 
 
สบตา
F 
อีกครั้ง..

 
แค่ให้ฉันได้บอกเ
Bb 
ธอสักคำ 
 
พูดในวันที่
Dm 
จำต้องจาก
 
อยากให้
Cm 
รู้ว่ารักเธอมาก 
 
และจะ
F 
รัก 
 
รักตลอดไป
 
เกิดชาติ
Bb 
นี้แค่ได้พบเธอ 
 
เกิดชาติ
Dm 
หน้าค่อยฝันกันใหม่
Cm 
วันนี้ใจสลาย.. 
 
 
F 
ยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกัน..

INSTRU | Bb | Dm | Eb Cm | F |

 
แค่ให้ฉันได้บอกเ
Bb 
ธอสักคำ 
 
พูดในวันที่
Dm 
จำต้องจาก
 
อยากให้
Cm 
รู้ว่ารักเธอมาก 
 
และจะ
F 
รัก 
 
รักตลอดไป
 
เกิดชาติ
Bb 
นี้แค่ได้พบเธอ 
 
เกิดชาติ
Dm 
หน้าค่อยฝันกันใหม่
Cm 
วันนี้ใจสลาย.. 
 
 
F 
ยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไ
Bb 
กลกัน..
Cm 
คนรักกันใย
F 
ฟ้าดินถึงไม่เข้าใจ..

OUTRO | Bb | Dm | Cm F | Bb |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง ยอมจำนนฟ้าดิน


อยากต่อว่าฟ้าดิน ที่ให้เราพบเจอ แต่ไม่ยอมจับเราคู่กัน
ฟ้าดินจงใจแกล้งเรา เธอว่ารึเปล่า
ทำไมนะต้องห้ามรักกัน ความเหมาะสมนะหรือที่ยืนยาว
ถึงในใจมันค้าน สุดท้ายต้องยอมจำนน..

ก่อนถนนของเราแยกกัน ก่อนความฝันของเราสิ้นลง
แค่อยากพบกับเธอสักหน สบตาอีกครั้ง..

แค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำ พูดในวันที่จำต้องจาก
อยากให้รู้ว่ารักเธอมาก และจะรัก รักตลอดไป
เกิดชาตินี้แค่ได้พบเธอ เกิดชาติหน้าค่อยฝันกันใหม่
วันนี้ใจสลาย.. ยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกัน..

( ดนตรี )

พอใจแล้วใช่ไหมฟ้าดิน ที่ได้เห็นว่าคนต้อยต่ำ
มันต้องเจ็บต้องช้ำต้องน้ำตาตก
โลกใบนี้มีคนมากมาย ทำไมต้องเป็นเราสองคน
ยอมจำนนให้แล้วหวังว่าคงพอใจ..

ก่อนถนนของเราแยกกัน ก่อนความฝันของเราสิ้นลง
แค่อยากพบกับเธอสักหน สบตาอีกครั้ง..

แค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำ พูดในวันที่จำต้องจาก
อยากให้รู้ว่ารักเธอมาก และจะรัก รักตลอดไป
เกิดชาตินี้แค่ได้พบเธอ เกิดชาติหน้าค่อยฝันกันใหม่
วันนี้ใจสลาย.. ยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกัน..

( ดนตรี )

แค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำ พูดในวันที่จำต้องจาก
อยากให้รู้ว่ารักเธอมาก และจะรัก รักตลอดไป
เกิดชาตินี้แค่ได้พบเธอ เกิดชาติหน้าค่อยฝันกันใหม่
วันนี้ใจสลาย.. ยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกัน..
คนรักกันใยฟ้าดินถึงไม่เข้าใจ..

มิวสิควิดีโอ ยอมจำนนฟ้าดิน โบวี่

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend