คอร์ดเพลง สถานะหาหม้าย ตาเอก วงสวิง

  
Text   
คอร์ดเพลง สถานะหาหม้าย ศิลปิน ตาเอก วงสวิง คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D A | Bm | G A | D A |

 
บางทีก็
D 
รู้สึกดี 
 
ที่มี
F#m 
เธอไกล้ๆ
 
เวลาที่
Bm 
เธอหายไปแล้ว
Em 
ใจ..ไม่
A 
ดี
 
ในบ
G 
างความรู้สึก..
A 
ลึกๆ 
 
ที่มี
 
ฉันคน
Em 
นี้ต้องเก็บเอา
A 
ไว้..

 
ก็มันบอกใ
D 
ครไม่ได้ 
 
ต้องนั่งร้อง
F#m 
ไห้แต่สวน
 
ได้แต่
Bm 
คิดทบทวนเรื่องขอ
A 
งใจ
 
ว่าฐา
G 
นะตอนนี้คือ
F#m 
ไอ้ไหร
 
ช่วยบ
Em 
อกให้ไว..
A 
  ให้หวางไ
D 
ปที..

 
ก็แค่
Em 
อยากชัดเจน 
 
ในตอนที่
F#m 
อยู่ตรงนี้
 
แต่ก็
G 
คงรู้ดี 
 
ว่าเป็น
A 
ไปไม่ได้
 
สถา
Em 
นะเรา 
 
กะ
F#m 
หาหม้าย
 
ที่เ
G 
ธอมอบให้.. 
 
มันม้ายใ
A 
ช่แฟน

 
แต่ทำได้ทุกอย่างที่เหมือ
G 
นแฟน
 
แต่มันแห
A 
ลงให้คำว่า
F#m 
แฟนไม่ได้
 
เข้า
Bm 
ใจความรู้สึกกัน
Em 
มั้งม้าย
 
ที่ต้อง
A 
อยู่เหมือนตายในต
D 
อนนี้
 
หยบๆ คบๆ แบบห่
G 
างๆ
 
เที่ยวทำ
A 
ตัวเหมือนหมาหวง
F#m 
ก้างเข้า
Bm 
ทุกที
 
มันเจ็บ
Em 
หรอยแล้วคันอยู่
F#m 
พันนี้
 
จุกแ
Em 
น่นในอกถึง
A 
ลิ้นปี่
 
มันแห
G 
ลงไม่ได้สักที 
 
สถานะ
A 
หาหม้าย..

INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em | A |

 
ก็แค่
Em 
อยากชัดเจน..ในตอนที่
F#m 
อยู่ตรงนี้
 
แต่ก็
G 
คงรู้ดี..ว่าเป็น
A 
ไปไม่ได้
 
สถา
Em 
นะเรา..กะ
F#m 
หาหม้าย
 
ที่เ
G 
ธอมอบให้.. 
 
มันม้ายใ
A 
ช่แฟน

 
แต่ทำได้ทุกอย่างที่เหมือ
G 
นแฟน
 
แต่มันแห
A 
ลงให้คำว่า
F#m 
แฟนไม่ได้
 
เข้า
Bm 
ใจความรู้สึกกัน
Em 
มั้งม้าย
 
ที่ต้อง
A 
อยู่เหมือนตายในต
D 
อนนี้
 
หยบๆ คบๆ แบบห่
G 
างๆ
 
เที่ยวทำ
A 
ตัวเหมือนหมาหวง
F#m 
ก้างเข้า
Bm 
ทุกที
 
มันเจ็บ
Em 
หรอยแล้วคันอยู่
F#m 
พันนี้
 
จุกแ
Em 
น่นในอกถึง
A 
ลิ้นปี่
 
มันแห
G 
ลงไม่ได้สักที 
 
สถานะ
A 
หาหม้าย..

 
แต่ทำได้ทุกอย่างที่เหมือ
G 
นแฟน
 
แต่มันแห
A 
ลงให้คำว่า
F#m 
แฟนไม่ได้
 
เข้า
Bm 
ใจความรู้สึกกัน
Em 
มั้งม้าย
 
ที่ต้อง
A 
อยู่เหมือนตายในต
D 
อนนี้
 
หยบๆ คบๆ แบบห่
G 
างๆ
 
เที่ยวทำ
A 
ตัวเหมือนหมาหวง
F#m 
ก้างเข้า
Bm 
ทุกที
 
มันเจ็บ
Em 
หรอยแล้วคันอยู่
F#m 
พันนี้
 
จุกแ
Em 
น่นในอกถึง
A 
ลิ้นปี่
 
มันแห
G 
ลงไม่ได้สักที 
 
สถานะ
A 
หาหม้าย..

OUTRO | G A | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สถานะหาหม้าย


บางทีก็รู้สึกดี ที่มีเธอไกล้ๆ
เวลาที่เธอหายไปแล้วใจไม่ดี
ในบางความรู้สึก ลึกๆที่มี
ฉันคนนี้ต้องเก็บเอาไว้

ก็มันบอกใครไม่ได้ ต้องนั่งร้องไห้แต่สวน
ได้แต่คิดทบทวนเรื่องของใจ
ว่าฐานะตอนนี้คือไอ้ไหร
ช่วยบอกให้ไว ให้หวางไปที

ก็แค่อยากชัดเจน ในตอนที่อยู่ตรงนี้
แต่ก็คงรู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้
สถานะเราก็หาหม้าย
ที่เธอมอบให้ มันม้ายใช่แฟน

แต่ทำได้ทุกอย่างที่เหมือนแฟน
แต่มันแหลงให้คำว่าแฟนไม่ได้
เข้าใจความรู้สึกกันมั้งม้าย
ที่ต้องอยู่เหมือนตายในตอนนี้
หยบๆคบๆแบบห่างๆ
เที่ยวทำตัวเหมือนหมาหวงก้างเข้าทุกที
มันเจ็บหรอยแล้วคันอยู่พันนี้
จุกแน่นในอกถึงลิ้นปี่
มันแหลงไม่ได้สักที สถานะหาหม้าย

( ดนตรี )

ก็แค่อยากชัดเจน ในตอนที่อยู่ตรงนี้
แต่ก็คงรู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้
สถานะเราก็หาหม้าย
ที่เธอมอบให้ มันม้ายใช่แฟน

แต่ทำได้ทุกอย่างที่เหมือนแฟน
แต่มันแหลงให้คำว่าแฟนไม่ได้
เข้าใจความรู้สึกกันมั้งม้าย
ที่ต้องอยู่เหมือนตายในตอนนี้
หยบๆคบๆแบบห่างๆ
เที่ยวทำตัวเหมือนหมาหวงก้างเข้าทุกที
มันเจ็บหรอยแล้วคันอยู่พันนี้
จุกแน่นในอกถึงลิ้นปี่
มันแหลงไม่ได้สักที สถานะหาหม้าย

แต่ทำได้ทุกอย่างที่เหมือนแฟน
แต่มันแหลงให้คำว่าแฟนไม่ได้
เข้าใจความรู้สึกกันมั้งม้าย
ที่ต้องอยู่เหมือนตายในตอนนี้
หยบๆคบๆแบบห่างๆ
เที่ยวทำตัวเหมือนหมาหวงก้างเข้าทุกที
มันเจ็บหรอยแล้วคันอยู่พันนี้
จุกแน่นในอกถึงลิ้นปี่
มันแหลงไม่ได้สักที สถานะหาหม้าย

มิวสิควิดีโอ สถานะหาหม้าย ตาเอก วงสวิง

เพลง : สถานะหาหม้าย (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปอนด์ เด็กนอกท่อง
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องานศิลปิน : 0810901848
คอร์ดเพลง สถานะหาหม้าย ตาเอก วงสวิง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend