คอร์ดเพลง ปรปักษ์ (Antagonist) เก่ง ธชย feat. Lady Sita

  
Text   
คอร์ดเพลง ปรปักษ์ (Antagonist) เก่ง ธชย feat. Lady Sita

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : เก่ง ธชย feat. Lady Sita
เนื้อร้อง/ทำนอง : ธชย,กัปตัน พลหาญ
คอร์ด : D,Em,G,A,Bm


INTRO | Bm | D | A | A | ( 2 Times )

 
บท
Bm 
ของปร
D 
ปักษ์ 
 
ยาก
G 
นักที่
A 
คนจะเข้า
D 
ใจ
 
ถูกตรา
Bm 
หน้าว่าเป็นตัวร้
D 
าย 
 
วุ่นว
G 
ายในชีวิตเ
A 
ขา
 
บท
Bm 
ของปร
D 
ปักษ์ 
 
ไม่มีใคร
G 
รักไม่
A 
มีใครเห็
D 
นใจเรา
 
ไม่
Bm 
เห็นแม้กระทั่งเ
D 
งา 
 
แสนเศ
G 
ร้าก็เ
A 
ราแค่ปร
D 
ปักษ์

 
นั่งมองกระ
Bm 
จกที่มันสะท้อน
D 
มา
 
เหลือเพียงแค่คราบน้ำ
A 
ตา 
 
ที่มันรินไหลลงหน้า
D 
ฉัน
 
เหลือเพียงเตียง
Bm 
นอน 
 
ที่เคยอิงอุ่นไปด้วย
D 
กัน
 
จากนี้คงไม่มี
A 
วัน 
 
ที่ฉันจะตื่นมาเห็นเ
D 
ธอ
 
นั่งอยู่ก็คง
Bm 
เพ้อก็คงละเมอเวลาน
D 
อน
 
ภาพจำยังคงหลอกห
A 
ลอน 
 
นึกถึงตอนที่อยู่ด้ว
D 
ยกัน

D 
  ถ้าบทฉันเป็นนางเอกคงเสกคาถามาให้รัก
Bm 
  คงไม่ต้องเสียใจในเรื่องอดีตมากนัก
  จะเปรียบกี่เรื่องกี่ตอนในละครก็อกหัก
 
  คงเป็นเรื่องที่ยากนักที่ปรปักษ์จะมี
A 
คู่ครอง

 
บท
Bm 
ของปร
D 
ปักษ์ 
 
ยาก
G 
นักที่
A 
คนจะเข้า
D 
ใจ
 
ถูกตรา
Bm 
หน้าว่าเป็นตัวร้
D 
าย 
 
วุ่นว
G 
ายในชีวิตเ
A 
ขา
 
บท
Bm 
ของปร
D 
ปักษ์ 
 
ไม่มีใคร
G 
รักไม่
A 
มีใครเห็
D 
นใจเรา
 
ไม่
Bm 
เห็นแม้กระทั่งเ
D 
งา 
 
แสนเศ
G 
ร้าก็เ
A 
ราแค่ปร
D 
ปักษ์

INSTRU | G | Em | Bm | A |

G 
  จากมัจฉาที่เคย
Em 
ว่าย 
 
สุดท้ายก็อ่อน
Bm 
แรง
 
  ทินกรเคยทอแ
A 
สงมิอาจแสดงเป็นแสงจันทร์
G 
จ  ากผู้ชายที่เคย
Em 
กล้า 
 
ก็อ่อนล้าดัง
Bm 
สตรี
 
  เคยเป็นราช
A 
สีห์แต่ตอนนี้เป็นกุมภา
G 
  กุมภาใช่เข้ม
Em 
แข็ง 
 
ใช่มีเรี่ยวแรงทุกเว
Bm 
ลา
 
  มีเพียงแค่คราบน้ำ
A 
ตา 
 
ที่กลั่นออกมาให้เธอผู้เดียว

 
บท
Bm 
ของปร
D 
ปักษ์ 
 
ยาก
G 
นักที่
A 
คนจะเข้า
D 
ใจ
 
ถูกตรา
Bm 
หน้าว่าเป็นตัวร้
D 
าย 
 
วุ่นว
G 
ายในชีวิตเ
A 
ขา
 
บท
Bm 
ของปร
D 
ปักษ์ 
 
ไม่มีใคร
G 
รักไม่
A 
มีใครเห็
D 
นใจเรา
 
ไม่
Bm 
เห็นแม้กระทั่งเ
D 
งา 
 
แสนเศ
G 
ร้าก็เ
A 
ราแค่ปร
D 
ปักษ์

Bm 
  ถูกรังแกหัวใจดังไฟสุมทรวง
E/G# 
  ถูกคนอื่นมาควงแย่งเธอไป
G 
  โอ้ว่าตัวขุนช้างไม่อาจคู่ควรกับหญิงใด
Em 
  สุนทรภู่ได้แต่งไว้จารึกในวรรณคดี

Bm 
  นางวันทองคู่ขุนแผนและพระรามนางสีดา
E/G# 
  ส่วนนางรจนาแก้วกัลยาเมียสังข์ทอง
G 
  เรามิใช่ตัวหลักเป็นปรปักษ์ตัวรอง
Em 
  ต้องมาเป็นที่สอง 
 
เป็นตัวสำรองจนจบตอน

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ปรปักษ์ (Antagonist)


บทของปรปักษ์ ยากนักที่คนจะเข้าใจ
ถูกตราหน้าว่าเป็นตัวร้าย วุ่นวายในชีวิตเขา
บทของปรปักษ์ ไม่มีใครรักไม่มีใครเห็นใจเรา
ไม่เห็นแม้กระทั่งเงา แสนเศร้าก็เราแค่ปรปักษ์

นั่งมองกระจกที่มันสะท้อนมา
เหลือเพียงแค่คราบน้ำตา ที่มันรินไหลลงหน้าฉัน
เหลือเพียงเตียงนอน ที่เคยอิงอุ่นไปด้วยกัน
จากนี้คงไม่มีวัน ที่ฉันจะตื่นมาเห็นเธอ
นั่งอยู่ก็คงเพ้อก็คงละเมอเวลานอน
ภาพจำยังคงหลอกหลอน นึกถึงตอนที่อยู่ด้วยกัน

ถ้าบทฉันเป็นนางเอกคงเสกคาถามาให้รัก
คงไม่ต้องเสียใจในเรื่องอดีตมากนัก
จะเปรียบกี่เรื่องกี่ตอนในละครก็อกหัก
คงเป็นเรื่องที่ยากนักที่ปรปักษ์จะมีคู่ครอง

บทของปรปักษ์ ยากนักที่คนจะเข้าใจ
ถูกตราหน้าว่าเป็นตัวร้าย วุ่นวายในชีวิตเขา
บทของปรปักษ์ ไม่มีใครรักไม่มีใครเห็นใจเรา
ไม่เห็นแม้กระทั่งเงา แสนเศร้าก็เราแค่ปรปักษ์

( ดนตรี )

จากมัจฉาที่เคยว่าย สุดท้ายก็อ่อนแรง
ทินกรเคยทอแสงมิอาจแสดงเป็นแสงจันทร์
จากผู้ชายที่เคยกล้า ก็อ่อนล้าดังสตรี
เคยเป็นราชสีห์แต่ตอนนี้เป็นกุมภา
กุมภาใช่เข้มแข็ง ใช่มีเรี่ยวแรงทุกเวลา
มีเพียงแค่คราบน้ำตา ที่กลั่นออกมาให้เธอผู้เดียว

บทของปรปักษ์ ยากนักที่คนจะเข้าใจ
ถูกตราหน้าว่าเป็นตัวร้าย วุ่นวายในชีวิตเขา
บทของปรปักษ์ ไม่มีใครรักไม่มีใครเห็นใจเรา
ไม่เห็นแม้กระทั่งเงา แสนเศร้าก็เราแค่ปรปักษ์

ถูกรังแกหัวใจดังไฟสุมทรวง
ถูกคนอื่นมาควงแย่งเธอไป
โอ้ว่าตัวขุนช้างไม่อาจคู่ควรกับหญิงใด
สุนทรภู่ได้แต่งไว้จารึกในวรรณคดี

นางวันทองคู่ขุนแผนและพระรามนางสีดา
ส่วนนางรจนาแก้วกัลยาเมียสังข์ทอง
เรามิใช่ตัวหลักเป็นปรปักษ์ตัวรอง
ต้องมาเป็นที่สอง เป็นตัวสำรองจนจบตอน

มิวสิควิดีโอ ปรปักษ์ (Antagonist) เก่ง ธชย feat. Lady Sita

เพลง : ปรปักษ์ (Antagonist)
ศิลปิน : เก่ง ธชย feat. Lady Sita
เรียบเรียง : อนุชิต ธนัญชัย
ติดต่องานแสดง : 0944654246, 0816291564
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend