คอร์ดเพลง ฉันกำลังเลือนหาย เก่ง ธชย feat. KP ANGEL

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฉันกำลังเลือนหาย เก่ง ธชย feat. KP ANGEL

คอร์ดเพลง ฉันกำลังเลือนหาย เก่ง ธชย feat. KP ANGEL

เพลง :

ศิลปิน : เก่ง ธชย feat. KP ANGEL

Original by : Secret

คอร์ดทั้งหมด : G,A,F#m,Bm,Em,D


 
ยินดีด้วย
G 
นะ.. 
 
 
A 
ฉันกำลังเลือน
F#m 
หาย
 
จะไ
Bm 
ม่เข้าไปวุ่น
Em 
วาย 
 
ดั่งที่ใ
A 
จเธอต้องก
D 
าร
 
และต่อจาก
G 
นี้.. 
 
 
A 
ขอให้เธอโช
F#m 
คดี
 
สิ้น
Bm 
สุดกันเสี
Em 
ยที.. 
 
กับ
A 
รักที่มันท
D 
รมาน

G 
  เธอเปลี่ยนไปไม่เหมือนเ
A 
ดิมทำไมฉันจะไม่รู้
F#m 
  กายเธอเคียงข้าง
Bm 
กันแต่หัวใจเธอไม่
Em 
อยู่
 
  มันได้ห
A 
ลุดลอยไปแสนไ
D 
กลเธอมีใครอีกคนใช่ไหม

G 
  รู้ดีว่าใ
A 
จของเธอไ
F#m 
ม่มีฉันอีก
Bm 
แล้ว
 
  และ
Em 
ก็รู้ว่าไม่มีทาง
 
  ที่รักของเ
A 
ราจะหวนคืนกลับ
D 
มา

Em 
ฝืนมาเนิ่นนานทั้งที่
F#m 
ใจฉันแทบสลาย
 
มัน
G 
ถึง.. 
 
เวลาที่ฉันต้อ
A 
งไป

 
ยินดีด้วย
G 
นะ.. 
 
 
A 
ฉันกำลังเลือน
F#m 
หาย
 
จะไ
Bm 
ม่เข้าไปวุ่น
Em 
วายดั่งที่ใ
A 
จเธอต้องก
D 
าร
 
และต่อจาก
G 
นี้.. 
 
 
A 
ขอให้เธอโช
F#m 
คดี
 
สิ้น
Bm 
สุดกันเสี
Em 
ยที.. 
 
กับ
A 
รักที่มันท
D 
รมาน

G 
  ถ้าเธอไม่รักอย่าทำเป็น
A 
รัก ได้โปรดเถอะขอร้อง
F#m 
  ถ้าเธอไม่ห่วงอย่าทำเป็น
Bm 
หวงไม่ต้องมาอาวร
Em 
  พูดตรงๆว่าไม่ต้องก
A 
ารบอกมาฉันก็พร้อม
D 
  พร้อมเดินจากไป

 
วัน
G 
นั้นถ้าฉันหายไ
A 
ปเธอ
F#m 
จะรู้สึกบ้าง
Bm 
ไหม
 
หรือเฝ้า
Em 
รอเฝ้าคอยวันนั้น
 
เพื่อเธอจะ
A 
รักกับใครคนใ
D 
หม่..

Em 
ฝืนมาเนิ่นนานทั้งที่
F#m 
ใจฉันแทบสลาย
 
มัน
G 
ถึง.. 
 
เวลาที่ฉันต้อ
A 
งไป

 
ยินดีด้วย
G 
นะ.. 
 
 
A 
ฉันกำลังเลือน
F#m 
หาย
 
จะไ
Bm 
ม่เข้าไปวุ่น
Em 
วายดั่งที่ใ
A 
จเธอต้องก
D 
าร
 
และต่อจาก
G 
นี้.. 
 
 
A 
ขอให้เธอโช
F#m 
คดี
 
สิ้น
Bm 
สุดกันเสี
Em 
ยที.. 
 
กับ
A 
รักที่มันท
D 
รมาน

 
ยินดีด้วย
G 
นะ.. 
 
 
A 
ฉันกำลังเลือน
F#m 
หาย
 
จะไ
Bm 
ม่เข้าไปวุ่น
Em 
วายดั่งที่ใ
A 
จเธอต้องก
D 
าร
 
และต่อจาก
G 
นี้.. 
 
 
A 
ขอให้เธอโช
F#m 
คดี
 
สิ้น
Bm 
สุดกันเสี
Em 
ยที.. 
 
กับ
A 
รักที่มันท
D 
รมาน

 
ยินดีด้วย
G 
นะ.. 
 
 
A 
ฉันกำลังเลือน
F#m 
หาย
 
จะไ
Bm 
ม่เข้าไปวุ่น
Em 
วายดั่งที่ใ
A 
จเธอต้องก
D 
าร
 
และต่อจาก
G 
นี้.. 
 
 
A 
ขอให้เธอโช
F#m 
คดี
 
สิ้น
Bm 
สุดกันเสี
Em 
ยที.. 
 
กับ
A 
รักที่มันท
D 
รมาน..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฉันกำลังเลือนหาย


ยินดีด้วยนะ ฉันกำลังเลือนหาย
จะไม่ เข้าไปวุ่นวาย ดั่งที่ใจเธอต้องการ
และต่อจากนี้ ขอให้เธอโชคดี สิ้นสุดกันเสียที
กับรักที่มันทรมาน

เธอเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม ทำไมฉันจะไม่รู้
กายเธอ เคียงข้างกัน แต่หัวใจเธอไม่อยู่
มันได้หลุดลอยไปแสนไกล เธอมีใครอีกคนใช่ไหม

รู้ดีว่าใจของเธอ ไม่มีฉันอีกแล้ว
และก็รู้ ว่าไม่มีทางที่รักของเราจะหวนคืนกลับมา

ฝืนมาเนิ่นนาน ทั้งที่ใจฉันแทบสลาย
มันถึง เวลาที่ฉันต้องไป

ยินดีด้วยนะ ฉันกำลังเลือนหาย
จะไม่ เข้าไปวุ่นวาย ดั่งที่ใจเธอต้องการ
และต่อจากนี้ ขอให้เธอโชคดี สิ้นสุดกันเสียที
กับรักที่มันทรมาน

ถ้าเธอไม่รัก อย่าทำเป็นรัก ได้โปรดเถอะขอร้อง
ถ้าเธอไม่ห่วง อย่าทำเป็นหวง ไม่ต้องมาอาวรณ์
พูดตรงๆ ว่าไม่ต้องการ บอกมาฉันก็พร้อม
พร้อมเดินจากไป

วันนั้นถ้าฉันหายไป เธอจะรู้สึกบ้างไหม
หรือเฝ้ารอ เฝ้าคอยวันนั้นเพื่อเธอจะรักกับใครคนใหม่

ฝืนมาเนิ่นนาน ทั้งที่ใจฉันแทบสลาย
มันถึง เวลาที่ฉันต้องไป

ยินดีด้วยนะ ฉันกำลังเลือนหาย
จะไม่ เข้าไปวุ่นวาย ดั่งที่ใจเธอต้องการ
และต่อจากนี้ ขอให้เธอโชคดี สิ้นสุดกันเสียที
กับรักที่มันทรมาน

ยินดีด้วยนะ ฉันกำลังเลือนหาย
จะไม่ เข้าไปวุ่นวาย ดั่งที่ใจเธอต้องการ
และต่อจากนี้ ขอให้เธอโชคดี สิ้นสุดกันเสียที
กับรักที่มันทรมาน

ยินดีด้วยนะ ฉันกำลังเลือนหาย
จะไม่ เข้าไปวุ่นวาย ดั่งที่ใจเธอต้องการ
และต่อจากนี้ ขอให้เธอโชคดี สิ้นสุดกันเสียที
กับรักที่มันทรมาน

มิวสิควิดีโอ ฉันกำลังเลือนหาย เก่ง ธชย feat. KP ANGEL

เพลง ฉันกำลังเลือนหาย
ศิลปิน : เก่ง ธชย feat. KP ANGEL
ติดต่องาน :0944654246, 0816291564
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend