คอร์ดเพลง ไม่ค่อยแหลงใต้ – N/A x DEN-CHICHA x JJIM

  
Text   

INTRO | Bb | F | Gm | Eb | ( 2 Times )

 
อ้ายเป็น
Bb 
คนแดนใต้แต่ว่าไม่ค่อยแหลงใต้
 
คำว่า
F 
ฮักก็แหลงได้ 
 
ไม่ค่อยชัดเธอฟังไหม
 
อ้ายเป็น
Gm 
คนที่ปลอดภัย 
 
รับรองว่าถูกใจ
 
ไม่
Eb 
มีช่วงโปรโมชั่น 
 
รับรองว่าเธอจะจุใจ

 
อ้ายเป็น
Bb 
คนแดนใต้แต่ว่าไม่ค่อยแหลงใต้
 
คำว่า
F 
ฮักก็แหลงได้ 
 
ไม่ค่อยชัดเธอฟังไหม
 
อ้ายเป็น
Gm 
คนที่ปลอดภัย 
 
รับรองว่าถูกใจ
 
ไม่
Eb 
มีช่วงโปรโมชั่น 
 
รับรองว่าเธอจะถูกใจ

 
พี่
Bb 
เองก็ไม่รู้ว่าน้องต้องการแบบไหน
F 
น้องก็น่าจะรู้พี่ไม่ต้องเป็นแบบใคร
 
แค่น้องไม่
Gm 
ทุกข์ก็สุขใจ 
 
ปล่อยเขาสุขไป
Eb 
พี่ไม่เหยียดใครแค่เป็นแบบนี้แล้วพี่ก็พอใจ

Bb 
ใครที่มันเกลียดก็ให้มันเหยียดไป
 
เขาทำไม่ได้แล้วมันเหยียดใคร
 
F 
ตอนที่พี่ทำมีใครหยุดดู
 
มีแต่คนพูดคำที่เสียดใจ
 
Gm 
คนที่ต้องการมีเป็นร้อย
 
หันกลับมาดูทำไมตอนนี้มันน้อยจัง
 
Bb 
คำพูดนินทามีเป็นร้อย
 
แต่ตอนนี้มีคนฟังเพลงพี่เป็นร้อยพัน
 

 
อ้ายเป็น
Bb 
คนแดนใต้แต่ว่าไม่ค่อยแหลงใต้
 
คำว่า
F 
ฮักก็แหลงได้ 
 
ไม่ค่อยชัดเธอฟังไหม
 
อ้ายเป็น
Gm 
คนที่ปลอดภัย 
 
รับรองว่าถูกใจ
 
ไม่
Eb 
มีช่วงโปรโมชั่น 
 
รับรองว่าเธอจะจุใจ

 
อ้ายเป็น
Bb 
คนแดนใต้แต่ว่าไม่ค่อยแหลงใต้
 
คำว่า
F 
ฮักก็แหลงได้ 
 
ไม่ค่อยชัดเธอฟังไหม
 
อ้ายเป็น
Gm 
คนที่ปลอดภัย 
 
รับรองว่าถูกใจ
 
ไม่
Eb 
มีช่วงโปรโมชั่น 
 
รับรองว่าเธอจะถูกใจ

INSTRU | Bb | F | Gm | Eb |

 
อ้ายเป็น
Bb 
คนแดนใต้แต่ว่าไม่ค่อยแหลงใต้
 
คำว่า
F 
ฮักก็แหลงได้ 
 
ไม่ค่อยชัดเธอฟังไหม
 
อ้ายเป็น
Gm 
คนที่ปลอดภัย 
 
รับรองว่าถูกใจ
 
ไม่
Eb 
มีช่วงโปรโมชั่น 
 
รับรองว่าเธอจะจุใจ

 
อ้ายเป็น
Bb 
คนแดนใต้แต่ว่าไม่ค่อยแหลงใต้
 
คำว่า
F 
ฮักก็แหลงได้ 
 
ไม่ค่อยชัดเธอฟังไหม
 
อ้ายเป็น
Gm 
คนที่ปลอดภัย 
 
รับรองว่าถูกใจ
 
ไม่
Eb 
มีช่วงโปรโมชั่น 
 
รับรองว่าเธอจะถูกใจ

Bb 
ที่พี่แหลงใต้ 
 
มันก็ออกทองแดง
 
อ้าย
F 
ฮักเจ้าหลาย 
 
อ้ายฮักเจ้าแฮง
Gm 
บ่มีดอกทอง 
 
อ้ายมีแต่เสียงแคน
 
ให้เ
Eb 
จ้าได้ฟังส่อยมาฮักอ้ายแหน่

Bb 
ถือว่าเป็นขอเป็นคำขอสักข้อนึง
 
ใครจะว่ายังไงก็พ่อมึง
 
F 
I just like a make your mind
 
ฉันจะไม่ทำให้เธอร้องไห้
 
Gm 
สัญญาจากใจมาจากใจลูกผู้ชาย
 
ฉันจะไม่ทำให้เธอนั้นจะต้องอาย
 
 
ขอ
Eb 
ร้องได้ไหม..

 
อ้ายเป็น
Bb 
คนแดนใต้แต่ว่าไม่ค่อยแหลงใต้
 
คำว่า
F 
ฮักก็แหลงได้ 
 
ไม่ค่อยชัดเธอฟังไหม
 
อ้ายเป็น
Gm 
คนที่ปลอดภัย 
 
รับรองว่าถูกใจ
 
ไม่
Eb 
มีช่วงโปรโมชั่น 
 
รับรองว่าเธอจะจุใจ..

OUTRO | Bb | F | Gm | Eb | Bb |


อ้ายเป็นคนแดนใต้แต่ว่าไม่ค่อยแหลงใต้
คำว่าฮักก็แหลงได้ ไม่ค่อยชัดเธอฟังไหม
อ้ายเป็นคนที่ปลอดภัย รับรองว่าถูกใจ
ไม่มีช่วงโปรโมชั่น รับรองว่าเธอจะจุใจ

อ้ายเป็นคนแดนใต้แต่ว่าไม่ค่อยแหลงใต้
คำว่าฮักก็แหลงได้ ไม่ค่อยชัดเธอฟังไหม
อ้ายเป็นคนที่ปลอดภัย รับรองว่าถูกใจ
ไม่มีช่วงโปรโมชั่น รับรองว่าเธอจะถูกใจ

พี่เองก็ไม่รู้ว่าน้องต้องการแบบไหน
น้องก็น่าจะรู้พี่ไม่ต้องเป็นแบบใคร
แค่น้องไม่ทุกข์ก็สุขใจ ปล่อยเขาสุขไป
พี่ไม่เหยียดใครแค่เป็นแบบนี้แล้วพี่ก็พอใจ

ใครที่มันเกลียดก็ให้มันเหยียดไป
เขาทำไม่ได้แล้วมันเหยียดใคร
ตอนที่พี่ทำมีใครหยุดดู
มีแต่คนพูดคำที่เสียดใจ
คนที่ต้องการมีเป็นร้อย
หันกลับมาดูทำไมตอนนี้มันน้อยจัง
คำพูดนินทามีเป็นร้อย
แต่ตอนนี้มีคนฟังเพลงพี่เป็นร้อยพัน

อ้ายเป็นคนแดนใต้แต่ว่าไม่ค่อยแหลงใต้
คำว่าฮักก็แหลงได้ ไม่ค่อยชัดเธอฟังไหม
อ้ายเป็นคนที่ปลอดภัย รับรองว่าถูกใจ
ไม่มีช่วงโปรโมชั่น รับรองว่าเธอจะจุใจ

อ้ายเป็นคนแดนใต้แต่ว่าไม่ค่อยแหลงใต้
คำว่าฮักก็แหลงได้ ไม่ค่อยชัดเธอฟังไหม
อ้ายเป็นคนที่ปลอดภัย รับรองว่าถูกใจ
ไม่มีช่วงโปรโมชั่น รับรองว่าเธอจะถูกใจ

( ดนตรี )

อ้ายเป็นคนแดนใต้แต่ว่าไม่ค่อยแหลงใต้
คำว่าฮักก็แหลงได้ ไม่ค่อยชัดเธอฟังไหม
อ้ายเป็นคนที่ปลอดภัย รับรองว่าถูกใจ
ไม่มีช่วงโปรโมชั่น รับรองว่าเธอจะจุใจ

อ้ายเป็นคนแดนใต้แต่ว่าไม่ค่อยแหลงใต้
คำว่าฮักก็แหลงได้ ไม่ค่อยชัดเธอฟังไหม
อ้ายเป็นคนที่ปลอดภัย รับรองว่าถูกใจ
ไม่มีช่วงโปรโมชั่น รับรองว่าเธอจะถูกใจ

ที่พี่แหลงใต้ มันก็ออกทองแดง
อ้ายฮักเจ้าหลาย อ้ายฮักเจ้าแฮง
บ่มีดอกทอง อ้ายมีแต่เสียงแคน
ให้เจ้าได้ฟังส่อยมาฮักอ้ายแหน่

ถือว่าเป็นขอเป็นคำขอสักข้อนึง
ใครจะว่ายังไงก็พ่อมึง
I just like a make your mind
ฉันจะไม่ทำให้เธอร้องไห้
สัญญาจากใจมาจากใจลูกผู้ชาย
ฉันจะไม่ทำให้เธอนั้นจะต้องอาย
ขอร้องได้ไหม..

อ้ายเป็นคนแดนใต้แต่ว่าไม่ค่อยแหลงใต้
คำว่าฮักก็แหลงได้ ไม่ค่อยชัดเธอฟังไหม
อ้ายเป็นคนที่ปลอดภัย รับรองว่าถูกใจ
ไม่มีช่วงโปรโมชั่น รับรองว่าเธอจะจุใจ..

มิวสิควิดีโอ ไม่ค่อยแหลงใต้ N/A x DEN-CHICHA x JJIM

เพลง ไม่ค่อยแหลงใต้ (คอร์ด)

Prod. Patwan pp
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend