คอร์ดเพลง หาแสง ตรี ชัยณรงค์

  
Text   


INTRO | Fm | Fm | Eb | Eb |
INTRO | Fm | Fm | Eb | Eb | Fm |
INTRO | Fm | Fm | Eb | Eb |
INTRO | Fm | Fm | Eb | Eb |
INTRO | Fm | Fm | Fm |

 
อยากถูกรั
Fm 
กจากคุณเหลือเกิน
 
แต่บังเอิ
Eb 
ญผมมันไม่
Fm 
ผ่อง
 
หน้าต
Fm 
า..ก็แค่นี้..
 
ราศี
Eb 
เหมาะเป็นตัวสำรอ
Ab 
 
ยังไง
Bbm 
ผมจะถูกคุณมอง
 
จะทำยังไง
Bbm 
ถึงจะถูกคุณมอง
 
ต้องไปร้อ
Eb 
งสำนักข่าวไห
Cm 

 
อยากถูกอิ
Fm 
น 
 
แต่โดนหมิ่นหยัน..
 
ว่าผมนั้
Eb 
นไม่ควรคู่
Fm 
ใจ
 
พร้อมเจ็
Fm 
บ..แต่โดยดี 
 
ถ้าวันนี้
Eb 
ผมมันไม่ใช่
Ab 
 
แสงนีออ
Bbm 
นส่องก้อนดินได้ไหม
 
แสงนีออ
Bbm 
นส่องก้อนดินได้ไหม
 
ส่วนจะอินหรือไม่
Eb 
.. 
 
ก็แล้วแต่ใจ
Fm 
นาง

INSTRU | Fm Eb | Fm |
INSTRU | Fm Eb | Fm | Fm |

 
แส
Fm 
ง..อยู่ไสแสง..
 
ส่องแง
Eb 
งมาทางนี้
Fm 
หน่อย
 
สอ
Fm 
ย เอ้า สอยสอย
 
คนหล่อน้อ
Eb 
ยอยากถูกมองเห็น
Ab 
จัง
 
เผื่อมีวาสน
Db 
า 
 
โบ๊ะบ๊ะขึ้นม
Eb 
า โอ้ย กะละว่าน้อ
Fm 
นาง
 
บ่าวก้อนดินริมทา
Bbm 
ง 
 
ได้มีสิทธิ์หวั
Eb 
ง..
 
ได้เป็นที่รัก
Fm 
ของเธอ..

 
อยากอยู่ใ
Fm 
น spotlight สายตา
 
แต่ออร่
Eb 
า.ผมหาไม่
Fm 
เจอ
 
มีเพีย
Fm 
ง..ใจดวงนี้..
 
ที่ชัดเจ
Eb 
น 
 
ไม่ต้องฟิลเตอ
Ab 
ร์
 
วอนให้ใ
Bbm 
จผมนำเสนอ 
 
วอนให้ใจผมนำเสนอ
 
พรีเซนต์รักกับเธ
Eb 
อ.. 
 
ได้ไหมน้อ
Fm 
นาง

INSTRU | Fm | Fm | Fm | Fm |
INSTRU | Fm | Fm | Fm | Fm |
INSTRU | Bbm | Eb | Fm Eb |
INSTRU | Fm | Fm | Eb | Eb | Fm |

 
แส
Fm 
ง 
 
อยู่ไสแสง
 
ส่องแง
Eb 
งมาทางนี้
Fm 
หน่อย
 
สอ
Fm 
ย เอ้า สอยสอย
 
คนหล่อน้อ
Eb 
ย 
 
อยากถูกมองเห็น
Ab 
จัง
 
เผื่อมีวาสน
Db 
า 
 
โบ๊ะบ๊ะขึ้นม
Eb 
า 
 
โอ้ยกะละว่าน้อ
Fm 
นาง
 
ช่วยหยิบก้อนดินริม
Bbm 
ทาง..ไปวา
Eb 
งข้าง ๆ ใจ
Cm 
เธอ

 
แส
Fm 
ง..อยู่ไสแสง..
 
ส่องแง
Eb 
งมาทางนี้
Fm 
หน่อย
 
สอ
Fm 
ย เอ้า สอยสอย
 
คนหล่อน้อ
Eb 
ยอยากถูกมองเห็น
Ab 
จัง
 
เผื่อมีวาสน
Db 
า 
 
โบ๊ะบ๊ะขึ้นม
Eb 
า โอ้ย กะละว่าน้อ
Fm 
นาง
 
บ่าวก้อนดินริมทา
Bbm 
ง 
 
ได้มีสิทธิ์หวั
Eb 
ง..
 
ได้เป็นที่รัก
Fm 
ของเธอ..

 
บ่าวก้อนดินริม
Bbm 
ทาง..ได้มีสิทธิ์หวั
Eb 
ง..
 
ได้เป็นเจ้าบ่าวของเธอ..
 

OUTRO | Fm | Fm | Eb | Eb |
OUTRO | Fm | Fm | Eb | Eb | Fm |


อยากถูกรักจากคุณเหลือเกิน
แต่บังเอิญผมมันไม่ผ่อง
หน้าตา..ก็แค่นี้..
ราศีเหมาะเป็นตัวสำรอง
ยังไงผมจะถูกคุณมอง
จะทำยังไงถึงจะถูกคุณมอง
ต้องไปร้องสำนักข่าวไหน

อยากถูกอิน แต่โดนหมิ่นหยัน..
ว่าผมนั้นไม่ควรคู่ใจ
พร้อมเจ็บ..แต่โดยดี ถ้าวันนี้ผมมันไม่ใช่
แสงนีออนส่องก้อนดินได้ไหม
แสงนีออนส่องก้อนดินได้ไหม
ส่วนจะอินหรือไม่.. ก็แล้วแต่ใจนาง

( ดนตรี )

แสง..อยู่ไสแสง..
ส่องแงงมาทางนี้หน่อย
สอย เอ้า สอยสอย
คนหล่อน้อยอยากถูกมองเห็นจัง
เผื่อมีวาสนา โบ๊ะบ๊ะขึ้นมา โอ้ย กะละว่าน้อนาง
บ่าวก้อนดินริมทาง ได้มีสิทธิ์หวัง..
ได้เป็นที่รักของเธอ..

อยากอยู่ใน spotlight สายตา
แต่ออร่า.ผมหาไม่เจอ
มีเพียง..ใจดวงนี้..
ที่ชัดเจน ไม่ต้องฟิลเตอร์
วอนให้ใจผมนำเสนอ วอนให้ใจผมนำเสนอ
พรีเซนต์รักกับเธอ.. ได้ไหมน้อนาง

( ดนตรี )

แสง อยู่ไสแสง
ส่องแงงมาทางนี้หน่อย
สอย เอ้า สอยสอย
คนหล่อน้อย อยากถูกมองเห็นจัง
เผื่อมีวาสนา โบ๊ะบ๊ะขึ้นมา โอ้ยกะละว่าน้อนาง
ช่วยหยิบก้อนดินริมทาง..ไปวางข้าง ๆ ใจเธอ

แสง..อยู่ไสแสง..
ส่องแงงมาทางนี้หน่อย
สอย เอ้า สอยสอย
คนหล่อน้อยอยากถูกมองเห็นจัง
เผื่อมีวาสนา โบ๊ะบ๊ะขึ้นมา โอ้ย กะละว่าน้อนาง
บ่าวก้อนดินริมทาง ได้มีสิทธิ์หวัง..
ได้เป็นที่รักของเธอ..

บ่าวก้อนดินริมทาง..ได้มีสิทธิ์หวัง..
ได้เป็นเจ้าบ่าวของเธอ..

มิวสิควิดีโอ หาแสง ตรี ชัยณรงค์

เพลง : หาแสง
ศิลปิน : ตรี ชัยณรงค์
เนื้อร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ, ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend