คอร์ดเพลง ใจบ่ ตรี ชัยณรงค์

  
Text   


 
ตั้งแต่มาพ้อ
Bm 
เจ้า 
 
ความเหงาก็เริ่มจาง
F#m 
หาย
 
เปลี่ยนเป็นความหวั่นไ
G 
หว 
 
หัวใจยังคึ
A 
ดฮอด..
 
เจ้าอยู่เด้
D 
อหล่า..

INSTRU | Bm | G | A | Bm |
INSTRU | Bm | G | A | D | A |

 
บ่ได้มาพ้อ
Bm 
หน้า 
 
แชทหาได้บ่
F#m 
คำแพง
 
อยากแ
G 
สดง..ความฮัก 
 
ความจริง
A 
ใจ
 
อยากให้เจ้ารั
Bm 
บรู้..ว่าตอนนี้อ้ายบ่
F#m 
มีไผ
 
อยากได้เ
G 
จ้ามาเป็นลูกใ
A 
ภ้อีแม่..

 
แต่กะ
G 
ติดเพียงเจ้ามีไ
A 
ผในใจบ่
 
คั่นว่า
F#m 
อ้ายอยากขอเป็น
Bm 
แฟนน้องหล่า
 
เป็นแฟนกันโ
G 
ลดบ่ล่ะ 
 
แม่อ้ายบ่
A 
ว่า
 
กำลังห
D 
าลูกใภ้..

 
ใจ
G 
บ่ 
 
คั่นมาฮัก
A 
กัน 
 
ขอ
F#m 
หมั้นไว้เลยคื
Bm 
นนี้
 
มื้อ
Em 
อื่นวงมโห
A 
รีแห่ขั
D 
นหมาก
 
ใจ
G 
บ่คั่นย้านอ้าย
A 
ตั๋ว 
 
เตรียม
F#m 
ตัวมาเป็นแม่
Bm 
บ้าน
 
คบ
Em 
กันสองมื้อแต่งง
A 
าน 
 
เจ้าใ
D 
จบ่

 
อ้
G 
ายคึด
A 
ต่อเจ้า
F#m 
อยู่เด้อ
Bm 
นาง
Em 
อยากมีค
A 
นเคียงข้
D 
างแลงเช้า
 
G 
ยากมี
A 
คู่ 
 
เบิ่ง
F#m 
หนัง 
 
กิน
Bm 
ข้าว
 
เป
G 
ลี่ยนความเหงา.. 
 
 
Em 
มาเป็นควา
A 
มฮัก..
 
กับอ้าย เจ้าใ
D 
จบ่

INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |

 
แต่กะ
G 
ติดเพียงเจ้ามีไ
A 
ผในใจบ่
 
คั่นว่า
F#m 
อ้ายอยากขอเป็น
Bm 
แฟนน้องหล่า
 
เป็นแฟนกันโ
G 
ลดบ่ล่ะ 
 
แม่อ้ายบ่
A 
ว่า
 
กำลังห
D 
าลูกใภ้..

 
ใจ
G 
บ่ 
 
คั่นมาฮัก
A 
กัน 
 
ขอ
F#m 
หมั้นไว้เลยคื
Bm 
นนี้
 
มื้อ
Em 
อื่นวงมโห
A 
รีแห่ขั
D 
นหมาก
 
ใจ
G 
บ่คั่นย้านอ้าย
A 
ตั๋ว 
 
เตรียม
F#m 
ตัวมาเป็นแม่
Bm 
บ้าน
 
คบ
Em 
กันสองมื้อแต่งง
A 
าน 
 
เจ้าใจ
D 
บ่

 
อ้
G 
ายคึด
A 
ต่อเจ้า
F#m 
อยู่เด้อ
Bm 
นาง
Em 
อยากมีค
A 
นเคียงข้
D 
างแลงเช้า
 
G 
ยากมี
A 
คู่ 
 
เบิ่ง
F#m 
หนัง 
 
กิน
Bm 
ข้าว
 
เป
G 
ลี่ยนความเหงา..
Em 
.. 
 
มาเป็นควา
A 
มฮัก..

 
ใจ
G 
บ่ 
 
คั่นมาฮัก
A 
กัน 
 
ขอ
F#m 
หมั้นไว้เลยคื
Bm 
นนี้
 
มื้อ
Em 
อื่นวงมโห
A 
รีแห่ขั
D 
นหมาก
 
ใจ
G 
บ่คั่นย้านอ้าย
A 
ตั๋ว 
 
เตรียม
F#m 
ตัวมาเป็นแม่
Bm 
บ้าน
 
คบ
Em 
กันสองมื้อแต่งง
A 
าน 
 
เจ้าใ
D 
จบ่

 
อ้
G 
ายคึด
A 
ต่อเจ้า
F#m 
อยู่เด้อ
Bm 
นาง
Em 
อยากมีค
A 
นเคียงข้
D 
างแลงเช้า
 
G 
ยากมี
A 
คู่ 
 
เบิ่ง
F#m 
หนัง 
 
กิน
Bm 
ข้าว
 
เป
G 
ลี่ยนความเหงา..
Em 
.. 
 
มาเป็นควา
A 
มฮัก..
 
กับอ้าย เจ้าใ
D 
จบ่..

OUTRO | Bm | G | A | D | A | D |


ตั้งแต่มาพ้อเจ้าความเหงาก็เริ่มจางหาย
เปลี่ยนเป็นความหวั่นไหวหัวใจยังคึดฮอด
เจ้าอยู่เด้อหล้า

ดนตรี

บ่ได้มาพ้อหน้า แชทหาได้บ่คำแพง
อยากแสดงความฮัก ความจริงใจ
อยากให้เจ้ารับรู้ ว่าตอนนี้อ้ายบ่มีไผ
อยากได้เจ้ามาเป็นลูกใภ้อีแม่

แต่กะติดเพียงเจ้ามีไผในใจบ่
คั่นว่าอ้ายอยากขอเป็นแฟนน้องหล้า
เป็นแฟนกันโลดบ่ล่ะ แม่อ้ายบ่ว่า
กำลังหาลูกใภ้

ใจบ่คั่นมาฮักกัน ขอหมั้นไว้เลยคืนนี้
มื้ออื่นวงมโหรีแห่ขันหมาก
ใจบ่คั่นย้านอ้ายตั๋ว เตรียมตัวมาเป็นแม่บ้าน
คบกันสองมื้อแต่งงาน เจ้าใจบ่

อ้ายคึดต่อเจ้าอยู่เด้อนาง
อยากมีคนเคียงข้างแลงเช้า
อยากมีคู่เบิ่งหนังกินข้าว
เปลี่ยนความเหงา มาเป็นความฮัก
กับอ้ายเจ้าใจบ่

ดนตรี

แต่กะติดเพียงเจ้ามีไผในใจบ่
คั่นว่าอ้ายอยากขอเป็นแฟนน้องหล้า
เป็นแฟนกันโลดบ่ล่ะ แม่อ้ายบ่ว่า
กำลังหาลูกใภ้

ใจบ่คั่นมาฮักกัน ขอหมั้นไว้เลยคืนนี้
มื้ออื่นวงมโหรีแห่ขันหมาก
ใจบ่คั่นย้านอ้ายตั๋ว เตรียมตัวมาเป็นแม่บ้าน
คบกันสองมื้อแต่งงาน เจ้าใจบ่

อ้ายคึดต่อเจ้าอยู่เด้อนาง
อยากมีคนเคียงข้างแลงเช้า
อยากมีคู่เบิ่งหนังกินข้าว
เปลี่ยนความเหงา มาเป็นความฮัก

ใจบ่คั่นมาฮักกัน ขอหมั้นไว้เลยคืนนี้
มื้ออื่นวงมโหรีแห่ขันหมาก
ใจบ่คั่นย้านอ้ายตั๋ว เตรียมตัวมาเป็นแม่บ้าน
คบกันสองมื้อแต่งงาน เจ้าใจบ่

อ้ายคึดต่อเจ้าอยู่เด้อนาง
อยากมีคนเคียงข้างแลงเช้า
อยากมีคู่เบิ่งหนังกินข้าว
เปลี่ยนความเหงา มาเป็นความฮัก
กับอ้ายเจ้าใจบ่

มิวสิควิดีโอ ใจบ่ ตรี ชัยณรงค์

เพลง : ใจบ่
ศิลปิน : ตรี ชัยณรงค์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยุ้ย มานะศักดิ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend