คอร์ดเพลง ขอเฮ็ดคือเก่าได้บ่ ตรี ชัยณรงค์

  
Text   


INTRO | Bb | Dm | Gm | Eb F |

 
คำ
Gm 
กะจบ 
 
สองคำ
กะลา
 
สามคำ
Eb 
กะยังว่าเจ้าบ่งึ
Bb 
 
ฮู้
Gm 
อยู่ดอก..ว่าเจ้า
บ่อึด..
 
คนที่สิเอ
Eb 
าหัวใจไปดู
แล

 
กะบ่ได้ว่
Gm 
าอิหยัง 
 
บ่คิดสิรั้
งจักหน่อย
 
คำว่าเลิ
Eb 
กเข้าใจคัก 
 
บ่ต้อง
Bb 
แปล
 
กะอย่าทรงฟ้า
Gm 
วหลายเถาะ 
 
เฮ็ดปานบ่เค
ยเทคแคร์
 
ขอเว้
Eb 
าอิหยังนำแน 
 
คั่นสิไปอิหลี
กะดาย..

 
ฮอดยามปีใหม่
Bb 
ขออวยพรให้ได้บ่
 
วาเลนไท
F/A 
น์ 
 
ขอส่งดอกไม้ให้ได้บ่
 
วันเกิดเจ้
Gm 
า 
 
ขอซื้อของขวัญให้ได้บ่
 
เฮ็ดคือเก่าได้บ่
ในฐานะหยังกะได้

 
จบความสัมพั
Bb 
นธ์ 
 
อย่าให้ฝันมันจบลง
 
ขอเว้าตามตร
F/A 
ง 
 
ว่ายังฮักเจ้าหลาย
 
คำว่าเลิกกัน
Gm 
บ่ต้องย้ำกะได้
 
กะอย่าสิเว้
Eb 
าใส่มันหลาย..
 
อยากสิเห็
Cm 
น..มันตา
ยลงนี่ซั่นบ้
Bb 
อ.. 
 
 
Eb 
 

 
กะฮู้อยู่ว่
Gm 
าทางฝันเฮามันคนละเส้น
 
เป็นจังป็
Eb 
นบ่อยากสิอ้อนวอนเล
Bb 
 
แต่ความฮู้สึ
Cm 
กมันเรียกร้อง กะบ่อาจนิ่งเฉย กะเล
ย..
 
สิขอเฮ็ดคือ
Bb 
เก่า 
 
ส่ำนี้ได้บ่
..

INSTRU | Bb | F/A | Gm | F |
INSTRU | Bb | F/A | Gm | F |

 
กะบ่ได้ว่
Gm 
าอิหยัง 
 
บ่คิดสิรั้
งจักหน่อย
 
คำว่าเลิ
Eb 
กเข้าใจคัก 
 
บ่ต้อง
Bb 
แปล
 
กะอย่าทรงฟ้า
Gm 
วหลายเถาะ 
 
เฮ็ดปานบ่เค
ยเทคแคร์
 
ขอเว้
Eb 
าอิหยังนำแน 
 
คั่นสิไปอิหลี
กะดาย..

 
ฮอดยามปีใหม่
Bb 
ขออวยพรให้ได้บ่
 
วาเลนไท
F/A 
น์ 
 
ขอส่งดอกไม้ให้ได้บ่
 
วันเกิดเจ้
Gm 
า 
 
ขอซื้อของขวัญให้ได้บ่
 
เฮ็ดคือเก่าได้บ่
ในฐานะหยังกะได้

 
จบความสัมพั
Bb 
นธ์ 
 
อย่าให้ฝันมันจบลง
 
ขอเว้าตามตร
F/A 
ง 
 
ว่ายังฮักเจ้าหลาย
 
คำว่าเลิกกัน
Gm 
บ่ต้องย้ำกะได้
 
กะอย่าสิเว้
Eb 
าใส่มันหลาย..
 
อยากสิเห็
Cm 
น..มันตา
ยลงนี่ซั่นบ้
Bb 
อ.. 
 
 
Eb 
 

 
กะฮู้อยู่ว่
Gm 
าทางฝันเฮามันคนละเส้น
 
เป็นจังเป็
Eb 
นบ่อยากสิอ้อนวอนเ
Bb 
ลย
 
แต่ความฮู้สึ
Cm 
กมันเรียกร้อง 
 
กะบ่อาจนิ่งเฉย
 
กะเล
ย 
 
สิขอเฮ็ดคือเก่าได้
Bb 
บ่
 
แม่นเจ้ามีเขากะบ่เป็นหยั
ง.. 
 
บ่อนอัวให้อุก
Cm 
อั่ง..  
 
หัวใจเจ้า
Bb 
ดอกหนอ

OUTRO | Bb | Dm | Gm | Eb F | Bb |


คำกะจบ สองคำกะลา
สามคำกะยังว่าเจ้าบ่งึด
ฮู้อยู่ดอก..ว่าเจ้าบ่อึด..
คนที่สิเอาหัวใจไปดูแล

กะบ่ได้ว่าอิหยัง บ่คิดสิรั้งจักหน่อย
คำว่าเลิกเข้าใจคัก บ่ต้องแปล
กะอย่าทรงฟ้าวหลายเถาะ เฮ็ดปานบ่เคยเทคแคร์
ขอเว้าอิหยังนำแน คั่นสิไปอิหลีกะดาย..

ฮอดยามปีใหม่ขออวยพรให้ได้บ่
วาเลนไทน์ ขอส่งดอกไม้ให้ได้บ่
วันเกิดเจ้า ขอซื้อของขวัญให้ได้บ่
เฮ็ดคือเก่าได้บ่ในฐานะหยังกะได้

จบความสัมพันธ์ อย่าให้ฝันมันจบลง
ขอเว้าตามตรง ว่ายังฮักเจ้าหลาย
คำว่าเลิกกันบ่ต้องย้ำกะได้
กะอย่าสิเว้าใส่มันหลาย..
อยากสิเห็น..มันตายลงนี่ซั่นบ้อ..

กะฮู้อยู่ว่าทางฝันเฮามันคนละเส้น
เป็นจังป็นบ่อยากสิอ้อนวอนเลย
แต่ความฮู้สึกมันเรียกร้อง กะบ่อาจนิ่งเฉย กะเลย..
สิขอเฮ็ดคือเก่า ส่ำนี้ได้บ่..

( ดนตรี )

กะบ่ได้ว่าอิหยัง บ่คิดสิรั้งจักหน่อย
คำว่าเลิกเข้าใจคัก บ่ต้องแปล
กะอย่าทรงฟ้าวหลายเถาะ เฮ็ดปานบ่เคยเทคแคร์
ขอเว้าอิหยังนำแน คั่นสิไปอิหลีกะดาย..

ฮอดยามปีใหม่ขออวยพรให้ได้บ่
วาเลนไทน์ ขอส่งดอกไม้ให้ได้บ่
วันเกิดเจ้า ขอซื้อของขวัญให้ได้บ่
เฮ็ดคือเก่าได้บ่ในฐานะหยังกะได้

จบความสัมพันธ์ อย่าให้ฝันมันจบลง
ขอเว้าตามตรง ว่ายังฮักเจ้าหลาย
คำว่าเลิกกันบ่ต้องย้ำกะได้
กะอย่าสิเว้าใส่มันหลาย..
อยากสิเห็น..มันตายลงนี่ซั่นบ้อ..

กะฮู้อยู่ว่าทางฝันเฮามันคนละเส้น
เป็นจังเป็นบ่อยากสิอ้อนวอนเลย
แต่ความฮู้สึกมันเรียกร้อง กะบ่อาจนิ่งเฉย
กะเลย สิขอเฮ็ดคือเก่าได้บ่
แม่นเจ้ามีเขากะบ่เป็นหยัง.. บ่อนอัวให้อุกอั่ง..
หัวใจเจ้าดอกหนอ

มิวสิควิดีโอ ขอเฮ็ดคือเก่าได้บ่ ตรี ชัยณรงค์

เพลง : ขอเฮ็ดคือเก่าได้บ่
ศิลปิน : ตรี ชัยณรงค์
เนื้อร้อง/ทำนอง : เฟิร์น กัญญารัตน์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend