คอร์ดเพลง พาหะนำโศก ตรี ชัยณรงค์

  
Text   


INTRO | C#m | A | G#m | C#m |
INTRO | C#m | E | F#m G#m | C#m |

 
สุดแต่ใจเจ้
C#m 
า..สิให้
อ้ายเป็นอีหยั
 
อย่าให้ความหวั
F#m 
ง..กับอ้า
G#m 
ย ลมๆ แล้
C#m 
งๆ

 
บ่หลูโตนกันบ้
อ 
 
ที่ต้องฝื
G#m 
นเพื่อมาเ
C#m 
สแสร้ง
 
ความฮู้สึกเจียดเขามาแบ่
F#m 
ง..
 
แค่เพีย
งเศษเสี้ยวหัว
ใจ..

 
บ่แม่นห
F#m 
มอดู 
 
ตรัสรู้
เองคงบ่ได้
 
ตั๋วอ้ายเล่
G#m 
นปานหมาหยอก
ไก่
 
เหมือนอ้า
ยบ่มีตัว
ตน
 
จ่งอ้ายไว้เฮ็ดหยั
 
คั่นสิพาเข
G#m 
าเข้ามาอีกค
C#m 
 
บอกอ้ายมาได้บ่หน้า
F#m 
มน
 
ภาระหัวใจ
..แม่นอ้าย
หรือเขา

 
พาหะความโศ
ก..
 
คือเจ้
G#m 
าเอามาแพร่เชื้
C#m 
 
เกิดจากความฮั
ก 
 
กลายเป็นความเ
บื่อ
 
ติดเชื้
อแล้วเจ็บปาง
ตาย
 
มีแต่ความอุก
อั่ง
 
ตั้งแต่พาเข
G#m 
าเข้ามาแทน
C#m 
อ้าย
 
ทางออกจากนี้คือการทำใ
F#m 
 
รักษาบ่ได้
คั่นเจ้าบ่ฮัก
กัน

INSTRU | B G#m | C#m B | A B | E |
INSTRU | B G#m | C#m | F#m B | E |

 
บ่แม่นห
F#m 
มอดู 
 
ตรัสรู้
เองคงบ่ได้
 
ตั๋วอ้ายเล่
G#m 
นปานหมาหยอก
ไก่
 
เหมือนอ้า
ยบ่มีตัว
ตน
 
จ่งอ้ายไว้เฮ็ดหยั
 
คั่นสิพาเข
G#m 
าเข้ามาอีกค
C#m 
 
บอกอ้ายมาได้บ่หน้า
F#m 
มน
 
ภาระหัวใจ
..แม่นอ้าย
หรือเขา

 
พาหะความโศ
ก..
 
คือเจ้
G#m 
าเอามาแพร่เชื้
C#m 
 
เกิดจากความฮั
ก 
 
กลายเป็นความเ
บื่อ
 
ติดเชื้
อแล้วเจ็บปาง
ตาย
 
มีแต่ความอุก
อั่ง
 
ตั้งแต่พาเข
G#m 
าเข้ามาแทน
C#m 
อ้าย
 
ทางออกจากนี้คือการทำใ
F#m 
 
รักษาบ่ได้
คั่นเจ้าบ่ฮัก
กัน

 
มีแต่ความอุก
อั่ง
 
ตั้งแต่พาเข
G#m 
าเข้ามาแทน
C#m 
อ้าย
 
ทางออกจากนี้คือการทำใจ
F#m 
 
รักษาบ่ได้
คั่นเจ้าบ่ฮัก
กัน

OUTRO | C#m | E | F#m G#m | C#m |


สุดแต่ใจเจ้า..สิให้อ้ายเป็นอีหยัง
อย่าให้ความหวัง..กับอ้าย ลมๆ แล้งๆ

บ่หลูโตนกันบ้อ ที่ต้องฝืนเพื่อมาเสแสร้ง
ความฮู้สึกเจียดเขามาแบ่ง..
แค่เพียงเศษเสี้ยวหัวใจ..

บ่แม่นหมอดู ตรัสรู้เองคงบ่ได้
ตั๋วอ้ายเล่นปานหมาหยอกไก่
เหมือนอ้ายบ่มีตัวตน
จ่งอ้ายไว้เฮ็ดหยัง
คั่นสิพาเขาเข้ามาอีกคน
บอกอ้ายมาได้บ่หน้ามน
ภาระหัวใจ..แม่นอ้ายหรือเขา

พาหะความโศก..
คือเจ้าเอามาแพร่เชื้อ
เกิดจากความฮัก กลายเป็นความเบื่อ
ติดเชื้อแล้วเจ็บปางตาย
มีแต่ความอุกอั่ง
ตั้งแต่พาเขาเข้ามาแทนอ้าย
ทางออกจากนี้คือการทำใจ
รักษาบ่ได้คั่นเจ้าบ่ฮักกัน

( ดนตรี )

บ่แม่นหมอดู ตรัสรู้เองคงบ่ได้
ตั๋วอ้ายเล่นปานหมาหยอกไก่
เหมือนอ้ายบ่มีตัวตน
จ่งอ้ายไว้เฮ็ดหยัง
คั่นสิพาเขาเข้ามาอีกคน
บอกอ้ายมาได้บ่หน้ามน
ภาระหัวใจ..แม่นอ้ายหรือเขา

พาหะความโศก..
คือเจ้าเอามาแพร่เชื้อ
เกิดจากความฮัก กลายเป็นความเบื่อ
ติดเชื้อแล้วเจ็บปางตาย
มีแต่ความอุกอั่ง
ตั้งแต่พาเขาเข้ามาแทนอ้าย
ทางออกจากนี้คือการทำใจ
รักษาบ่ได้คั่นเจ้าบ่ฮักกัน

มีแต่ความอุกอั่ง
ตั้งแต่พาเขาเข้ามาแทนอ้าย
ทางออกจากนี้คือการทำใจ
รักษาบ่ได้ คั่นเจ้าบ่ฮักกัน

มิวสิควิดีโอ พาหะนำโศก ตรี ชัยณรงค์

เพลง : พาหะนำโศก
ศิลปิน : ตรี ชัยณรงค์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยุ้ย มานะศักดิ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend