คอร์ดเพลง โต๊ะเดิม Am Seatwo

  
Text   


INTRO | Eb Bb/D | Cm Bb |
INTRO | Fm F7 | Bb |
INTRO | Ab | Gm Cm |
INTRO | Fm Gm Ab Adim | Bb |

 
ไม่เป็น
Eb 
เราก็คงไม่รู้ 
 
ไม่เจอกับ
Cm 
ตัว 
 
คงไม่เข้าใจ
 
มา
Fm 
บ่อยจนใคร..เขามอ
Bb 
งว่าขาประ
Eb 
จำ.. 
 
 
Eb7 
 
โต๊ะเ
Ab 
ดิม 
 
เว
Bb/Ab 
ลาเดิม 
 
เหมือน
Gm 
เดิม 
 
นั่งค
Cm 
นเดียว
 
ก็คนอก
Fm 
หักจะให้นั่ง..
F7 
ร้านก๋วยเตี๋ยวได้
Bb 
ไง

 
เหตุก็เ
Eb 
พราะคนคนนั้น 
 
คนที่คิดว่าจริง
Cm 
ใจ
 
การกระ
Fm 
ทำดูรักมาก
Bb 
มาย..อย่าง
Eb 
นั้น.. 
 
 
Eb7 
 
คบ
Ab 
มาสัก
Bb/Ab 
พักหนึ่ง
 
ยังไม่
Gm 
พ้นสามร้อยหกสิบ
Cm 
ห้าวัน..
 
จู่ๆ ก็
Fm 
ลาง่ายดายอย่าง
Bb 
นั้น 
 
บอกฉันไม่ใ
Eb 
ช่.. 
 
 
Eb7 

 
โอ้ใจ
Fm 
เอ๋ยก็เลยขอดื่ม 
 
ให้ลืมเรื่อง
Gm 
ช้ำเศร้าบรรเทา
 
อย่าเพิ่ง
Ab 
มองว่าฉันขี้เ
Fm 
หล้า 
 
แต่มันเศร้
Bb 
าใจ

 
แม้ว่าเหล้ามันทำร้าย
Eb 
ตับ
 
ก็ยังดีกว่าที่ไป
Gm 
รักไอ้คนที่มันทำร้า
Cm 
ยใจ
 
สะลึมสะ
Bbm 
ลือพอไ
Eb 
ด้จาง
Fm 
หาย
 
ภาพเขาที่
Bb 
ยังฝังอยู่ในหั
Eb 
วใจ
 
ท่ามก
Eb7 
ลางผู้คนคื
Ab 
นนี้ 
 
ฝากนักด
Bb 
นตรี..
 
ประกาศ
Gm 
ที 
 
มีคนโส
Cm 
ดไหม..
 
ขอ
Fm 
ชนแก้วหน่อยได้ไหม 
 
เพื่อไ
Bb 
ว้อาลัย..
 
ให้กับรักที่ไม่ภั
Eb 
กดี.. 
 
 
D7 

INSTRU | Fm Gbdim | Gm |
INSTRU | Ab | Fm F7 | Bb |

 
โอ้ใจ
Fm 
เอ๋ยก็เลยขอดื่ม 
 
ให้ลืมเรื่อง
Gm 
ช้ำเศร้าบรรเทา
 
อย่าเพิ่ง
Ab 
มองว่าฉันขี้เ
Fm 
หล้า 
 
แต่มันเศร้
Bb 
าใจ

 
แม้ว่าเหล้ามันทำร้าย
Eb 
ตับ
 
ก็ยังดีกว่าที่ไป
Gm 
รักไอ้คนที่มันทำร้า
Cm 
ยใจ
 
สะลึมสะ
Bbm 
ลือพอไ
Eb 
ด้จาง
Fm 
หาย
 
ภาพเขาที่
Bb 
ยังฝังอยู่ในหั
Eb 
วใจ
 
ท่ามก
Eb7 
ลางผู้คนคื
Ab 
นนี้ 
 
ฝากนักด
Bb 
นตรี..
 
ประกาศ
Gm 
ที 
 
มีคนโส
Cm 
ดไหม..
 
ขอ
Fm 
ชนแก้วหน่อยได้ไหม 
 
เพื่อไ
Bb 
ว้อาลัย..
 
ให้กับรักที่ไม่ภั
Eb 
กดี..

 
แม้ว่าเหล้ามันทำร้าย
Eb 
ตับ
 
ก็ยังดีกว่าที่ไป
Gm 
รักไอ้คนที่มันทำร้า
Cm 
ยใจ
 
สะลึมสะ
Bbm 
ลือพอไ
Eb 
ด้จาง
Fm 
หาย
 
ภาพเขาที่
Bb 
ยังฝังอยู่ในหั
Eb 
วใจ
 
ท่ามก
Eb7 
ลางผู้คนคื
Ab 
นนี้ 
 
ฝากนักด
Bb 
นตรี..
 
ประกาศ
Gm 
ที 
 
มีคนโส
Cm 
ดไหม..
 
ขอ
Fm 
ชนแก้วหน่อยได้ไหม 
 
เพื่อไ
Bb 
ว้อาลัย..
 
ให้กับรักที่ไม่ภั
Eb 
กดี.. 
 
โอ้
Ab 
..

 
ขอ
Fm 
ชนแก้วหน่อยได้ไหม 
 
เพื่อไ
Bb 
ว้อาลัย..
 
ให้กับรักที่ไม่ภั
Eb 
กดี..


ไม่เป็นเราก็คงไม่รู้ ไม่เจอกับตัว คงไม่เข้าใจ
มาบ่อยจนใคร..เขามองว่าขาประจำ..
โต๊ะเดิม เวลาเดิม เหมือนเดิม นั่งคนเดียว
ก็คนอกหักจะให้นั่ง..ร้านก๋วยเตี๋ยวได้ไง

เหตุก็เพราะคนคนนั้น คนที่คิดว่าจริงใจ
การกระทำดูรักมากมาย..อย่างนั้น..
คบมาสักพักหนึ่ง
ยังไม่พ้นสามร้อยหกสิบห้าวัน..
จู่ๆ ก็ลาง่ายดายอย่างนั้น บอกฉันไม่ใช่..

โอ้ใจเอ๋ยก็เลยขอดื่ม ให้ลืมเรื่องช้ำเศร้าบรรเทา
อย่าเพิ่งมองว่าฉันขี้เหล้า แต่มันเศร้าใจ

แม้ว่าเหล้ามันทำร้ายตับ
ก็ยังดีกว่าที่ไปรักไอ้คนที่มันทำร้ายใจ
สะลึมสะลือพอได้จางหาย
ภาพเขาที่ยังฝังอยู่ในหัวใจ
ท่ามกลางผู้คนคืนนี้ ฝากนักดนตรี..
ประกาศที มีคนโสดไหม..
ขอชนแก้วหน่อยได้ไหม เพื่อไว้อาลัย..
ให้กับรักที่ไม่ภักดี..

( ดนตรี )

โอ้ใจเอ๋ยก็เลยขอดื่ม ให้ลืมเรื่องช้ำเศร้าบรรเทา
อย่าเพิ่งมองว่าฉันขี้เหล้า แต่มันเศร้าใจ

แม้ว่าเหล้ามันทำร้ายตับ
ก็ยังดีกว่าที่ไปรักไอ้คนที่มันทำร้ายใจ
สะลึมสะลือพอได้จางหาย
ภาพเขาที่ยังฝังอยู่ในหัวใจ
ท่ามกลางผู้คนคืนนี้ ฝากนักดนตรี..
ประกาศที มีคนโสดไหม..
ขอชนแก้วหน่อยได้ไหม เพื่อไว้อาลัย..
ให้กับรักที่ไม่ภักดี..

แม้ว่าเหล้ามันทำร้ายตับ
ก็ยังดีกว่าที่ไปรักไอ้คนที่มันทำร้ายใจ
สะลึมสะลือพอได้จางหาย
ภาพเขาที่ยังฝังอยู่ในหัวใจ
ท่ามกลางผู้คนคืนนี้ ฝากนักดนตรี..
ประกาศที มีคนโสดไหม..
ขอชนแก้วหน่อยได้ไหม เพื่อไว้อาลัย..
ให้กับรักที่ไม่ภักดี.. โอ้..

ขอชนแก้วหน่อยได้ไหม เพื่อไว้อาลัย..
ให้กับรักที่ไม่ภักดี..

มิวสิควิดีโอ โต๊ะเดิม Am Seatwo

เพลง : โต๊ะเดิม
ศิลปิน : Am Seatwo
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ อานนท์
เรียบเรียง : ตะวัน เพชรรัตน์
ติดต่องานแสดง : 085-1935454
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend