คอร์ดเพลง กูเจ็บโว้ย บอล เชิญยิ้ม

  
Text   


INTRO | G Bm | Em D | C D | G G7 |
INTRO | C Em | G | Am D | G D |

 
ใครเรียกขี้เ
G 
มา 
 
แต่ร้านเ
Bm 
หล้าเขาเรียกลูก
Em 
ค้า 
 
 
D 
 
โต๊ะเดิมข้างห
C 
น้า 
 
เว
D 
ลาเดิมๆ 
 
ทุก
G 
คืน
 
ขอเพลงคน
C 
ช้ำ 
 
เพื่อ
Em 
ซ้ำหัวใจก
G 
ล้ำกลืน
 
โต๊ะอื่นระ
Am 
รื่น 
 
ขม
A7 
ขื่นแค่เราโต๊ะเ
D 
ดียว

 
ยิ่งดึกยิ่ง
G 
ฝืน 
 
ใน
Bm 
คืนที่แสน
Em 
ว่างเปล่า 
 
 
D 
 
คนเต็มร้านเห
C 
ล้า 
 
แต่เ
D 
รายังเหงาค
G 
นเดียว
 
ยิ่งฟังเพลง
C 
ช้ำ 
 
ยิ่ง
Em 
ย้ำให้ยกเ
G 
พียวๆ
 
เจ็บอยู่โต๊ะเ
Am 
ดียว 
 
ห่อเ
D 
หี่ยวหัวใจเ
G 
มาๆ 
 
 
G7 

 
ยกขวดสุ
C 
รา 
 
แล้วร้องออก
D 
มา 
 
ว่ากูเจ็บ
Em 
โว้ย
 
เพลงนี้ขอ
Am 
โดย 
 
คนอก
D 
หัก 
 
นั่งอยู่ตรง
G 
นี้.. 
 
 
G7 
 
จากคนถูก
C 
ทิ้ง 
 
ขอเ
Em 
พลงแกล้มกับดี
Am 
กรี
 
จะผ่
D 
านให้ไหวคืน
G 
นี้ 
 
ค่ำคืนรา
D 
ตรี 
 
ของค
G 
นใจพัง.. 
 
 
D 

 
จะสู้ชี
G 
วิต 
 
แต่
Bm 
ชีวิตก็ยัง
Em 
สู้กลับ 
 
 
D 
 
หัวใจพัง
C 
ยับ 
 
ต้อง
D 
ทำว่าไม่เป็
G 
นไร 
 
 
G7 
 
โห่ร้องทุก
C 
ที 
 
ตอนดน
Em 
ตรีเล่นเพลงถู
G 
กใจ
 
กลบเสียงร้อ
Am 
งไห้ 
 
กลัวใ
D 
ครเขาจะไ
G 
ด้ยิน 
 
 
G7 

 
ยกขวดสุ
C 
รา 
 
แล้วร้องออก
D 
มา 
 
ว่ากูเจ็บ
Em 
โว้ย
 
เพลงนี้ขอ
Am 
โดย 
 
คนอก
D 
หัก 
 
นั่งอยู่ตรง
G 
นี้.. 
 
 
G7 
 
จากคนถูก
C 
ทิ้ง 
 
ขอเ
Em 
พลงแกล้มกับดี
Am 
กรี
 
จะผ่
D 
านให้ไหวคืน
G 
นี้ 
 
ค่ำคืนรา
D 
ตรี..ของค
G 
นใจพัง.. 
 
 
G7 

INSTRU | C D | Em | Am D | G G7 |
INSTRU | C Em | Am D | G D | G G7 |

 
ยกขวดสุ
C 
รา 
 
แล้วร้องออก
D 
มา 
 
ว่ากูเจ็บ
Em 
โว้ย
 
เพลงนี้ขอ
Am 
โดย 
 
คนอก
D 
หัก 
 
นั่งอยู่ตรง
G 
นี้.. 
 
 
G7 
 
จากคนถูก
C 
ทิ้ง 
 
ขอเ
Em 
พลงแกล้มกับดี
Am 
กรี
 
จะผ่
D 
านให้ไหวคืน
G 
นี้ 
 
ค่ำคืนรา
D 
ตรี..ของค
G 
นใจพัง.. 
 
 
G7 

 
ยกขวดขึ้น
C 
มา 
 
ตะโกนขึ้น
D 
ฟ้า
 
ว่ากูเจ็บโ
Em 
ว้ย.. 
 
 
Dm 
 
เพลงนี้ร้องโ
Am 
ดย..คนอก
D 
หักที่อยู่ตรง
G 
นี้.. 
 
 
G7 
 
จากคนถูก
C 
ทิ้ง 
 
ร้อ
Em 
งเพลงแกล้มกับ
Am 
ดีกรี
 
เพื่อผ่
D 
านให้พ้นคืน
G 
นี้ 
 
ให้ลืมคน
D 
ที่ไม่มีหัวใจ

INSTRU | C Cm | G |


ใครเรียกขี้เมา แต่ร้านเหล้าเขาเรียกลูกค้า
โต๊ะเดิมข้างหน้า เวลาเดิมๆ ทุกคืน
ขอเพลงคนช้ำ เพื่อซ้ำหัวใจกล้ำกลืน
โต๊ะอื่นระรื่น ขมขื่นแค่เราโต๊ะเดียว

ยิ่งดึกยิ่งฝืน ในคืนที่แสนว่างเปล่า
คนเต็มร้านเหล้า แต่เรายังเหงาคนเดียว
ยิ่งฟังเพลงช้ำ ยิ่งย้ำให้ยกเพียวๆ
เจ็บอยู่โต๊ะเดียว ห่อเหี่ยวหัวใจเมาๆ

ยกขวดสุรา แล้วร้องออกมา ว่ากูเจ็บโว้ย
เพลงนี้ขอโดย คนอกหัก นั่งอยู่ตรงนี้..
จากคนถูกทิ้ง ขอเพลงแกล้มกับดีกรี
จะผ่านให้ไหวคืนนี้ ค่ำคืนราตรี ของคนใจพัง..

จะสู้ชีวิต แต่ชีวิตก็ยังสู้กลับ
หัวใจพังยับ ต้องทำว่าไม่เป็นไร
โห่ร้องทุกที ตอนดนตรีเล่นเพลงถูกใจ
กลบเสียงร้องไห้ กลัวใครเขาจะได้ยิน

ยกขวดสุรา แล้วร้องออกมา ว่ากูเจ็บโว้ย
เพลงนี้ขอโดย คนอกหัก นั่งอยู่ตรงนี้..
จากคนถูกทิ้ง ขอเพลงแกล้มกับดีกรี
จะผ่านให้ไหวคืนนี้ ค่ำคืนราตรี..ของคนใจพัง..

( ดนตรี )

ยกขวดสุรา แล้วร้องออกมา ว่ากูเจ็บโว้ย
เพลงนี้ขอโดย คนอกหัก นั่งอยู่ตรงนี้..
จากคนถูกทิ้ง ขอเพลงแกล้มกับดีกรี
จะผ่านให้ไหวคืนนี้ ค่ำคืนราตรี..ของคนใจพัง..

ยกขวดขึ้นมา ตะโกนขึ้นฟ้า
ว่ากูเจ็บโว้ย..
เพลงนี้ร้องโดย..คนอกหักที่อยู่ตรงนี้..
จากคนถูกทิ้ง ร้องเพลงแกล้มกับดีกรี
เพื่อผ่านให้พ้นคืนนี้ ให้ลืมคนที่ไม่มีหัวใจ

มิวสิควิดีโอ กูเจ็บโว้ย บอล เชิญยิ้ม

เพลง : กูเจ็บโว้ย
ศิลปิน : บอล เชิญยิ้ม
เนื้อร้อง/ทำนอง : ราชภูมิ ด้วงคำสอน , คิงส์ ชนาวิทย์
เรียบเรียง : บาส สิทธิชัย พรุ่งแสง
ติดต่องานแสดง : 085-3453545
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend