คอร์ดเพลง ตราบเท่าชีวิตที่ฉันมี ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   


INTRO | E B/D# | C#m | A B | E | B |

 
อยากจะทำ
ให้เธอนั้นมีค
B/D# 
วามสุขเหลือ
C#m 
เกิน
 
เพื่อให้ส
มที่เธอยอมเดิ
นเคียงข้างกับ
ฉัน
 
อยู่กับค
นที่ยังไม่มี
อะไร 
 
สู้กับงา
G#m 
นที่ทำไปวัน 
 
 
C#m 
 
ชีวิ
ตที่ไม่แน่นอน 
 
ต่างราวฟ้ากับ
เหว
 
ฉันแค่คนธรรมด

 
แต่ฉั
F#m 
นจะทำทุกอย่างเพื่อให้มีเราตลอดไป
 
ให้เธอมั่นใ
G#m 
จเดินไปด้วยกัน
ยากเย็นแค่ไหนจะฟันฝ่า
 
ให้เธ
อที่รักของฉันยังยิ้มได้
 
ขอบคุณที่
F#m 
ยังยืนด้วยกัน..ในวันนี้
 
ฉันอยากจะทำ
G#m 
ให้ดีที่สุด 
 
สุดหัวใจ
 
ตอบแทนรักที่เธอให้
มา

 
ตราบเท่าชีวิตที่ฉั
นมี
 
จะไม่ทำ
ให้เธอต้องเสีย
G#m 
ใจ
 
หากวันนี้
C#m 
ยังไม่สบา
F#m 
 
เธออย่าถอดใจ
..จากฉันได้หรือ
เปล่า
 
ยังไม่เป็นดั่งที่เธอหวั
ง 
 
ที่เราได้ตั้ง
ใจ
 
แม้ในควา
G#m 
มเป็นไป 
 
ยังไม่
C#m 
สวยงาม
 
หากใ
F#m 
จเธอตั้งคำถา
G#m 
 
เธอคื
อคำตอบสุดท้าย
เท่านั้นที่ฉัน
มี.. 
 
 

INSTRU | E B | C#m G#m |
INSTRU | A B | E G#7 |
INSTRU | A B | G#m C#m |
INSTRU | F#m B | E |

 
แต่ฉั
F#m 
นจะทำทุกอย่างเพื่อให้มีเราตลอดไป
 
ให้เธอมั่นใ
G#m 
จเดินไปด้วยกัน
 
ยากเย็นแค่ไหนจะฟันฝ่า
 
 
ให้เธ
อที่รักของฉันยังยิ้มได้
 
ขอบคุณที่
F#m 
ยังยืนด้วยกัน..ในวันนี้
 
ฉันอยากจะทำ
G#m 
ให้ดีที่สุด 
 
สุดหัวใจ
 
ตอบแทนรักที่เธอให้
มา

 
ตราบเท่าชีวิตที่ฉั
นมี
 
จะไม่ทำ
ให้เธอต้องเสีย
G#m 
ใจ
 
หากวันนี้
C#m 
ยังไม่สบา
F#m 
 
เธออย่าถอดใจ
..จากฉันได้หรือ
เปล่า
 
ยังไม่เป็นดั่งที่เธอหวั
ง 
 
ที่เราได้ตั้ง
ใจ
 
แม้ในควา
G#m 
มเป็นไป 
 
ยังไม่
C#m 
สวยงาม
 
หากใ
F#m 
จเธอตั้งคำถา
G#m 
 
เธอคื
อคำตอบสุดท้าย
เท่านั้นที่ฉัน
มี.. 
 
 

 
ตราบเท่าชีวิตที่ฉั
นมี
 
จะไม่ทำ
ให้เธอต้องเสีย
G#m 
ใจ
 
หากวันนี้
C#m 
ยังไม่สบา
F#m 
 
เธออย่าถอดใจ
..จากฉันได้หรือ
เปล่า
 
ยังไม่เป็นดั่งที่เธอหวั
ง 
 
ที่เราได้ตั้ง
ใจ
 
แม้ในควา
G#m 
มเป็นไป 
 
ยังไม่
C#m 
สวยงาม
 
หากใ
F#m 
จเธอตั้งคำถา
G#m 
 
เธอคื
อคำตอบสุดท้าย
เท่านั้นที่ฉัน
มี.. 
 
 

OUTRO | E B/D# | C#m | A B | E |


อยากจะทำให้เธอนั้นมีความสุขเหลือเกิน
เพื่อให้สมที่เธอยอมเดินเคียงข้างกับฉัน
อยู่กับคนที่ยังไม่มีอะไร สู้กับงานที่ทำไปวัน ๆ
ชีวิตที่ไม่แน่นอน
ต่างราวฟ้ากับเหว ฉันแค่คนธรรมดา

แต่ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้มีเราตลอดไป
ให้เธอมั่นใจเดินไปด้วยกัน
ยากเย็นแค่ไหนจะฟันฝ่า
ให้เธอที่รักของฉันยังยิ้มได้
ขอบคุณที่ยังยืนด้วยกันในวันนี้
ฉันอยากจะทำให้ดีที่สุด สุดหัวใจ
ตอบแทนรักที่เธอให้มา

ตราบเท่าชีวิตที่ฉันมี
จะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจ
หากวันนี้ยังไม่สบาย
เธออย่าถอดใจจากฉันได้หรือเปล่า
ยังไม่เป็นดั่งที่เธอหวัง ที่เราได้ตั้งใจ
แม้ในความเป็นไป ยังไม่สวยงาม
หากใจเธอตั้งคำถาม
เธอคือคำตอบสุดท้ายเท่านั้นที่ฉันมี

แต่ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้มีเราตลอดไป
ให้เธอมั่นใจเดินไปด้วยกัน
ยากเย็นแค่ไหนจะฟันฝ่า
ให้เธอที่รักของฉันยังยิ้มได้
ขอบคุณที่ยังยืนด้วยกันในวันนี้
ฉันอยากจะทำให้ดีที่สุด สุดหัวใจ
ตอบแทนรักที่เธอให้มา

ตราบเท่าชีวิตที่ฉันมี
จะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจ
หากวันนี้ยังไม่สบาย
เธออย่าถอดใจจากฉันได้หรือเปล่า
ยังไม่เป็นดั่งที่เธอหวัง ที่เราได้ตั้งใจ
แม้ในความเป็นไป ยังไม่สวยงาม
หากใจเธอตั้งคำถาม
เธอคือคำตอบสุดท้ายเท่านั้นที่ฉันมี

ตราบเท่าชีวิตที่ฉันมี
จะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจ
หากวันนี้ยังไม่สบาย
เธออย่าถอดใจจากฉันได้หรือเปล่า
ยังไม่เป็นดั่งที่เธอหวัง ที่เราได้ตั้งใจ
แม้ในความเป็นไป ยังไม่สวยงาม
หากใจเธอตั้งคำถาม
เธอคือคำตอบสุดท้ายเท่านั้นที่ฉันมี

มิวสิควิดีโอ ตราบเท่าชีวิตที่ฉันมี ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง : ตราบเท่าชีวิตที่ฉันมี
ศิลปิน : ธีเดช ทองอภิชาติ
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ อานนท์
เรียบเรียง : บอย พาโล
ติดต่องานแสดง :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend